Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 HOSLEIJ-BAAI &c. TOT AAN DE NAZE EN WALLET.
het Kanaal tusfchen de Naze en Steenbank, is 6 tot 9 voet met laag water; de eerste
diepte is een halve Engelfche Mijl van de Naze en de laats'e 4 Engelfche Mijl daar a^,
in het Kanaul is 9 voe: het diepst met laag water, in den omtrek van de Naze is de diep-
te zeer ongelijk.
Als de Tooren van de Naze is W. N. W. van u, dan is de koers na de Ton van de
Wallet op de punt leggende,W. Z. W. 4 Z. nagenoeg 11 Engelfche Mijlen, met de Vloed
na rato meer zuidlijker en bij Ebbe meer westlijker, en zult doorgaande de diepte vinden
van 3 , 4, 5, 6, 7 , ó en 5 vadem met laag water: de laatfte diepte is bij de Ton van
de punt, die rood is, leggende op 2i vadem aan het N. O. einde van Buxeij-fand.
Om windwaards op te werken raar de Naze, tusfchen de Piatters en de Ridge, aan de
Noordzijde van de Cock-ledge, Corck-fand, en Stonebank, en aan de Zuidzijde van de
doorgang, komt de Piatters niet nader,als dat de Kerk van Orford en Kasteel, in een zijn
en een fcheepslengte van Baudfeij-kliff, en zuidwaards gaande, moet gij het Corcktand niet
vrij brengen van de Nazeland, voor dat gij bewesten Corck-ledge gekomen zijt; het Ka-
naal tusfchen de Corck-ledge en Piatters zal een Engelfche Mijl wijd zijn, en is 4 a 5
vadem diep met laag water; de merken van het Noordeinde van de Ledge zijn reeds op-
gegeven ; als zijnde de Kerktooren van Harwich, even vrij ten Westen van Landguard-
fort, in de ftreek van N. W. ten N. en het Corckland komt even uit de Nazeland te
voorfchijn in Z. W. ten W. 4 W.; dan de Naze meerder naderende, zoo moet gij niet
op de Ridge aan ftevenen.voor dat de Kerk en Kasteel van Orford in een is, met Baudfeij-
kliff, en ook de Tooren van de Naze niet verder zuidwaards dan Z. W. ten W. i W.;
als gij op Corck-fand en Stonebank aanloopt, moet gij 't Corckland een weinig vrij hou-
den van 't Nazeland. Het Kanaal tusfchen het Corck-fand en de Ridge zal lè Engelfche
Mijl wijdte hebben ; in de midden is 6 a 7 vadem met laag water ; het Kanaal tusfchen
de Ridge en de Stoonebank zal if Engelfche Mijl wijdt zijn, en daar is 3 a 4 vadem by
laag water.
Walkt. Daar Is veel ruimte om te draaijen in de Wallet, en is van 2 tot 3 Engelfche
Mijlen; met goede Ankergrond overal; de Swinton aan de punt is zwart, en legt aan het
oosteinde van Buxeij-fand, in 2§ vadem, en die daar tegen over aan de Gunfleet,is rood,
en de Spitwaij, legt tusfchen beide. Deze doorgang op pasfage uit dc Wallet in de Swin,
tusfchen de Gunfleet en Buxeij, loopt zoo dikwijls tegen, zodat geen andere, als die dik-
wijls daar van gebruik hebben gemaakt, bekwaam zijn om de Scheepen zonder gevaar er
door te brengen.
Goldmers-gat. Om door Goldmers-gat te zeilen uit de Wallet, die brengt de Tooren
van de Naze N. W. i N. en ftuurt Z. O. ten O. met de Vloed, en bij EbbeZ O. tenZ.
en anders ingevolge de wind en Tij. De leiding merken zijn. Walton-hall, te vooren
reeds gemeld, even vrij ten Noorden van de Tooren, het geen u zal leiden op 6, 7 en
8 vadem, tot dat het dieper word. Ten Zuiden van dc Gunfleet, in het uitwerken door
het gat, moet gij Noordwaards houden op 536 vadem, en tusfchen de Westrocks en
de Gunfleet-fand; kunnende beide aanloopen tot op 5 a 4 vadem.
Ten Noorden van de Gunfleet en omtrent 2 Engelfche Mijlen boven de Ton is een
goede Reede bij Z. O. zuidlijke en Z. W. winden, alzoo de zanden droog vallen in de
twee eers e uuren van de Ebbe. Indien gij de lengte tot aan de Ton van Gunfleet mogt
hebben gehaald met een Z. W. wind, en flegt weer willende worden, als dan is het beste
middel om opwaards te werken ten noorden van de zanden, ruim twee Engelfche Mijlen
boven de Ton, en op 7 of 8 vadem ten Atiker te komen; zullende als dan beter Reede
hebben voor een half touw en Tuianker , als bezuiden de Zanden in de Swin voor twee
Ankers en geheele Touwen.
Dit zelve mag door de nederkomende Scheepen ook mede waargenomen worden, een
N. O.