Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
aa ONDERRIGTING VOOR HET SWIN EN KONINGS KANAAL;
een Engelfche Mijl boven de Ton van de Middle, en een Engelfche Mijl beneden het
Schoe baaken.
De Ton aan het westende van de Middle of Heaps, legt van de Whitaker Ton Z. ten
W. i VV , I Engefche Mijl, en van het Schoe-baken N. O ten O. drie zes tiende
Engelfche Mijl; zijnde de ftrekking van het zand O. i N. nagenoeg 5 Mijlen.
De Whitaker Spit Ton, legt aan de oostftaart van de Maplin zand, en is geplaatst al-
waar dezelve cu le^t in December i8ia, doordien het Withaker baken was afgebroken,
het had St. Peters Kapel, een klein gebouw, Haande in het inkomen van den oever van
Moldon, in het N. W. ten N. en de Schoe-baken Z. W. i W., 4J Engelfche Mijlen;
de Ton van de Middie Z. ten W è W., i tingelfche Mijl; de midden van St. Ofyth
N. ten O. 00steijker: de Toorn van de Naze N. O. è O., en de Baken van Gunflset
O. ten N. verheid gi Eugelfcne Mijlen.
De zwarte Ton v^n Buxeij, of Spitwaij, is 2 Engelfche Mijlen N. O. i O. van de
Ton van Whitaker, en legt ten Z. O. op de ftaart van Buxeij-zand. Verder in, aan de west-
hoek van de Gunfleet, is een roode Ton; deze Tonnen toonen de ingang van de Slink,
tusfchen de beide Banken.
De geftreepte Ton, op de hoek van de Middle, legt O. ten N. i N., 2f Engelfche
Mijlen van de zwarte Ton, aan het westeind van hetzelve zand , waarop de Wnitaker Ton
js leggende, W. N. W. 4 W., en de witte Ton van de Heaps, nader te befchrijven,
O. 4 Z. afftand 34 Engelfche Mijlen.
De merken van de witte Tjan aan de oosieinde van de Heaps, zijn de Toren van de
Naze, N N. O. § O., Groot-Holland Kerk N. en de Whitaker Ton W. § N.
Het Kanaal of Vaarwater, tusfchen Withaker Ton en de N. O hoek van Map!in-zand,
en het westende van dc Middle-zand of Heaps, heeft de wijdte van | Engelfche Mijlen
en heeft van 5 tot 10 vadem water diepte.
Het Gunfleet-zand is 12 Engefche Mijlen lang en een halve Mijl breed, is fteil, en
met half Ebbe legt een gedeelte d oog. Haar ftrekking aan het westeinde is inbuigende;
echter nagenoeg is de flrekkmg O. i N., yè Engelfche mijlen tot aan het Baken , ftaande
op de hoek, en dan verder tot de zwarte Ton, op het uiterfte einde O. N. O ; de
langte of afftand is 5 Engelfche Mijlen, zijnde het breedfte de;.-! op de hoek of elleboog,
i Engelfche Mijl beneden het Baken.
Het Baken ftaat met de Tooren van de Naze N. ten O., een weinig oostlijker, en de
Ton van de Buxeij W. § Z. Deze Ton legt met de Tooren van de Naze en Walton-hall,
(een wit gebouw) verder landwaards, N. W. i N. zoo wel den eene als den andere,
het Baken W. Z. W. en het Vuur van Harwich nagenoeg N. ten W.
De koers en destaniie in het Vaarwater, van de zwarte Ton, aan het westeinde van
de Middle, tot aan Gunftuet Baken , is O. ten N. nagenoeg lO Enge fche Mijlen , en daa
van daar tot dc zwarte Ton, N. O. ten O. é O. 5 Engelfche Mijlen, en de zanden aan
geen der zijden nader te komen als 9 vadem.
Nagenoeg op de lager helfi van de Gunfleet, op de afftand tusfchen de 3 en 4 Engelfche
Mijlen legt ile Bank, genaamd de Sunk, is aan wederzijden fteil, en een groot gedeelte
daar van is bij een laage Ebbe droog; het beneden eind legr, de Tooren van Naze, raken-
de de noorJelijkfte boomen bij Wahon hall, in het N. N. W. , het Baken van Gunfleet
W. ten N. i N. en de Oost Ton van de Gunfleet Noorden, 4i Engelfche Mijlen afftand.
Opmerking in het na heneden zeilen van de Ton van de Middle, tot aan
die van Gunfleet, enz.
In het nederkorren vai boven de Middle, moet men niet te verre oostwaards komen,
om niet bezuicen de Middle te vervallen , alzoo de firoom zeer fterk tuslchen dat
Sand