Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
onderrigting en ontleding. S
Her hooge Vuur van Zuidforeland, Breedte 5° g' 26", Lengte 1° 22' ó".
Het Kasteel van Doeveren, Breedte 51° 7' 27', Lengte 1° ig' 7'.
De Vuurtooren van üungeness, op de Breedte van 50' 55' 1", Lengte 0° 57' 48" Oost.
V. De Oostkust van de Noordzee , benoorden Texel.
Noorivegen, Jutland, enz. de Noordfche Kust, benoorden en bewesten ter Neus, is be-
rekend en ter nedergedeld na de nieuwde Deenfche navorfchingen; de Breedte van de hoek
van Schagen, ingevolge de Deenfche Trigonometrifche navorfchingen, ter neergefteld, en is
57° 4?' 44". en de Lengte 10° 37' 35". De Breedte van het midden van de Hornhoek,
komt overeen met de nieuwe Deenfche navorfchingen en is 55° 34'.
De Vuurtoren op 't Heilige Land is gefteld op het vertrouwd bericht van Mr. C. A. Beh-
recs, volgens waarnemingen in of na den Jare 1800 gedaan; zijnde de Breedte 54° n' 42"
en de Lengte 7° 48'.
VI. De Ilollandsche Kust, enz. bezuiden Texel.
De geheele Kust van Holland , Vlaanderen en Frankrijk , van Texel tot aan de Kaap
Grinez, IS opgegeven,en ter nedergefleld door Kapitein Knigt, uit zijne waarnemingen opge-
maakt, ten tijde van zijne Posthouding in die wateren, in den Jare 1797. In eenige dee-
len zal een vetfchil voorkomen ten opzicht van de Lengte; een different van 5 minuten,
tusfchen deze Kaart en die van M. de la Rochette, die voor deze Kust heeft gefteld de
bepaling der Franfche Asironumisten. Het inkomen van Texel verfchijnt op de Breedte van
63° o", het geen met de beste Kaart overeenftemd, en verfchillende maar een Engelfche
mijl met de Breedte van de zuidzijde van het Eiland Texel, zoo als bepaald is geworden,
• door de waarneming van den Kapitein Maij, in de HoIIandfche Zeedienst, aan de Helder
gedaan.
De Breedte van het Admiraliteithuis te Rotterdam, waargenomen door den beroemden
Astronomist M. Meslier, in 1767, is 51° 54' 56", en van Ostende, is 51° 14', van Duin-
kerken 51° i\', van Boulogne 50° 44', van Calais 50° 58'; en zal bevonden worden, na-
genoeg overeen te komen met de groote Thigonometrifche Kaart, van Mesfrs. Casfiui eu
Maraldi, van den Jare 1744.
VII. De gedaante der Kusten , e/is. In 't algemeen.
Om de gedaante en ftrekking van zommige Kusten aantetoonen, hebben wij noodig ge-
vonden , onze toevlugt te nemen tot de beste Engelfche en vreemde Land en Zeekaarten,
en wel bijzonder voor de HoIIandfche en Duitfche Kusten, welker Eilanden, en onregel.
matige Figuren der droogtens, de oorzaak is in zommige gedeehens, dat de nadering en
infC iCping aldaar dezelve hinderen ; dit is in allen deelen zoo naauwkeurig als het Bellek en
de Schaal der verdeeling toelaat, aangewezen in hare waare gedaante, niet alleen de Kust,
maar ook de Droogtens en Kanalen in de nabijheid, door aanftipping, als ook door lij-
nen, de omtrekken zeer naauwkeurig en duidelijk aangetoond, met meerder oplettendheid,
dan in grooter beftekken van zommige Engelfche drukken; dit is wel het geen de meeste op-
merking veidient in de zamenllelling van de/e nieuwe Kaart. De onachtzame zamenftelling
van Hammond en Thomfon, in vergelijking van deze, valt te veel naar de laagte ;en ande-
ren, het voorbeeld volgende, van wien betere flukken te wagteu wareu, fchijnen mede
geen minder opleitenheid getoond te hebben.
A 2 VIII,