Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
a? VAN HOSLEIJ BAAI TOT HARWICH.
Tusrchen de Cutler, en de wal is 4 vadem, en digt aan de droogte, aan de andere zijde,
is 3 vadem water.
in hei uitgaan van Hosleij-Baai, wees,t voorzigiig van een dikke Boom niet te brengen
benoorden de Kerk van Orford, meer dan een zeils breedte ten N. Westen van de Kork ,
als ook de Kerktooren van Harwich vrij komt van alle deelen van Felstow-kliff, de Kerk-
tooren van Harwich W. N. W. è W. vrij van Felstow-klifF, zal u brengen ruim een kwart
Engelfche Mij! buiten dc Zanden,op 4 vadem met laag water. Als Baudfeij Kerk in 't Noor-
den van u is, zoo zijt gij nevens het westeinde van de droogte, en zoo na aan 't westende
van de Cuttler zijnde, ftuurende W. § Z. zal u brengen door Felstow-reede, in de zwarte
grond, op 5 vadem met laag water, ten naasten bij een half Engelfche Mijl van een droogte,
genaamd Platters, digt bij het inkomen van Harwich. Zoo gij meerder zuidwaards van di
Cutler mogte zijn. Huurt dan west aan.
De Merken, om de Platters mis te zeilen, is de Kerk van Orford en Kasteel, een zeils-
breedte vrij van Baudfeij-klilT; de Platters legt een Engelfche Mijl van de wal, valt
zomtijds droog met laag water, komt dezelve niet nader als 4 vadem.
Als de Tooren van Harwich een zeilsbreedte vrij ftaat ten Westen van Landguard-fort,
zoo moet gij afhouden van de Andrews, die van de punt van het Fort affteken , en in acht
nemende om de Kerk van Baudfeij vrij te houden van Felstow klifl^, als ook de twee Vuuren
in een te houden , ftreek houdende N. N. W. i W. Met laveeren zal men de diepte vin-
den regelmatig van 4 tot 6 en s vadem. Komt de Felstow-klifT nog de Piatters niet nader
als 4 vadem, en ook niet zuidelijker, de Corck-fand of Corcjc-ledge niet nader als 4è va-
dem, houdende het Z. W. Land vrij van de Naze.
Als Harwich's Vuuren in een zijn gebragt, loopt dan zoo op dezelve in, zoo door de
Rolling Ground, tot dat de Z. O. Schoorfteen in Landguard-fort vrij komt ten zuiden van
de Vlaggeftok, of ten naasten bij raiikt, als dan zijt gij de Andrews gepasfecrd. Deze Bank
loopt een kwart Engelfche Mijl Z. Z. O. van de fteenagtige Oever by Landguard-fort, en
legt droog bij laag water. De Andrews is fteil aan de westzijde, met half Ebbe valt de
ftroom er fterk. over oostwaard aan, zo dat men zeer voorzigtig dezelve moet pasfeeren
met half Ebbe. Het Kinaal tusfchen de Andrews en de droogte, genaamd de Ridge, is
meer dan een halve Engelfche Mijl wijdt, en heeft de diepte van 3 ,4 en 5 vadem met laag wa er.
Harwich. Als men de Andrews pasfeerd, houd, kort bij de Oever een half kabel
lengte van de wal, om de le vermijden de Al.ar, een kleine fteenhoop, leggende een en
een half kabels lengte W. N. W. van den oever van Landguard fort, alwaar een vaaem
met laag water op is. Schepen, maar 9 voet diep gaande, kunnen bewesten den Altar
doorgaan, en alsdan tusfchen de twee droogters, genaamd de Gristle, en de Guard, door-
lopen-, cie Guard fteekt van de wal een half Engelfche Mijl uit de kant bij de Kerk van
Harwich, en de Giistle ligt ni genoeg in het midden van het Kanaal; de pasfage tusfchen
be;de is een k.ibelslen^te wijd, en word het Westkanaal genoemd; in deze Kanaal is een
wrak met een kleine Vlag op 't zelve ter aanwijzing.
Scheren, diep fteekende 15 voet, zullen wagten tot dat de Vloed is ingebroken, bevo-
rens het inzeilen van het Oostkanaal te ondernemen,om een fmalle rug, genaamd de Glut-
ton, leggende zij waards uit, een weinig noordwaards van de Brouwerij in Languard-fort;
deze rug heeft alleen 6 en 9 voet met laag water. De beste beftiering om over dezelve
te zeilen, is: loopt langs de wal , tot dat de Vlaggeftok van Landguard-fort in het Klok-
huis komt, dan zal het I'ort in drie gelijke deelen verdeelt, toefchijnen, als twee ftraaten,
en kan volkomen gezien worden in de nagt. Over de Glutton zijnde, houd dan den oe-
ver, ten einde de Gristle te vermijden, die niet boven een kwart Engelfche Mijl van de
wal legt; deze is een kleine droogte, waar op maar 3 voet met laag water. In dit Ka-
naal, tusfchen deze ea de oostwal,is 4 vadem diepte, op de voorengenoenxje merken voor
de