Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
15 DE LOOP DER TIJEN EN STROOMEN.
In Speij Baai daar is weinig: of geen Tijrtroom, maar in Cullen; begint de Vloed flaau-
welijk langs de wal te lopen , oostwaards aan en in kracht toenemende in 't voortgaan
na Buchanness.
Aan de Zuidkust van het Kanaal van Murraij tot Peterhead , vloeit het Tij aan de wal
tot twaaif uren bij Volle en Nieuws Maan, ea de Stroom buiten, loopt een halfuur
langer door.
Voorbij Buchanness , volgt de Tijdroom langs de wal de (trekking van de Kust, langs
de Baai van Aberdeen, voorbij Girdleness, en zoo tot aan de Redhead.
Op de afftand van een Engelfche Mijl van Girdleness, loopt de Stroom tot half drié
uren; en het is hoog water tot Aberdeen, een kwartier voor een uur; in Montrofe is het
hoog water om half twee uren, en bij Redhead loopt de Siroom tot drie uren.
In Sr. Andrews-Baai is het Vloed aan dc wal na genoeg tot twee uren, en de Stroom
loopt ook niet langer als lot twee uren , uit oorzaak dat de Voorvloed van de Redhead
in de Baai van St. Andrews vallende, en de Agtervloed van de Head, en de Voorebbe
uit de Baai, nemen hun loop gelijklijk Z. O. aan; op gelijke wijze de Voorebbe, beide uit
de St. Andrews-Baai en uit het Kanaal hebben dezelve uitwerking, als ook de Achtervloed
de geheele weg van de Redhead tot aan St. Abb's Head.
De laatfte drie uren van de Ebbe , in den omtrek van St. Abb's Head, lopende langs
Dunbar Baai en maken de Voorvloed in 't Kanaal,en begint opwaards te lopen,en pasfeerd
dc Bass om half agt uren, en diensvolgens is het om half twee uren hoog water aldaar,
tot dat de opkomende Ebbe, zich vereenigd met de Agtervloed, en zuidwaards oplopende
rond de Head , en alzoo doorlopende na genoeg drie uren, tot dat de Ebbe finaal komt
door te lopen , die uit den Zuiden komt, en ontmoetende de Ebbe, uit het Kanaal van
Fall's Castle, met geraas en bruisfching, en alzoo voortgaande, tot dat de Kanaalvloed we-
der een begin neemt.
Het is twee uren bevorens de Vloed uit de Noordzijde van de Maij opkomt, en datt
Zuidiijk voortlopende voorbij Fifeness tot half drie uren, het geen de Schepen die wind-
waards op moeten dienen gade te (laan, ten einde het begin van het Tij zich ten nutte
te maken, aan de Zuidwal en het Achtertii, aan de Noordwal; zullende alsdan ruim zeven
uren het Tij of Stroom in hun voordeel hebben.
Bij Eijemouih en Berwick is het Vloed een kwartier over twee uren, maar de Stroom
loopt nog twee uren langer door buiten.
In Holij Island is het Vloed om half drie uren en de Stroom loopt door de Staples nog
een uur langer, en neemt zijn loop tusfchen Emanuel-head en Longftone in een, een
richting naar de binnenzijde van de Fern Island; de Schepen die deze weg pasfeeren mogen
wel omzichtig zijn , van door ftilte daar niet ingetrokken te worden.
In de vorenftaande omfchrijving hadddeii wij acht moeten geven op de winden, die een
zeer groten invloed hebben op de Tijen en Stroomen; bij ftormwinden uit den VV. Z. W.
tot N. W. rijst het water hoger aan de wal, uit oorzaak mogelijk dat de Stroom een half
uur langer loopt, als gemeenlijk op de ruimte; Oostlijke en Z. O. winden hebben een te.
gengeftelde werking.
Alzoo ftormwinden die tegen de Stroom inwaaijen, matigen of veranderen hun ftreekloop
een ftteek of meer, en bijzonder in de Baaijen en de twee Kanalen, alwaar Oostelijke en
Z. O. winden de Stroom op de wal aandringen, en westelijke llormen hebben dezelve uit-
werking, om de Stroom van de wal af te zetten.
III. Dg Tijen aan de Oostkust van Engeland.
De Tijen aan deze Kust gehoorzamen aan dezelfde invloed, die hun de kracht en be-
weging veroorzaakt als in het Noorden: alzoo met de bevifiding overeenftemd, dat de
Vloed