Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOSLEIJ-BAAI &c. TOT AAN DE NAZE EN WALLET. 79
dc dutton, neemt de oost wal op een en een half kabel lengte, tot d« d'j Kerk van
Dover-eojrt vrij is van de noordlikfle buizen in Harwieh, dm zijt gij de Gristle voorbij,
en vermoogt als dan te Ankeren , in 't midden van het Kanaal, of verder loopen op zij
van de Had , cn ten Ar.k^r komen op 5 vadems , of ook in de mond van de Rivier vun
Ipswich, cn ten Anker kcmen op 4 vai^em ; hier gaan de kleine Scheopen om de grooie
te vermijden, en leggen beter; met een westelijke wind;aan de west^iyde van hec inko«
men dezer Rivier (leekt een rif uit, van Schotleij of Ozenhoek, nagenoeg een half En-
gelfche Mijl zcewaards, houd de Kerk van Harwieh in het zuideindé van het Magazijn,
dan loopt u het rif mis.
Varende van Sledwaij naar Harwieh. Gaande van Sledwaij, (luurt dan noordwaards
tot dat de Kerk'ooren van Harwieh komt in de Brouwerij, benoorden Landguard-fort, in
de ftrcdk \an N. W. i W. ten einde de Rough te vermijden, die aan Bakboord moet
gelaten worden; brengt d n de Kerk benoorden de Brouwerij, en alsdan da Kerk en
Brouwerij in een, zal u brengen nagenoeg drie kwart Engelfche Mijlen ten Oosten van
de Corck'icdge, fchoon Corck-land door de Z. W. deel van het Naze land is verborgen',
Huurt nu W. 4 N.. wel toeziende om Orford's Kerk en Kasteel niet meer als een zeils-
breedie vrij van B .udleij-klift' te brengen, ofTchoon de Vuuren van Harwieh m een zijn
Verders werkt gij als vooren is aangemerkt.
Om in de Rolling-grond te Ankeren,buiten de haven van Harwieh; Zoodra men binnen
de oosteindc van de RiJge is, die nagenoeg drie kwart Engelfche Mijl ten Zuiden van
de Andrews legt, fluurt dan W. N. W. direkt op het Kliff aan , en alsdan de laage Vuur-
tooren is gebragt, halfwegen tusfchen de Kerk, en de hooge Vuurtooren; en het verheven
deel van Baudfeij-kliff, een zeilsbreedte vrij van Felstow-kliff, alsdan hebt gij goede grond
op 4 vadem met laag water.
De Ridge is in do (trekking lang een Engelfche Mijl Z. O. en N. W. en Is een half
Engelfche Mijl breed, en op de midden is, met lang water, maar 7 voet; de merken voor
het droogfte is: Arwarion Kerktooren, N. ten W. 4 W. wel aan Harwieh, Ba ken kliff, de
N. O. punt vnn de Pije-fand, die van de wal uiifteekt, ftrekt van het westelijke gedeelte
van de Ridge W. i Z. nagenoeg Engelfche Mijl; tusfchen beide is 12 tot 3 voet met
laag water. Het Pije-fand heeft de ftrekking van 14 Engelfche Mijlen N. O. ten O. i O.
van Sioneij-point, en nagenoeg 3 Engelfche Mijlen N. N. O. i O. van de Naze. Een
gedeelte van dit Zand is droog bij haif Tij, de N. O. punt van dezelve ftrekt van Har-
wieh Bdken-kliff Z. Z. W. een en een half Engelfche Mijl; tusfchen beide heeft men het
inkomen van llandfortwater, alwaar 6 voet met laag water is, uitgenomen de Hollidaijs,
een kle ne Bank , die met laas: water bloot komt.
Hosleij-Baai &c. tot de Naze en IVallet. Om te komen over de Naze in de W.illet,
na de Cu.Ier gepnsfeerd te zijn, als boven is aangewezen, ftuurt W. Z. W. i W. na de
Naze , zorg dragende om het Corckland niet vrij te brengen van de Z. W. gedeelte vin
Nazeland, tot dat de Vuuren van Harwieh in een fchijcen te zijn, dan ftuurt W. Z. W. J Z,
op de Naze aan, en brengt het Corckland vrij van het Nazeland, tot dat de Kerktooren van
Harwieh komt in een met Harwich-klifl, of tot dat de twee Molens in het westen van
Harwic.i in een komen, houdende deze laatste merken, zullen alsdan u door, en tusfchen
de Naze-kiippen brengen, en de Steenbank; nagenoeg een halve Engelfche Mijl noordwaards
van de laatste, en op het diepfte water.
De Stonebank, of Sieenbank, legt li Engelfche Mijl O. Z. O. 4 O. vau de Naze en
\ Engelfche Mijl W. I N. van het westeind van Corck-fand, is ten vollen een halve En-
gelfche Mijl lang en een kwart Mijl breed, heeft maar 6 voet met laag water ; de
merken zijn: Ramsgate Kerk, en een Boerehuis in het N. N. W. 4 W. en de noorder-
lykfte boomen in Corckland. Even vrij van het Nazeland in de flreek van W. ten Z, in
D 3 het