Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN NOORD-VOORLAND TOT DUINS. ' 33
den tot 4 vadem , aan het noordeinde 637 vadem met Jaag water; en trapswijzende
diepte tot 10 vadem; het noordeind legt van de oosideel van Kentish-Kiock Z. Z. O.
jiaycnueg 14 Engelfche iVliilen, en van het zuideind van de Galloper Z. VV. ten Z. 12 En-
geifche Mijlen ; tusfchen de noordeinde van de Falls en bet zuideiiide van de Galloper is
8, 10 , 12 , j8, 25 , j5 en 12 vadem ; het laatste is digt tegen de Galioper aan het
zuideinde.
Van North Foreland tot Do\\ns. — Van North-Foreland loopt dc Voor vloed op de wal
aan Z. Z. VV. en dan Z. W. en kort daarna is het fiil water, waarna hij Weü op loopt,
en W. N. VV. en N. W. om het Foreland heen, en N. N. VV. tot half Ebbe, zoo dat de
Ebbe van de Recde van Margate drie uren oostwaards loopt , voor dat het Tij of Ebbe
zuidwaards loopt door de Duins; om deze reden met uw Schip te Margate op de Reede
zijnde met een Z. W. wind, fpoediger zeil moet maken om, om loreland heen te fleeken.
Voor half Ebbe, als wanneer de Stroom wiiidwaards op begint te gaan, door de Gull-
ftream: — bij Noord Foreland vloeit het Tij bij Volle en Nieuwe Maan om elf cn kwartier
uur; —deStroom bij Springvloed loopt een en een half Engelfche IV.'ijl in een uur, en doode
Tijen een half Engelfc IMijl in een uur; de Stroom zet menigmaal na alle ftreeken vau
't Kompas, als bij laag en liil water, of b;j ftorm en harde wind aan het Voorland.
In Duins, bij Volle en Nieuwe Maan, loopt de Vloed tot kwartier over elf uren, het
Tij loopt nog 3 uren in de Strcom , ais het reeds hoog uater aan de wal is, de Vloed
loopt 6 uren, en de Ebbe uur. Bij gemeene Tijen rijst het water 16 voet ; een fter-
ke noordoosten wind houd het 7ij of veragterd hetzelve wel een uur , en een zuidelijke
wind weder het tegendeel; de Voorvloed zet fterk over, de Zuid-Sand-head na de Fcrck
toe, of Bunt-head, en buiienwaards over de Noord-Sand-hcad ; het midden van de Vloed
zet niccr over de Zanden op de Gull ftream, en de Agtervloed cp Zuid Foreland aan; de
Voorebbe zet mede al zoo veel als de Agtervloed, en op 't midden der Ebbe meerder op
de Gull-ftream, en ten laatste over de Noord-Sand-head, naar de Fork of Bunt-head en
dan buiten«aards nogmaals over de Zuid-Sand-head.
Floating ligt, of Drijvend-Vuur, leggende O. è Z. op 't Kompas bijkans een kwart En-
gelfche Mijl van de naaste zijde,van de Noord Sand head op 9 vadem; het was eerst gelegt
Z. Z. i O. omtrent 7è Engelfche Mijl van het Vuur van Noord Voorland, N. O. ten O. èO.
omtrent i8i Engelfche Mijlen van het oostlijke en iaagfte Vuur van Zuid-Voorland; ech-
ter is 't nu een kwart van een Mijl meer westwaards, om het van de twee voorlandfche
Vuuren te onderfcheiden , zijnde 'er drie zeer kenbare Ligten op geplaatst, op zulk een wijze
dat het middelfte zoo veel hnoger is gefteld, dat het merkelijk onderfcheid, met de twee
daarnevens gevoegde, die een zuivere driehoek uitmaken. Bij mist of heijige lugt word
een groote Klok continueel geklept, ten einde de Schepen te waarfchouwen dat zij nabij
de Noord-Sand-head zijn. De plaatfing van dtze Vuuren maakt het onmogelijk voor de
Scbeepen om tegen de Noord Sand-head aan te komen, of op eenig deel van de Good-
win, zoo er maar eenige oplcttenJheid «ord in acht genomen, om de volgende aanwijzing
op te volgen. Vide.
ifie. De waare meciiing \an deze Vuuren is, om alle Scheepen ten oosten van de Good-
win te houden; alle die uit de Noordzee komen na het Naauw van Doeveren, moeten in het
ftuuren niet zuidelijker als-Z. Z. VV. houden, en cok z«l hij de Vuurtn westwaards irag-
ten te houden, als wel zuidelijker of oosilijker als die fireek, wijl hij ten Noorden daar
van is, en zal alsdan oosiliik genoeg daar van langs komen, van ieder gedeelte van
dc Goodwin, in het ftuuren van een Z. ten VV. koers, als hij het Vuur gepasfeerd is.
2de. Scheepen komende uit het nauw van Doeveren, gaande na de Noordzee, moeten
peen noordlijker koers nemen als dat het Vuur in 't N. ten O. kamt, maar troeten het
Vuur iets noorderlijker nemen ais die wijzing, eerder yls oostwaards van die wijzing, de-
E wijl