Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
■iü
6 ONDERRIGTING en ONTLEDING.
VIII. Fan de Banken en Dieptens.
Het i's mogelijk meer eene bloote nieuwsgierigheid als we! nuttig, om de onnoemelijke
verrchillen te befchouwen, tusfchen deze en vorige Kaarten van de Noordzee, ten aan-
zien der gedaantens van de onderfdieidene Banken, de dieptens van het water, en het
onderfcheid der gronden. Het is genoeg, te kunnen zeggen, dat de meeste Kaarten meer
dan eene Eeuw ten achteren zijn,in vergelijking van deze, als ook in anderen; daar de ia-
tere, als nagevolgde werken, volmaakter aantonen, kopiën te zijn de eene van de anderen.
Hammond heeft alleen, volgens onze voorgaande opmerking, een Kaart opgeleverd, wiens
omfchrijving en ftelling een eigen ontwerp aanduidende; en dezelfde aanmerking, die wij
Voorheen hebben gemaakt, en meer andere bijzonderheden van deszelfs Kaart, komen al
weder voor, en zijn toepas fel ij k, en kunnen niet voorbijgegaan worden; als bij voorbeeld,
de zuidzijde van Doggersbank, die in de latere Kaarten word aangewezen in een geftrekte
lijn, zonder bogten of inhammen, zoo als hij reeds een en een half Eeuw is voorgefteld,
in eene Verzameling, ten titul voerende: „ Le nouveau et grand llluminant flambeau de la
Mer," en daar uit, in Engelfche Kaarten overgenomen; daar de nieuwe nafporing de
dwaling aantoonen, alzoo voor dezen bekend is geweest, dat er een bogt in de Doggers-
bank beflond, (zoo als in de Kaart van Hammond echter niet naauwkeurig word aangewe-
zen,^ van meer dan 20 Engelfche mijlen. Zuid en Noord, en nagenoeg in derzelver Breedte
van het Oosten naar het Westen. Om alles van dien aart hier aan te halen zoude vervelend
en den Lezer belangeloos voorkomen. Genoeg is 't , te kunnen zeggen, dat de Bree-
veertien niet zal voorkomen,zoo als hij reeds twee Eeuwen heeft gefchenen; maar nu voor
de eerstemactl in zijn waare gedaante en plaatfing word vertoond.
De voorenftaande ontleding van de waarnemingen , waaruit deze nieuwe Kaart van de '
Noordzee is ontworpen en t'zam.engefteld, bied aan de Zeevarende Waereld het middel, om
haar waarde op prijs te (lellen, alzoo het geen werk van overhaasting, maar van geduld en
werkzaamheid is geweest; dewijl werken van zulk een aard niet meer worden toevertrouwd
aan Perfonen, alleen bezield met winzucht voor den handel, maar met zucht voor weten-
fchap, om iets voortebrengcn, het geen van nut konde zijn voor de Zeevaart van zijn
Vaderland; eu dit is het ware doeleinde van den tegenwoordigen Uitgever.
A L-