Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING TOT HET KATTUQAT, »-471
Eenige Mijlen ten Westen van Ter Neus legt een hoop Rotzen, genaamd de Bisfcho^)
en zijn Klerken.
Van Ter Neus tot Flekkeroe, zijnde een Eiland bij het inkomen van Christiaanzand, is
de koers Z. O. 4 O. , 14 Engelfche Mijlen, en dan Oost, 2I Mijlen. De Haven van
Flekkeroe is ruim cn goed, «en groote VloQt Vpn hier met zekerheid in'leggen ; nabij het
Kasteel (een ronde Tooren op de Rots.) Van deze llaven w^ord zeer veel gebtuik ge-
maakt door de groote Konvooijen , uit de Oostzee komende; het heefc twee inkomen,
een aan ieder eind van het Eiland, als zijnde een vau de largfie cn regelnuitigfte aan de
geheele Kust, en worden genaamd het Oos^ en Westgat, als éeh zeer kennelijke Heuvel,
genaamd de omgekeerde Boot , is in het N. N. W. zoo is men op zijde van deze
flaven.
Tusfchen Flekkeroe cn Ter Neus zijn er nog verfcheidene Havens, en de voornaamfte
van die is M'otoe, omtrent 5 Engelfche Zeemijlen van Ter Nétis.
Mardop, een Haven, 11 Engelfche Zeemijlen O. N. O. 4 O. van Flekkeroe, tusfchen
beide zyn nog veel uitmuntende Havens; de voornaamfte zijn Repcrwlg, Wolf-found,
Hellefond, Hammerfond en Hesfenes.
Mardoe is kennelijk aan twee kennelijke merken ; het eerste is aan drie hooge bergen
ovcr dezelve, genaamd de Drommels, en kunnen bij helder weder gezien worden-, 12 En-
gelfche. Zeemijlen vnn de wal, ten Oosten van dien, is een andere hooge Berg, genaamd
de Bommel; het tweede merk is een witte Kerk, met een zwart dak en Tooren, die op
Trotnoe, of Trom-Eitand ftaat; als deze Kerk in het N.N.W. is, dan zal die in een lijn
zijn met een hol, tusfchen de twee oostlijkfte Drommels ; de -vv/eg tan^s en rond hetTrom-
Eiland brengt u in Mardoe, dat een uitnemende Haven is; hoger op legt Arendhal, eea
Haven,waar de meeste Noordfche Katten gebouwd worden.
Tusfchen Mardoe en Foerder-Eiland zijn mede eenige goede Havens, als Lodgoe, Oos-
ter-Rifoer, Kragerroe, Langefond, Porfeground, Laurwig en Sand-Fioerd. Kragerroe en
Poifeground zijn Ladings-plaatzen.
Van Mardoe tot Foerder-Eiland is de koers O. ten N., een distantie van 21 Engelfche
Zeemijlen-, rekend wel op de Stroom die mees^ndeel westwaards loopt, afhangende van
de kracht der winden.
Faerdcr^Eiland legt digt in de ftreek der Eilanden aan de Kust; het is aanmerkelyk hoog
en kegelvormig; er is een Vuurtooren op, waar op een zeer goed Vuur het geheele Jaar
door brand; men kan aan de beide zijden van Faerder langs zijlen , echter is de door-
vaard aan de oostzijde do beste naar Christiaan-fond , waar 1n de Dramsfioerd valt aan de
westwal.
Als men aan Foeder-Eiland is moet men een Loots nemen , om ü naar Christignia, of
eenige andere daar bij zijnde Havens, te brengen, zoo men daar moet zijn.
De wijzing van Ter Neus tot Schag^n is Z. O. ten O. J Ó., 33 Engclfche Zeemijlen:
de koers is O. Z. O., hebbende m het vaarwater van 58 tot 90 vadems, tot dat msn "an
de Bank komt, dan 40 vadem; verder ten Oosten heeft men van 160 tot 90 vadem een
zagte grond.
Met een ruime wind Is de koers van de Kust van Noorwegen tot in het Kattcgat, en in
het Schagerrak O. ten Z. l Z. met een zuidelijke wind, dan Is een Z. O. ten O^kocrs
de beste; maar mci een noordelijke wind, zorgt men voor een goede rutmtQ tot het Kattepat
wel open is. Van Schagen komende ftuurd men W. ten Z. , dit zal u digt aan de JiJtfche
Kust brengen; laat hec Looi ter deeg gaan in de nagt, en oqtwijkt de kant, oa de diep-
te toe.
T a VIER-