Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
34^ VAN DE GUNFLEET TON TOT HOSLEIJ BAIJ. ">
In de voorgemekte koerfcn moet bijgedaan worden, voor de afleiding der ftroomen, de
Ebbe zet O. N. O. en de Vloed W. Z. W.
De Lower Rough legt genoegzaam si Engelfche Mijlen N. O. i O. van de Ton van
Gunfleet; het is een kleine en harde droogte van 3 vadem; de merken van deszelfs Noord-
eind is, de Kerk van Baudfeij N. 4 O. en de Kerk van Ramsholt N-i W. in een met twee
Boomen, flaandé ten Westen van Felstow-klifl". De roede Ton , op liet Nocrdeinde van
deze droogte, leggende op de voorgemelde merken, is zeven tiende van een Engelfche
Mijl verlegd, Z. Oostlijker als deszelfs vorige ftand, en legt nu op 35 vadem met laag
water op de volgende merken en flrceken; de Ton van de Z. O. Staart van de West-
rocks Z. W. i W., twee agt tiende Engelfche Mijlen affland; de Sunk ligt Z. Z. W. è W.
8 Engelfche Mijlen; de Ton op Shipwash, Zuidwestend Z. O. ten O., drie twee tiende
Engelfche Mijlen de Ton aan de Zuidzijde, van Baudfeij-fand N. O. i N. , vier en een
tiende Engelfche Mijlen , en Baudfi-ii Zeemerk N. # O. , 6 Engelfche jMijlen. Tusfchen de
Gunfleet, Westrocks en de Rough, is 6, 8, 9 tot 6 en ^ vadem met laag water.
Upper Rough is een droogte gelijk aan Lower Rough, en legt in een gelijke rigting
aan deszelfs Wes;zijde, op een derde af.land, tusfchen hem en de Westrocks; daar Is maar
13 voet water op de droogfte zijde,aan het Noordeinde,en op de andere zijde 3 a4vadem.
Om tegen de wind op te werken tusfchen de King's Channel en Hosleij Baai; komt niet
nader aan het westeinde van Shipwash, als dat de Kerk van Baudfeij komt digt aan het N.O.
ende \an het Lange Bosch, ten Oosten van BlUdfeij-Kliff en niet aan de West-rocks, voor
dat de Kerk van Baudfeij, en de Kerk van Aldenon, in een zijn van her rijzende gedeelte
van 't Klifl", komt de West-rocks niet nader als 5 vadem, en de Shipwash niet nader
als 8 vadem, de Rough voorbij zijnde, komt het Baudfeij-fand niet nader, als dat de
Boom ten Noorden van de Kerk van Orford, digt aan de westzijde van de Kerk komt: en
niet nader aan de Cork-fand en Cork-Iedge , als dat de Kerktooren van Harwieh komt in
de Brouwerij, die een weinig noodwaards ftaat van Languard-fort, en komt in de ragt
niet nader dan 5 vadem. Omtrent I Engelfche Mijl Z, O. van dit eind van de Coik-iand
is 8 vadem, en word genaamd Cork-hole (of Kuil.)
Hebt bij nagt de voorzigtigheid om niet in de (Fuik) Swatch te komen , tusfchen de Cork
en West-rocks, alzoo het moeijelljk is om bij donker weder er af te houden.
De beste Ankerplaats in Hosleij Baai is, dat de Kerk van Hosleij en de Pastorie in een
komen, op 5 en 4I vadem met laag water.
Van Hosleij Baai tot Orfordness. — De koers van Hosleij-Baal tot het vaarwater tus-
fchen de Ton van Whiting.en Orfordness, is O. ten N. noorulik, de Verheid van 4i tot
5 Engelfche Mijlen; met een tegenwind, alsdan neemt de Whiting niet nader, aan de
Stuurboordzijde, als 7 vadem.
In het doorwerken (a^s te vooren gezegd) de Onder- of Ooster Vuurtooren gebragtvrij,
ten N. Westen van het hooge vuur, als het weer het toelaat om te kimnen zien.
Een zwarte Ton wierd in Januarij iSot gelegd in Hosleij-Baal op het wrak van een
Deenfche Brik, die gezonken lag op üè vadem met laag water, op de volgende merken,
als de noordelijkfte der twee Boompn op Felstow-KlifT, de Jagers genaamd, juist aan met
Baudfeij-Kliff, in de wijzing van W. ten Z. zuiderlijker, Orford Kasteel N. N- O. 4 O.,
en het hooge Vuur van Orford N. O. ten O. i O.
In de midden der Kanaal, tusfchen Orfordness en de Whiting , is van to tot 12 vadem;
20 de Ton van de Whiting weg mogte zijn, zoo brengt de Moolen, vrij van de Kerk
ten Oosten, alsdan zijt gij beneden dezelve, {beneden de Ton zijnde) draagt dan zorg om
op geen minder water te komen als 8 of 9 vadem, alzoo de Ness zeer fleil is, en zorg-
vuldig vermijd moet worden.
Boven de Ness is.een vlakte die twee kabelslengte van de wal afileekt, van zeer harde
grond.