Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
34^ VAN DE GUNFLEET TON TOT HOSLEIJ BAIJ. ">
lang in cle ftrekking van Z. W. ten W. li Engelfche Mijl, en is droog bij laag water.
Bij de N. O. kant van Corck-fand legt de zuideinde van Corck-ledge, welke ftrekking is
N. ten W. 4 W., i Engelfche Mijl en is s Engelfche Mijl breed, en daar op is 9 voet
bij laag water, hierop legt een witte Ton, waar op ftaat Cork-ledge, ten Noorden op
2 vadem met laag water, van waar de Tooren van de Kerk van Harwich fchijnt, mid-
den in de opening tusfchen het hoog gebouw cn Languard Fort, en de Tooren van de
Martello aan de regter zijde van voorzegde Fort , in het N. W. h W. van het Fort
twee drie tiende Engelfche Mijlen, en de Kerk van Brudfeij een weinig benoorden
van de Zeinpaal, ftaande op het toppunt van Baudfeij-Kliff, N. O. ten N., vier twee
tiende Engelfche Mijlen afftand.
Aan de oostzijae van Sledwaij, leggen, de Shipwash, Baudfeij-fand, Kettle-bottom, en
Whiting, bezijden nog meerder droogtens nader aan de wal leggende. Bevorens deze te
befchrijven is het noodzakelijk vooraf deze opmerkingen voor te dragen.
in 't Jaar 1802 19 er een Vuur, op een Schip, of Schipvuur, geplaatst, op 't oosteind
van de Sunk; hebbende 's nachts een Vuur op , en bij dag een vlag van de top van de mast,
en bij mistig weer, dc klok kleppende ieder half uur. Zes maal Jlaande in de tien minu-
ten , om van andere Schepen te onderfcheiden. Dit Schip legt van het Baaken van Gun-
fleet W. N. W., 54 Engelfche Mijlen , de Tooren van de Naze N, N. W. \ W. p4 En-
gelfche Mijl; de Ton aan de oosteinde van Gunfleet N. ten W. 4 Engelfche Mijlen; de
roode Ton van Rough N. N- O. 4 O. & Engelfche Mijlen; de wit en zwart geftreepte
Ton van Baudfij-fand N. N. O. 4 O., 124 Engelfche Mijlen; Orfordness N. O. 4 O.,
8j Engelfche Mijlen, en Longfand-head O. Z. O. , 44 Engelfche Mijlen. In het opwer-
ken tusfchen dit Zand, en de Gunfleet, de Sunk, niet nader, brengende dan dat het Schip-
vuur Oost van u, en de Ton van de Heaps, komt te zijn van het Schipvuur W. i Z.
Baudfeij-Jand is Engelfche Mijlen lang en 4 breed aan het Z. W. einde, en de
dieptens zijn zeer ongelijk op deze droogte; er is niet minder als tien voet op gevon-
den bij .laag water en bij Springtij. Door de ongelijkheid van de grond kunnen er droo-
ger hompéls zijn; op het zuideindc; dezer droogte legt een wit en zwart geftreepte Ton,
leggende dezelve van Orfordness N. O. 4 N., yi Engelfche Mijlen, Baaken van Baudfeij
'N. W. ten N. , 4 Engelfche Mijlen; de Ton van de Rough Z. W. J Z. , vier een
tiende Engelfche Mijlen; t;et Vuur van Sunk Z. Z. W. I W., 124 Engelfche Mijlen; het
N. O. einde van dit Zand, heeft Orford hooge Vuur Z. Z. W. i W. 5 Engelfche Mijlen
yan zich.
De Shipwash is een zeer fmalle rug van een zand, in de ftrekktng N. O. en Z. W.,
74'Engelfche Mijlen. Eenige gedeeltens vallen droog, met laage Ebbens, is aan we-
derzijden ftéil, en is een gevaarlijke droogte voor de uit Zee komende Scheepen, die
niet genoegzaam op loöden agt geven in het naderen van dezelve. Een witte Ton legt
op het Z. W. einde, zijnde het Vuur van Sunk Z. W. 4 W., 8i Engelfche Mijlen
de Ton, van Gunfleet W. ten Z., 7 Engelfche Mijlen, de Rough N. W. ten W. drie
-twee tiende Engelfche Mijlen,de Ton, van Bandfeij-fand N. 44 Engelfche Mijlen de mer-
ken voor dit eind, op vijf vadem, is de Vuurtooren van Harwich, tusfchen de Vlaggeftok
van het westend van het garnifoen, en de Moolcn te Orford, vrij ten Westen van Oifora-
Kasteel, de N. O. einde van deze droogte, is een roode Ton opgelegt, het hooge Vuur
van Orfordness Z. è Oost, 44 Engelfche Mijlen, en de Kerk van Baudfeij O. ten Z. èZ.
bij dit Land langs zijlende, moet men op de cours toegeven, wegens het afzetten door
het Tij, alzoo de V.oed W. Z. W- opzet, en de Ebbe O. N. O. nagenoeg twee ftree-
ken zijdelings tegen de Zanden.
De Kettle-Bottom is een kleine droogte, leggende 4 van een Engelfche Mijl m het
N. N. W. van Baudfeij fand, op dezelve 15 een onregelmatige diepte; he: ondiepfte is 2i