Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
29 DE LOOP DER TIJEN EN STROOMEN.
Het is hoog water aan de wal, bij Volle en Nieuwe Maan, bij Hasborough,een kwartier
over zes uren, en bij het Rif om zeven uren, en daar uit opgemaakt dat het Volij is,
bij Hasborough-Sand om half zeven, en te Newarp een weinig later.
Van agter de IJarmouthfche Banken , tot aan de mond van de Thames, buigt zich de
vloed langs de wal, na het Land ten Westen , en bij de Bank de Schipwash, is deszelfs
loop nagenoeg W. Z. W. en de Ebbe O. N. O., nagenoeg twee ftreken dwars over de
ftrekking van die droogte.
De twee eerlle uren van de vloed bij Long-Sand-head , loopt W. t. Z., tusfchen de
Knook en Long-Sand; en met een groote fnelheid tusfchen de Long-Sand en de Sunk ; de
Ebbe loopt in een tegengeftelde richting, deszelfs fnelheid van de flreek en de kracht van
de wind afhangende.
Nabij het oostemde van Margate-Sand loopt de Voorvloed Z. t. W. en het midden van
het Tij West, en het agter Tij N. N. W.; de beginfel van de Ebbe N. O. , halve Tij
Z, O. t. O. en de agter Ebbe Zuiden.
Bij Noordforeland het begin van de Vloed op de wal, loopt Z. Z. W. en dan Z. W.
waar door het fpoedig ftil water is; en alsdan loopt hy West, W. N. W. en N. W. om
Foreland heen , en N. N. W. tot half Ebbe. Het is Vloed bij Noordforeland een kwar-
tier over elf uren.
In de Duins is het Vloed bij Volle en Nieuwe Maan, een kwartier over elf uren, en
Zuidforeland zes minuten over elf uur; op de ruimte loopt hij noch. drie en een half uur, na
dat het hoog water geweest is aan de wal; de Vloedftroom loopt zes en drie kwartier uren,
en de Ebbeftroom vijf en een kwartier uur, gemeene Springtijen. Op de Rheede rijst het
water nagenoeg zestien voet; een fterke N. O. wind houd fomtijds het Tij wel een uur
terug, en zuidelijke winden weer het tegendeel, met het te vervroegen; het begin van de
Vloed zet fterk over de Zuid-Sand-head na de Fork toe, of Bunt-head, en buitcnwaards
over de Noord-Sand head; halve Vloed zet meer over de zanden na de Gull-Stream, en
de Agtervloed na het Zuidforeland; het begin van de Ebbe, loopt als de Agtervloed, en
half Ebbe meer pp de Gull-Stream aan , en de Agterebbe zet over tot de Noord - Sand-head,
na de Fork of Bunt-head, cn dan eindelijk over de Zuid-Sand-head naar buiten.
IV. Dz Ontmoeting der Tijen,
De groote Tak der Vloedftroom, in de Engelfche Kanaal vloeijende, houd deszelfs loop
tot dat hy het Tij uit de Noordzee komt te ontmoeten, nagenoeg, bij Dungeness, al-
waar het Tij uit de Noordzee, zegepralend over dat van de Kanaal inkomt, met een uur
langer westwaard door te lopen, en vier uren bevorens de Vloed, uit het Noorden ko-
mende, een einde neemt bij Dungeness; de Ebbeftroom de Kanaal uitgaande, alsdan be-
ginnende; zoo dat de Vloed bij Dungeness, zich vereenigd met Ebbe, in het Kanaal, in de
laatfte vier uren, dat de Stroom westwaards loopt; en als de Ebbe twee uren boven Dun-
geness heeft gelopen , oostwaard aan , alsdan word dezelve vervangen door de Vloed, de
Kanaal inkomende, cn zoo vergezeld, te zamen nog vier en een half uur oostwaard aan-
lopen, tot alwaar de Tijen zich ontmoeten; en te gelijk door deze botfing, en de naauwe
fpatie van de hoofden of doortogt, rijst het water aldaar zeven voet hoger, als ten Oosten
of ten Westen, daar van plaats heefc.
V. Ds Loop der Tijen, aan da Oostzijde, in de Noordzee.
Daar op alle plaatzen aan de westzijde, in de Noordzee, de Tijen verfchillen in de tijd-
vakken , trapsgewijze, van het Noorden naar het Zuiden, zoo als aan de oostzijde door
een tegengeftelde richting plaats heeft, en dat het water later rijst in de hoogte, trapsge-
wijze van het Zuiden na het Noorden •, waar uit het ons moet toefchijnen dat een Tafc
C van