Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE ONDER RIOTING
VOOR DE
Z E 'E V A A R T,
OP OB
M O O II 23 " S E S,
E
Beselin]ving der Kusten.
en naauwkeurige en uitgewerkte befclirijving van de vertoning der onderfcheidene Kus-
ten in deze Zee, komt ons overbodig voor, alzoo deze Kaart de gezichten der,meeste
hpoge Landen in zich bevat die daar in kunnen voorkomen; zoo dat de volgende befchrij-
vi-ng, aanmerking, en de bijzondere vorm van de differente ftreken, niet ondienstig zal zijn.
Beginnende hier, als in onze voorgaande opmerking, met de Eilanden van Hitland. —
De Kusten van deze Eilanden zijn, in 'i algemeen, zoo verheven van gezien te kunnen
worden op een aflland van zeven tot twaalf Engelfche Zeemijlen, en zijn, zoo als een
bekwaa n Schrijver zegt: „ruw, verheven, op eenige plaatzen, toneelen van waare grooit-
hüid en pragt, harde rotzen van onderfcheidene verhevendheid , van geteisterde en ruwe ge-
brokene gedaantens opleverende; biedende de tegeniland aan het geweld van een rustelooze
en onlluimige Oceaan, die in zommige oorden groote eenzame Pilaren, en in andere groote
Natuurlijke Boogen en Spelonken heeft geformeerd, waar voor alle menfchelijke vermogen
en pracht moet wijken; in het befchouwen van de werking verrukt, die aldaar de Natuur
aan ons opleverd, van zulk een verzameling te zien, die dezelve aan ons vertoond, in
die Brokken, in den Oceaan aldus verfpreid."
The Waes, ^vulgo tValls) of Hoij, en eenige andeie plaatzen van de Orkneijs Eilan-
den , kunnen ook op denzelven afftand gezien worden, als de Eilanden van Hitland, uit-
gezondert de Eilanden van Sanda en Noord Ronaldsha, die laag zijn, zoo dat dezelve op
den aflland van weinig Engelfche mijlen naauwelijks zigtbaar zijn : te meer, daar in die
oorden des zomers een klaare lucht zeldzaam is, waar door de Zeelieden zeer dikwijls, tus-
fchen, en in deze lat:den ingewikkeld raken; en de ondervinding heeft geleerd, dat in de
wintertijd de hevige flormwinden aldaar zoo geftadig heerfchen in de Eilanden van Orkneij,
dat die, aan een beter klimaat gewoon, dit als ongelooflijk moet toefchijnen. De Vuur-
loren, die op de uitftekende hoek van Sanda geplaatst is, is om die reden van de grootfte
dienst voor de Zeevaart van deze Eilanden.
De Kust van Schotland en Engeland, van Duncansblj-head, tot aan Flamborough-head,
is in 't algemeen verheven , en te zien op de afftand van zeven tot veertien Engelfche
Zeemijlen; mits opmerkzaam te wezen , dat tusfchen Bamborough-Castle en Flamborough-
head , de Kust uit lage heuvels van kalkfteen, enz. beftaat.
Scarborough legt op een hooge en uitflekende rots aan de Zee, daarentegen geeft Flam-
borough-head een pragtige vertoning, als bellaande uit kalklleen, zoo wit als fneeuw, en
van een ongemeene hoogte.
Van daar tot de Humber, zijn in algemeen heuvels van Klei ; ,de Kust van Lincoln-
shiere is vlak, en zoo laag, van niet kenbaar, door heuvels, maar alleen door de Kerken
en andere Geftigten op het land flaande.
Het land van Norfolk en Suffolk, is afwisfelende door hoogten« van Leem- en Zanddui-
nen,