Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 DE LOOP DER TIJEN EN STROOMEN.
Vloed van de Staples langs de wal loopt tot aan Flamborough head ; in een zuidelijke rich-
ting, bij Scarborough, is het Vloed bij Volle en Nieuwe Maan om vier, en bij Flambo-
rough-head om half vijf uren ; op de ruimte blijft de Stroom doorlopen, drie uren na dat
het reeds hoog water aan de wal is, of half Ebbe bij de Head; aan de zuidzijde zet de
Vloed Z. W. t. W. en de Ebbe N. O. t. O., daarom Schepen die zuidwaards moetende,
met een fchrale wind op de wal zijn, kunnen de uithoek niet te boven komen, zonder
de Vloed in haar voordeel te hebben.
De Tijen langs deze Kust lopen doorgaai's langs de wal, uitgenomen op de ruimte-, bui-
ten de Spurn zet de trekking over, tegen de Sandhaie aan, de Vlced loopt duars voorbij
de mond van de Humber, drie kwartier uurs bevorens na binnen te vallen, en alsdan op
de Kust van Lincolnshire W. Z. W. aanlopende, tot dat het vuur van Spurn in het
N. O. is, alsdan lopende N. W. en W. N. W. tot in de Hawke, en dan regelrecht op het
Trinitij Zand aan.
De Ebbeftroom in de Hawke, (ver In de Humber,) komt uit waards af, een geruimen
tijd voor dat het hoog water aan de wal is.
Aan de Spurn met Volle en Nieuwe Maan vloeit het tot een kwartier over vijf uren,
en te Sandhaie tot zes uur; maar op de ruimte, op de destantie van zeven of acht Engel-
fche Mijlen, loopt de Vloed tot half acht uren. Springtij is zeer fierk in de Humber. In
Huil vloeit het tot Z3S uren , en bij Springtij is de rijzing van het water boven de twin-
tig vuet.
Ten Zuiden van de Humber vind het grootfie gedeelte van het Tij tegenkanting door de
Kust van Norfolk, en ook te gelijk gekeerd door een menigte zanden en opwellingen, die
aan dezelve differente lopen veroorzaken. Bij de Inner Dowfirg vloeit het tot half zes, en
de Vloed zet omtrent VV. Z. VV. en aan de Noordzijde van de Outer Dou fing het eerste
vierde gedeelte van de Vloed, loopt Z. W. t. W. half Vloed, Z. O. t. O. , en dan de vol-
gende laatfte, deelen loopen O. N. O. Bij de Dudgeon vloeit het tot zes uur, de Stroom
loopt door tot half acht uren, houdende haar ftreek Zuiden en de Ebbe Noorden; tien
Engelfche Mijlen van Dudgeon loopt de Vloed Z. Z. W en de Ebbe in het tegendeel.
De Vloed aan de wesizijde van Dorking Sand loopt na genoeg VV. Z. VV.
Op de Rheede van Wells loopt de Vloed VV. t. N. i N. en loopt door bij Nieuwe en
.Volle Maan tot vier uren; vier Engelfche Mijlen verder van de wal, is zi^n Icop W. i N.
en houd zijn loop tot half vijf uren, tusfchen het Noordend van Dorking Sand cn het
Zuideinde van de Inner Dowling,en alzoo ook uitwaards van het Noordeinde van de Dow-
fing loopt de Vioed Z. VV. t, VV. i \V. en loopt door tot half zes uren. Omtrent half
weg, tusfchen de Dowfing en de wal van Lincolnshire, loopt de Vloed Z. Z. VV. en door-
lopende tot zes uren.
De Loodrechte rijzing van het water in Lijn Well, is na genoeg twintig voet.
Bij Blakenij is het Vloed om zes uren, en de Vloedftroom zet fterk in tot binnen aan
de tweede en derde Ton.
Aan de Oostzijde van den Ower is het \'loed tot zeven uren, en de Stroom loopt door
tot half elf uren, alhier, in 't begin,loopt de Vloed O. t. Z. ,en vervolgens Z. O. gedurende
de rest van het Tij; na hoog water is deszdfs fireek Z. W. t. Z. cn de Ebbe neemt een
tjgengefielde loop.
Het Tij loopt fterk in het vaarwater van Hasborough, de Vloedfiroom Z. Z. O. zuide-
lijk, en de Ebbe het tegengeftelde, met na genoeg dezelve fnelheid, dat is drie knopen en
vijf vadem. De ftcrkfie Springtij zal een Schip vier Engelfche Zeemijlen in een 'lij op-
brengen ; gemeene Springtij drie Engelfche Zeemijlen, en doode Tijen na genoeg vijf En-
gelfche Mijlen, en de Vloedtijen trekken meer zuidelijker buiten IJasborough-Sand; en bij
'i Rif na genoeg Z. t. W., maar niet aoo fietk.
Het