Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN 'S KONING'S KANAAL tÖT DE DUINS.

N. O. en NoardeUjkc wind hebbende, bij de Ton komende, nrooét gij het gat inlöop.'-n
en onder (?e k ippen ton A iker komen op 6 en 3 vadem-, hebbende het vlorkaht huis,
genaamd Walton-hall , even vrij van de Tooren tén Westen , alzoo verder ten Oosten de
grond niet zoo zuiver is.
Aanwijzing om uit 's Konings Kanaal, naar linnen of ten Zuiden van
Shipwash te zeilen, &c.
Komende van de Gunfleet BaaVen is de koers ten Zuiden van de Shipwash O. ten N. ê N.
de dieptens zijn onregelmatig, als 8, 10, 11, 9, 8, 10 vadem, op 14 a 15 vadem, als
dan is men de Sn.pwash gepasfeerd , en moogt alsdan fluuren tN. O. ten N. tot binnen de
Alborough Knapen, voorbij Orfordness, of N. O. ten O. voorbij de Knapes, tot in Zee.
Daar is een goed gat of Kanaal in de Snipwash, tusrehen die en de Baudfeij-fand, en
Whiting, genaamd de Siiip-waij. Van de Ton van Gunfl ;et ftuurt N- O. ten O. i O.,
8 Engelfche iVIIjlen , latende de Ton van de Rough ten Westen , het minste water dat u
zal vinden is 5 vadem-, de leiding merken na Orfoidness zijn, de Moolen van Aldborough
en het laage Vuur aan de Ness in een, in de ftreek van N. N. O. 'i O. en daar op over-
lopen over de vlakte. Van Baudfeij-fand, op 51 vadem met laag water-, de Verheid vati
die koers is ruim 10 Engelfche Mijlen.
F^an Hosleij-Baai en van de Ton van Gwifleet rond, de Long-sand-head
naar de Duins.
Schepen, gedistineerd van Hosleij-Baai naar Duins, met een Qpstlijke wind, moeten
na beneden lopen met de Ebbe, tot Onfordness, overeenkomende met de voorgaande berig-
ten, om ten Oosten van de Shipwaij zien te komen.
Orfords Moolen ten Oosten , vrij van de Kerk van Orford en het hooge Vuur, in N.
ten W. è W. zal u vrij houden van het N. O. eind van Shipwash, op de ii of 12
vadem-, dit eind van het zand legt zoo als vooren is aangewezen, Z. i O., 4i Engelfche
Mijlen van het hooge Vuur, en in het langs zeilen moet wel in agt genomen worden op
de koers , om dezelve zoo veel toe te geven voor het overzeilen van het Tij , na des-
zelfs loop , alzoo de Vloed na het W. Z. W. en de Ebbe na het O. N- O. loopt,
twee ftreeken op de Zanden aan.
Van de diepte van 12 vadem , op de ftreek van het hooge Vuur , zoo als reeds is aan-
gemerkt , is de koers beoosten van de Kentisch Knock, en op 14 vadem zijnde, zal hij
Z. Z. W. zijn bij Ebbe, en meer Zuidelijker bij de Vloed; de Verheid is 6 Engelfche
Ze mijien.
In 't afgaan van Orfordness, bij tegenwind , loopt de Shipwash aan tot de 12 en 14 va-
dem, en af tot 20; en tot aan Long-fand-head op 9 en 10, en af tot op 20 vadem; en
tot aan de Kentisch Knock in 12 en 13 vadem.
Van het uiterst einde van Long fand-head, ftrekt de Oostzijde van Kentisch-Knock,
Z. Z. O. i Z.; de Kanaal tusfchen beide is 2i Engelfche Mi:l wijdt; de Knock is 2i En-
gelfche Mijl lang en 2 Engelfche Mylen breed; ten Zuiden van de Knock is de grond
zagt cn vuil.
Het vloeid bij Volle en Nieuwe Maan bij Long-fand-head, om half twaalf uuren, de
Tijen ontmoeten elkander, en dan loopt de Ebbe om de Zuid.
Het befluit op de bovengemelde koerfen, buiten de Kentisch-Knock, als het Scheeps-
vuur op de Sunk in de ftrekking N. O. van u af legd, is de koers tot Norforeland Z. W.
4 W., 6i Engelfche Zeemijlen, of tot het inkomen van de Gull-ftream , Z. W. i Z.
7i Engelfche Zeemijlen.
Van