Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 BESCHRIJVING DER KUSTEN.
nen, en hier en daar eenige vlalctens. Het Klif van Hunflanton rijst ter hoogte van
80 voeten , en beftaat uit kalk en zagte fteenen , en de voeting uit zoogenoemde ijzer-
kleurde bandfteenen, zeewaards in ftrekkende. Foulness, en in deszelfs nabijheid, is een
loodrechte KlifF, ftjekkende tot aan Mundesleij, en is van daar 50 tot 60 voeten hoog,
trapwijze afnemende, en eindigende tot zuidwnards van de Vuurtoren van Hasborough,
De Kust van Esfex is doorgaande laag; echter bezuiden de Thames rijst de grond met
heuvels van kalk en vuurfteenen vermengd , na metzelwerk gelijkende. Het Northforeland
is een lustige rijzige kalkgrond, en het majestieufe Klif, bij Douveren, die zoo heerlijk
befchreven is, door hem die de naam draagt van Shakespearej is al te wel bekend om die.
te omfchrijven.
DE OOSTKUST.
Noorwegen, de geheele Kust van Noorwegen is zeer hoog en met ontelbare Havens
voorzien ; doorgaans word het land ontdekt, op een afftand van 7 tot 12 Engelfche Zee-
j ^ mijlen. Ter Neus is een doifig rood hoofdland, en het hooge land van Spangereid ziet
men boven over het zelve heen; in het voorjaar is het over 't geheel met fneeuw be-
dekt op de Toppen der Bergen,en word gezien,bij helder weer, op den afftand van 12 En-
gelfche Zeemijlen,
Jutland , enz. het grootrte gedeelte van de Kust van de Noordhoek van Jutland , tot aan
de hoek van Holland, is een lage zandige Kust, en kan op geen verder aflland dan 4 of
5 Engelfche Zeemijlen gezien worden , uitgezonderd de volgende en bijzondere plaatzen,
als Harshall en Robsnout, op de Noordkust van Jutland, welke op een afftand van 6 En-
gelfche Zeemijlen kan gezien worden. Heiligeland, leggende voor de monden van de Ri-
vieren de Elve en Weezer, word ontdekt op den aflland van 7 of 8 Engelfche Zeemijlen.
Kamperduin, de voornaamfte hoogte aan de HoIIandfche Kust,word ontdekt op den afftand
van 6 Engelfche Zeemijlen.
De Kusten van Vlaanderen en de Zeeuwfche Eilanden zijn zeer laag land, en gevaarlijk, als
kunnende bij helder weer niet gezien worden , voor dat men tegen de buitenkant der
Banken aan is, die zeer ftijl zijn en vermijd dienen te worden.
Het Land van Duinkerken tot aan Calais is tamelijk hoog, , en kan gezien worden op de
afftand van 7 of 8 Engelfche Zeemijlen; in de veronderftelling, dat in de Kaart deze Kust
duidelijk word voorgefteld, een meerder omdagtige befchrijving van dezelve nutteloos moet
worden, waarom wij nu overgaan om te geven
V;7AARNEMING der TIJEN en HEERSCHENDE STROOMEN.
I. Tij loop in de Pentland Frith en de Eilanden van Orkneij en Hitland.
In het Kanaal van Pentland is de loop der Siroomen fneller, en aan meerder verandering
onderhevig , als in eenig ander gedeelte van de Britfche Zee ; de tegenftand , die deze
loop der Stroomen in hare rigting belemmerd, word veroorzaakt door de Eilanden, leggen-
de in 't Kanaal van Pentland, en de tijen, verdeelt in neeren , ravelingen, in wantijen, en
ook in Draaikolken, door het fluiten tegen de hoeken en naauwe doortogten,en ook in het
ftilftaan en onregelmatige daling en rijzing van het water, hetgeen op de geftelde tijden als
zeer onverwagt moet voorkomen :maar hier eens roede bekend zijnde,kan uit deze onregelma-
tigheid voordeel getrokken worden,door de fnelle ftroom te ontwijken, met in het ftil ftaande
water ten anker te komen, tot de kentering van een voordeeliger ftroom; of in een ander
geval, om met die ftroom onder de Lij tegen de wind op te werken, en daar door de pas-
fage na de andere zijde van '.t Kanaal te bevorderen, het geen hier in de volgende befchrij-
ving zal komen te blijken, '
Aaa