Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 DE LOOP DER TIJEN EN STROOMEN.
van de Vloed, uit het Engelfche Kanaal, oni Kaap Grinez komt rond lopen, voorbij
Calais, Duinkerken, Ostende, enz. Tot Calais is het bij Volle en Nieuwe Maan Vloed
tot half twaalf uren; Gravelines en Duinkerken tot drie kwartier over elf; Nieuwpoort en
Osiende om twaalf; Viisfingen om een uur; *t Gat van de Goede Reede kwartier over een
uur; 't inkomen van de Maas om drie uren; het inkomen van Texel om half zeven uur;
in 'c Vlie om acht uren; bij Heiligeland om elf uren; bij 't Eiland Borkum om half twaalf
uren; en bij Wrangeroog en de buiten tonnen, van de Elve en Wezer om twaalf uren; te
Kuxshaven om een uur, en boven de Hoorn Point om drie uren.
Als ook nemen de Tijen af, irapsgewljze in haar loodrechte rijzing na het Noorden, bij
Springtij is de rijzing van 't water bij Calais achttien voet, te Ostende zestien voet, en
bij 't Heiligeland niet meer als negen voet : en alzoo irapsgcwij;;c verminderende langs de
Jutfe Kust. Het blijkt dat nabij Bovenbergen, weinig rijzing of daling plaats heeft, alzoo het
water aldaar altoos in een rustende fland is, of om nader te bepalen , zoo is haar onregel-
matige beweeging aan de heerfchende winden toe te kennen, die aan hetzelve een variee-
rende Strooroloop doet toekomen; deze Stroom met de Vloed te zamen genomen, loopt
gemeenlijk langs de wal, Noordwaard op, en blijft aan dien drang gehoorzamen, i.l is de
Vloed geëindigr.
O.-ik dient men opmerkzaam te zijn aan de Kust van Vlaanderen, enz. dat de Stroom nog
dtie uren doorloopt, na den tijd van hoogwater aan de wal.
Het is blijkbaar in alles , dat op deze Kusten het Tijloop dependeert van verfchillende
onregelmatige indrukken, en mag wel opgemerkt worden dat buiten de Banken van Schou-
wen en Goedereede de Stroomen tegen de Zon draaijen in de kentering; de Agtervloed
gaat regt de gaten in , en dan zuidswaards lopende tot dat de Ebbe invait, en alsdan loopt
de Ebbe recht uit naar Zee , en de nieuwe Vloed loopt een korte tijd om de Noord.
Bij het gadeflaan van de Stroom , bij de Kust van Holland zijnde, met ftil weer en uit
het gezicht van het Land, is het gemakkelijk te ontdekken, of men benoorden of bezui-
den de Maas is; alzoo benoorden de Maas de Stroom of Vloed zich wend met de Zon,
en bezuiden de Maas draait de Stroom tegen de Zon, tot het laatfte kwartier van het Tij,
die alsdan recht op het Land aanloopt.
Een weinig voor half Vloed loopt de Stroom recht Texel in, en een weinig voor half
Ebbe valt dezelve recht uit; maar het begin van de Vloed en de Agterebbe loopen nage-
noeg N. N. O. over de Banken, en uit het Spanjaardsgat en de Agtervloed en Voorebbe
loopen nagenoeg Z. Z. O. over de Zuider Banken tot nagenoeg half Ebbe.
Langs dc HoIIandfche Kust, met zuidelijke of westelijke winden, heeft men geen hulp
van de Ebbe te wagten , om voor de Maas te komen of in de wind op te werken ; om
dat er met zulke winden weinig of geen Ebbe langs de wal loopt.
VI. Heerschende Stroomen,
Het fchijnt dat in alle de Zeeën , die gcdeeltens die aan geen Tijloop onderworpen
zijn, wegens de onbeweeglijke ftaat waar in zij zich bevind, is blootgefteld aan den in-
vloed van zulke winden die de Stroom veroorzaken,even als in andere Zeeën, zoo ook in
deze, vinden wij de heerfchende Siroomen in het wijdfte deel benoorden Texel, alwaar
die als elders van de windftreek afhangen, echter meerder noordwaards loopende als in
eenige andere richting.
Deshalven als wij uit het Westen komen zeilen, met voornemen om het een of andere
gedeelte van de Kust tusfchen Texel cn Schagen te naderen, mag men wel bij tijds naar
Land uitzien, alzoo het zeer algemeen is, in het naderen van het Land, dat men in den »fftand
van twintig k dertig Engelfche Mijlen, er eerder zal zijn,als de andere weg zeilende, om de
Briifche Kust te naderen-, deze bijzondere bevinding komt, dat met zuidwestelijke winden,
die