Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOSLEIJ-BAAI TOT ORFORDNESS. ar
grond, en er is 6 vadem diepte tot digt aan dezelve, en men zal 8 vadem werpen, en
bevootens de tweede werp met liet lood kan gedaan worden, zit gij reeds aan de grond. Een
weinig westwaards van deeze droogte is een Wantij, veroorzaakt door de punt van bo-
venftaande Ness, die na beneden loopt gedurende de Vloed,met een groote fneliield;zom-
tijds zijn Schepen daar in komende, en niet overftaag hebben kunnen komen met een om-
loopende wind aan de grond zijn geraakt.
Van Hosleij Baai in zee lopende, zoo moogt gij, de Ton voorbij zijnde, ftuuren Z. O.
ten O. of Oost, en om de Noord gaande, houd langs de wal, in acht nemende om Baudfey-
kliff vrij te houden, van de punt van Orford-oever, tot dat Dunwich.kliff vrij komende
van Topness , en de Kerk van Aldborou^h in de ftreek van N. è O.; zullende alsdan vrij
blijven van the Onion, Nathaniel Knowl, en te Ridge.
Als gij beneden Orfordness zijt, zo weest behoedzaam voor de Alborough Knapes,
welke alle leggen; als de Kerk van Orford, en Kasteel in een zijn gebragt, houdende de
Vuuren van Orford in een, en in Z. W. ten W. brengt u in eene veilige weg tusfchen
deeze droogtens en de Westvval.
Een zwart en wit geftreepte Ton , met een Stok en Vlaggetjes op dezelve, is op de
oostkant van de Alborough Knapes, in April 1812 gelegd. Deze Ton legt op 5 vadem
water met gemeene Tij, en nagenoeg ü kabelslengte oostwaards van daar; de Zee brand
op dezelve zeer hevig bij oostelijke ftormwinden; de Bank is aldaar 350 vadem breed,
van 5 vadem van de oostkant, tot 5 vadem aan de westkant, en legt in zijn ftrekking
na genoeg N. O. en Z. W. en in de lengte van ai Engelfche Mijl, van 5 vadem uit de
N. O. en 5 vadem uit den Z. W. en is aan wederzijde fteil, op de afftand van een ka-
belslengte ; O. Z. O. van de Ton vind men 10 vadem water, en op de afftand van twee
kabellengte 14 vadem.
De Ton legt van de Kerk van Alborough, N. W. een weinig westlijker, het Hooge
Vuur van Orford W. ten Z. , Orfords Kerk en Kasteel in een gebragt, in 'c W. i N., en
de Kerk van Iken, waar op een Tooren, nagenoeg N. W. ten W., en een derde van de
zich voordoende afftand van de ftad Alborough lot aan Slaughden huizen.
Het N. O. eind van de Knapes, legt van de Ton N. O. ten N. en het Z. W. eind,
W- Z. W. van het Z. W. eind, op 34 vadem, is het Hooge Vuur W. è Z. en de Kerk
van Iken aan de zuidelijkfte Kalkovens, en een groot getakte Boom ziet men een boots
lengte vrij aan de regter zijde van een groot wit huis, aan het noordeinde van de ftad
Aldborough, in het N. W. ten N. Op het N. O. eind op 5 vadem, Old Rengham's Kerk,
ziet men tusfchen twee Bosfchen in het N. W. ten W.
Op Orfords-oever, omtrent 400 ijards van de zeekant, is een zeer goede Bron van zoet
water, de merken om het te vinden, is: brengt de Moolen, boven de oosrgevel van de
Kerk-, deze ftreek houdende, zal u ter dier plaatze brengen.
Hosleij Baai tot Harv/ich, enz. Tusfchen Hosleii-Baai en de haven van Harwich,
zullen wij al een menigte gevaren hier agter laten volgen. De eerste is de Cutler, reeds
hier voren genoemd, een droogte, die zomtijds gelijk aan 't water komt, leggende voor
het midden van Baudfeij-kliff.
De koers na deze droogte, van de beneden kant van Hosleij-Baai komende, is Z. W.
ten W. of Z. W. na maate de Tijen u misleiden , de wil hebbende na de Whiting, of
naar het inkomen van de haven van Orford; houd N. N. W. de beneden of het oostelijke
Vuur van Orfordness vrij ten Noorden van het Hooge Vuur, zodat het voorenftaande
komt ten Zuiden, vrij van het Hooge Vuur, als ook de Kerktooren van Harwich gebragt,
nagenoeg in de midden van Felstow-klifF en Landguardfort, en de Cutler niet nader te
komen als 5 vadem, als den Ramsholt Kerk en Schuur van elkander ftaan ten Westen van
Baudfeij-kliff, is u boven de Cutler, en als de wind N. W. is, houd^dan na de wal toe door.
D a Tus-