Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ga VAN 'S KONING'S KANAAL TOT DE DUINS.
Van de Ton van Gunfleet, bij Long-fand-head, op 7 vadem, is de flrekking Z. O. 4Z.
nagenoeg 74 Engelfche Mijlen , en van het Vuurfchip op de Sunk O. Z. O. , 4! Engelfche
Mijlen; de koers van de Ton van Gunfleet door het vaarwater vrij van jLong-fand-head
Z. O. è O. cn de Verheid 8 Engelfche Mijlen. Echter met bijvoegii.g in de koers , we-
gens de Tijloop, die gemeenlijk aan de bodem is; vrij van Long-fand is de koers
Z. § O. om vrij van de Knock te loopen , &c.
't Grootfle gedeelte van Long-fand head is droog met half Tij, en op de Knock is op
fommige plaatzen een vadem, met laag water. Deze laatfle niet nader te komen als op
6 a 10 vadem, en loopt niet verder oostwaards als 20 vadem; bezuiden van de Knock
zult gij een zagte en vuile grond vinden.
Komt Long-fand-head niet nader als 10 vadem, aldaar is de grond zandig; naar her Noord-
eind van de Galloper, (nader te befchrijven ,) is het fleenig.en bij het Zuideinde is de grond
zag!; als Nortforeland is Z. W. ten W- i W- tot dat het westlyk Land in Foreness is
gebragt, alsdan vervolgd na Duins, overeenflemmend met de aanwijzing op pagina 33.
Galloper, &c. nagenoeg Z. Z. O. 7 Engelfche Zeemijlen v;.n Orfordness, ligthet Noord-
einde van een droogte, genaamd de Galloper, die zich uitflrekt Z. Z. W. 6è Engelfche
Mijlen, en is nagenoeg op het breedflie deel een Engelfche Mijl breed, en heeft, daar hy
het droogst, is 9 voeten met laag water, het Kanaal tusfchen hem en Long-fand, is 6i En-
gelfche Zeemijlen wijdt, en heefc 15 tot 24 vadem water; bij het zand aan de Oostzijde
is 20 vadem, en 2è Engelfche Mijl cr van af, dezelve zijde is 27 vadem ruwe grond, met
kleine zwarte fteenen; aan de Zuideinde is 16 vadem fteengrond , nagenoeg 4 van een En-
gelfche Mijl; om de Noord is 14 vadem ruwe fteengrond, en digt aan dit einde is 12 va-
dem en aan het Noordeinde is 6 vadem met laag water.
Onder en door het beftier van de Lords van de Admiraliteit, is in den Jare 1814 een
Schip vertuid, aan het Z- W- einde van de Galloper, waar van twee Vuuren worden op-
gefloken , van Zons ondergang tot Zonnen-opgang, ten dienst cn voorzorg voor Zijne Ma-
jefteits Kruifers, en met dien overleg, om alle dwalingen wegens de andere Vuuren daar
kort bij, voor te komen, zoo dient opgemerkt te worden dat het Schip twee masten heelt,
dus een Vuur aan ieder mast , zoo dat die zeer wel kunnen onderfcheiden worden van de
Vuuren van Goodwin en de Sunk, alzoo de eerste drie en de laatste maar een Vuur heeft.
Dit Schip was in 'i begin vertuid geweest, niet meer dan een half Engelfche Mijl, van de
Bank op 13 vadem, maar nu legt'dezelve opis vadem en nagenoeg 2 Engelfche Mijlen
van de droogfle plaats van het gemelde Zand, N. O. ten O- van het gemelde Vuur is 6 va-
dem water; als het Vuur in het N. W. ten W. is, kunnende de Scheepen het Zand over-
loopen op s vadem.
Bij het Vuurfchip is een Ton geplaats, op de gewoone plaats van het Vuurfchip kunnende
weder gevonden worden, zoo hij mogte verdrijven; of van zijn plaats genomen worden.
Garbard. Omtrent 5 Engelfche Mijlen N- N. O. van de Noordeind van de Galloper, legt
het Zuideinde van de buitenfle Garbard, een droogte, flrekkende N. N. O. i O. , 2i En-
gelfche Mijlen en een Engelfche Mijl breed, heeft maar 16 voet met laag water. Tusfchen
de Galloper en de Garbard vind men 12 tot 19 en 15 vadem ; het laage Vuur van Orford
in het N N. W. è W. zal u benoorden dezelve leiden. Deze Bank legt omtrent 4 En-
gelfche Zeemijlen van dc Ness, tusfchen beide is iS tot 10 vadem bij laag water.
Inner Garbard. Binnen de buiten Garbard legt, op de afftand van 5 Engelfche Mijlen,
een droogte in dezelve rigtlng, de Inner Garbard genaamd, hij is ruim een Engelfche Mijl
lang, en heeft maar 15 voet bij laag water.
Het Zuideind van de Falls, een lange fmalle Bank of rug, legt op de afftand van 6 En-
gelfche Zeemijlen O. i Z. van Zuidforeland, hebbende 6 tot 7 vadem -water en ftrekt na-
genoeg 20 Engelfche Mijlen N. O. i N. en is bijna een halve Mijl breed, en op de mid-
den