Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERANDERING DER STROOMEN. ' tp
die een geftadige Stroom na het Oosten en N. O. te weeg brengen, die in 't algemesn over
het Juife Rif, zettende bezuiden in het Sehagerrak, op de hoek van Schagen aan, en de
loop door de wind varieerende, brengt u naar de Noordfche Kust westwaards aan.
Het IS uit dien hoofde bijzonder noodzakelijk, om omzichtig te zijn, dat de noor-
delijKc Stroom het Schip niet boven de gisfing brengt, of voor het vertrouwde beflek te
komen, van benoorden het Jutfe Rif te raken , en bijzonder met zuidelijke en Z. Z. O.
winden.
De Stroom langs dc wal, boven Bovenbergen, zoo als wij hier voren reeds hebben
aangevoerd, heeft de fnelheid van twee Engelfche Mijlen in een uur, bij westelijke win-
den, en bij fterke (lormwinden, utt den Z. Z. W., meer als drie Engelfche Mijlen.
Een zeer bepaalde Stroom word ook gevonden tusfchen Ter Neus,in Noorwegen,en de
Eilsnden van Orkneij , waar van de kennis voor een Zeeman van veel gewigt is, alzoo
eenige van die Eilanden, zoo als reeds voorheen is aangemerkt, laag zijnde, en in 't alge-
meen voor 't oog verborgen, door damp cn mist, in de Zomer, en in de Winter zeer te
vrezen zijn, door de zwaare ftormen.
Deze Stroomen lopen met de wind, en bijzonder als het uit den Zttiden of Noorden
waait•, maar in 't algemeen lopen die fterkst na het Noorden, en als de wind doorltaat,
neemt de Stroom toe , en loopt zomtijds met de fnelheid van twee knopen, in de mid-
den, tusfchen Ter Neus en de Eilanden van Orkneij, na een langdurige Z. VV. wind; de
oostelijke en westelijke winden waaijen dwars van deze Stroomen, en zijn daar door op
de ruimte geheel ongevoelig om te bemerken; en op twee k drie Engelfche Zeemijlen
van de Eilanden, nemen de Tijen weder hunnen bepaalden loop, zoo als die tusfchen de
Orkneij en Hitland zijn.
Anders Hoeg, een bekwaam en ervaren Deenfche Stuurman, die een Kaart in het licht
heeft gegeven, met Oordeelkundige Waarnemingen van deze Zeevaard, in het Jaar 1769,
heeft waargenomen, in het zeilen van Ter Neufe na Fair Island, „ dat de afftand hem
„ zomtijds was voorgekomen , korter te zijn, als de afftand in de Kaart wierd aangewe»
„ zen:" het geen hij aan de Stroomen toekend, die noord- en westwaards fterker aanzet-
ten , met de winden , uit den Zuiden of Oosten waaijende.
VAN DE MISWIJZING VAN T KOiMPAS.
De Miswijzing van de Magneet is door een menigte van waarnemingen bevonden, te
verfchillen , in de verlchillende gedeeltens van de Noordzee. De grootfte Miswijzingen heb-
ben plaats in het noordwestelijke gedeelte van de Noordzee, dat is te zeggen , naast de
Eilanden van Hitland, alwaar het nu 29 graden West is, na het Zuiden afnemende;
en de gemiddelde miswijzing, waargenomen door Mr. Downie, in 't jaar 1792, bij het
opnemen der Schotfche Kust , fcheen te zijn 25 graden, en ter gelijker tijd Was de miswij-
zing, in de Mood van de Thames, iets minder als 24 graden 50 minucen west.
In het Jaar 1799 de gemiddelde miswijzing gefte.d door de Franfche waarneming van de
opnemers van de Rivier de Schelde, 21 graden 30 minuten, en op dien tijd was de mis-
wij-^ing te Lonlon 24 gra.len i minuut; zoo dat eenmaal in dat Jaar tusfchen die twee
oorden een verfchil beftond van 2 graden 41 minuten, of nagenoeg een kwart ftreek in
dezelve Paralel van brejdte, nagenoeg legen elkander over aan de oevers van de Zee.
De Miswijzing in London, waargenomen, in 't jaar 1580, was nauwk u ig een fireek
of II graden I5 minuten Oost, en is zedert dien tijd altoos na het Westen geweken, ea
was in den jare 1800 nagenoeg 24 graden 2 minuten West; deszelfs toenemende verande-
ring in 220 Jaren was dus 35 graden 17 minuten; evenredig met 57 minuten 44 fccon-
C a den,