Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN TER NEUS IN NOORWEGEN NAA.R DE THAMES, &c. 149
ncn dezelve, tusfchen Lowestoff, zal men 20, 18, 14 en 10 vadem aan de wal ten Zui-
den van Lowestofness vinden.
Zoo men beoosten mogte ziin, of aan de bruine Bank, cn met een oostelüken wind,
neemt dan de koers van Z Z. W. , tot dat men in 24 of 25 vadem water komt, om-
trent 9 of 10 Engelfche Zeemijlen, Z. O. of Z. O. ten Z. van het drooge van Smits-
knowl, of tot dat Orfordness in 't W. ten Z. , 20 Engeifche Zeemijlen van u is, en als-
dan op Oifordness aanlluurende , zal men hebben 25 a 26 vadem, in het dtepRe vaar-
water, cn hoe wijder om de Zuid, hoe dieper water, grof zand met fleenen vermengd
met fchulpen; deze dieptens hebbende, is men boven de Gabbard , zijnde de westzijde van
dit diep water , omtrent 7 Engelfche Zeemijlen daar van , en paralel met de Kust van
Suffolk , in een gelijke afftand tusfchen Lowestoff en Aldborough : van daar tot tegen de
wal zal men de regelmatige diepte hebben van 24, 20, 18, 16, 10, 9 en 8 vadem.
Zoo men gedistineerd mogte wezen naar het Engelsch Kanaal, van de bovengenoemde
gedeelte van de bruine Bark, ftuurt dan Z. W. , 35 Engelfche Zeemijlen, en zuit alsdan
komen in de ruimte, tusfchen de Vlaamfche Banken en het Goodwin-fand ; maar zoo men
voor Duins mtgte gedistineerd zijn, dan 35 Engelfche Zeemijlen Z. W. 4 W., zullende
alsdan in het vaarwater komen tusffchen de Kentischknock en Galloper, en dan wijders
Z. W. é W., 7 Engeifche Zeemijlen, tot aan Noordforeland, en Z. W., 8 Engelfcne
Zeemijlen, tot de Gullftroom.
Schepen voor de Thames gedistineerd, doen beter om, in den winter, bij Flamborough-
head aan te lopen, die van Ter Neus aftegt W. Z. W., een weinig westelijker, IJ2 En-
gelfche ZeeiTiijien-, na men op deze koers 45 Engelfche Zeemijlen te hebben gezeild, zal
men 26 tot 29 vailem hebben met fijn geel zand, op het ligchaam van Longbank, en dan
verder voorigaande naar de omftandigheden.
Orfordness. In het opwerken van Lowestoff" tot Orfordness, loopt het af naar buiten
tot op I 2 en 14 vadem, cn naar de wal toe tot op 9 a 8 vadein-, de opdroging is alhier
zeer regelmatig , doch in het laveeren en zeilen krijgende de Vuuren van Orfordness ten
Westen van W. Z. W., dan is men in 't gevaar voor de AlJeborotigh-Knapes , waar op
maar i o a 12 voeten, met laag water, cn tusfchen die en de wal heeft men van 12 tot
14 vadem, en met de Vuuren van Orfordness ten Zuiden van Z, W., dan is men digt aan
de Thorp-ness.
De Vuuren van Orfordness in een, zoo als te vooren is gemeld in Z. W. ten W. JW.,
is het merk om,niiJs vaarwater, tusfchen de Aldborough-Knapes in.
Bij het uit Zee komen tot Orfordness: als men uit Zee komende naar Orfordness, in
de nacht, en westwaards willende met een fchraa'e wind uit den Zuiden, moet men, als
men eerst ten Westen van de Gabbard is, het laage Vuur in het N. ten W. brengen, en
dit Zal u vrij van 't noordeind van de Schipwash brengen. Bij een Noorden wind moet
het Vuur niet verder ten westen gebragt worden als W. ten N., ten zij men binnen
de Aldborough-Knapen is. Ikenkeik in een , met de Ka'kovens, in 't N. W. ten W. of
Orfordkcrk en Kasteel , een zeilsbreedte vrij van elkander, welke weg ook, zal u vrij
van dezelve brengen.
Als men uit Zee, in den nacht, mogte komen, hebbende het hooge Vuur van Orford»
ness in het N. ten W. i W., dan mag men zonder gevaar met een Noorden en fchraale
wind het zelve brengen in 't Wes:, cn de wind zuidelijk zijnde, in het N. W. ten N. ,
alzoo het nöordeinJe van Schipwash legt van het hooge Vuur van Orford N. i W., de
Stad Orford N. N. W. i N. en de Kerk van Baudfeij W. N. W.
T 3 £ij.