Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 ONDERRIGTING VOOR HET SWIN EN KONINGS 'KANAAL,
yan th3 NOa.E, langs de Maplij zan.1, tusfchen de Ton vnn the Mou^e en het'
Baaken van Blacktail, 'is de koers Oost I N. en de Verheid Engelfche Mijlen, en
draaijende na beneden van the Nore, en opknijpende tegen Warpfand , tot dat gij nage-
noeg ain de Blacktail zijt, alwaar de diep;e is van 9 tot lO vadem, digt of fteil regen
het zand. De Ebbe loopt hier Z. O, ■, op het boveneind van de VVarp is nagenoeg 4I
cn 5 vadem water, en na benedenwaards trapswijze verminderende tot bezijden de Black-
tail, alwaar men 7, 8 a 9 vadem diepte heeft.
De Baaken van Blacktail ftaat op de NoordeinJe van Maplijn zand. als 's Lands end
van Scheppeij, Z. W. t. Z.; de roode Ton van the Oaze-punt Z. Z. W. 4 W. en de
Ton van Shoeburijness W. \ N. welke laatfte 6 Engelfche Mijlen van u is.
De Maplin Ton legt op dat gedeelte van de Maplin-zand, genaamd Foulness Spit, als
Canewdons Kerk, een boots lengte ten Oosten van een huis met drie fchoorfteenen , op
Foullness Eiland is, in N. VV. i W., en het Schoc-Baaken O. N. O. i O. twee zes
tiende Engelfche Mijlen van u, de Ton van de Moufe Z. W. i Z. een negen tiende
Engelfche Mijlen, en Minster Kerk in Scheppij W. Z. W, op i§ kabellengte van de
Ton, is 10 vadem met laag water, bij Springtij.
De Schoe Baaken ftaat op dc ftaart van de Maplin-zand, en nagenoeg Engelfche Mijl,
als waar de vorige B.iaken heeft gcftaan; dc merken zijn , de Kerk van Canewdon ofToo-
ren, een weinig open ten Westen van de Zein-Baaken op Foulness, in de ftreek van
N. W. ten W. 4 W.; de Ton van de Middle N. O. ten O., drie zes tiende Engel-
fche Mijlen; de Ton van de Moufe Z. W. i W., 4è Engellche Mijlen, en het Baaken
van Blacktail W. Z. VV, i W., 4I Engelfche Mijlen; Minster Kerk in Scheppeij Z. W.
ten W. è V/. cn het Baaken van Blacktail W. Z. W. i W., zes twee tiende Engel-
fche Mijlen ; nevens Blacktail gekomen zijnde, en wind en tij niet toelatende om door
het Swin te komen, alsdan ankerd men hier.
De koers van de Blacktail tot de Ton van Maplin , is in 't vaarwater O, ten N. 4 N.
cn de Verheid is 4 Engelfche Mijlen. Dit gedeelte van het vaarwater is moeljelijk. In
't vaarwater Is dc diepte van 11 tot 13 vadem-midden in het Kanaal,en het is aan weder-
zijden rteil, waarom aan welke zijde ook het naast nemende, altoos het lood latende gaan,
alzoo een fnelzeilend Schip tegen de wal zal zitten, eer dat voor de tweede maal het
lood mogte geworpen zijn; zo dat na beneden komende, met weinig wind, zo draagt
zorg om niet te na aan de Oaze te komen, op dat het tij u niet mogte verleiden naar.
de zuidkaat van the Moufe, en u beletten om in de Schoe-hole te komen.
The Moufe; heeft zich nu tegen de West Barrow-zand aangezet, cn maakt een inham,
the Moufe nagenoeg O 4 N. omtrent 4 Engelfche Mijlen, de West Barrow N. O. ten
O., 4 Engelfche Mijlen; is een half Mijl breed en valt droog met laag water.
De Oost Barrow ftrekt zich nagenoeg O. i N. en W. i Z. omtrent 6 Engelfche Mij-
len. Het west-eind legt ten Noorden van het oostelijk deel van de West Barrow; tusfchen
beide is een naauw Kanaal van 2é a 3 vadem; daar is ook een Kanaal benoorden de Oost
Barrow, tusfchen die van de Middle-zand of Heaps, waar in van 5 tot 9 vsdem.
Als gij zoo verre bcneden_ gekomen zijt tot aan dc Moufe, op niet minder als 10 va-
dem , van voorzegde, tot bij de Ton van de Maplin, en tot bij het Schoe-baaken; de
koers is O. N. O. en verheid is 3 Engelfche Mijlen; en van daar midden in het Kanaal
tusfchen de zwarte Ton, van de Middle en Maplin-zand, nagenoeg N. O. è N., 4 Engel-
fche Mijlen, maar er moet agt geüagen worden op de ftroom die hier fterk loopt.
In het nedervaren, en zijnde aan de Nonh of Maplin zand, op 4 a 5 vadem, gaat dan
verder tot dat gij komt op 9 vadem, zijnde dan op de vlakte van Barrow.
Road-ftead, tusfchen de Ton van de Middle en Schoe-baaken, is een zeer goede Ree
voor de op- en nedergaande Scheepen, op ó en 8 vadem, als geen andere vindende voor
C 3 ' een