Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï4<5 aanwijzing TOT HET KATTEÖAT, &c.
fte, die tusfchen twee masten hangt, ge\ien een vonkerend licht, maar het Lantaarnvnur
van Scuddesiioes geven een helder en ftaiig licht ; en bovendien kan dit Vuur niet gezien
■worden voor die geènè die uit het Westen komen, of moeten zoo zuidlijk zijn , dar het
Kliff van Gioetongen het gezicht er niet van beneemt, of dai men het goed in het N. O.
ten O. heefc ; en op die ftreek van 'i Kompas heeft men de Vaart open van de Eilanden
de Hviddings. Als nieh iiu al het geEidht Vafi het Vuur heeft verkregen, en men twüffelt
welk het is, ftuurt dai^ ötn weinig óostiijk-, alsdan zal de twijffeling ophouden-, of zoo
het Vuur van ScuddenoeS niogre ïijn, dat er verfchijnt, dan zal mende vonkering van de
Eilanden Hviddiog« fchielijk Bien » tön zij bij nevel, mist of fneeuwjacht ; zoo bij het oos-
telijker ftuuren fpoedig een ander Vuur mOgte te voorfchijn komen, zoo moet dit het Vuur
van de Hviddings-Eilanden eyn, cn moogt alsdan de koers Hellen en Looden, en . trachten
om het gezicht van liet andere Vuur te verkrijgen, zedert dat het Vuur van Scuddesnoes
word tloor het hoóge land verborgfen , alsdan meer ten Oos en een Vuur te voorfchijn
komt, als wel ih het N. O. ten O. kan l-«t geen andere zijn a's van de Hviddings Eilan-
den. Dit tiu bevestigd zijnde, alsdan vermag een Schip in veiligheid onJer Scuddesnoes
lopen, en de Zeémah 'kaft met zekerheid door het Vuur weten , waar de bogt is, en
tiieusvolgens onder hét land lopende, en zoo in de ICarm-Sound, en naderende aan de
Smecrdaaken, heeft hij de verwachiing om a:ie de drie Vuuren te zullen zien; cn of-
fchoon höt Vuur van Scuddésnoïs door het hooge land mogt ingefloten bleven , dan zijn
de twee overi^ts Vüufen;^ en bijzonder dat digt aan Hoijvarden is, een genoegzame ver-
zekering om een goede ahk<3rp!aars In de Haven te verkrijgen.
Lieden, die niet geaoeg ■bekei^ zij tl, moeten de keuze niet doen om in Karm-Sóuild tp
gaan zonder Loots , wegens andere hindernislen-, de Vuuren van de Hvittings en Scud-
desnoes zijn wel dienstig cn bijzonder voor die geene dis genoodzaakt is om gedujrende
de nacht te moeten blijven kruisfen, en in dat geval is hei .ten haogften nodig, Oin in
het bijzonder aandachtig te zijn op de Stroom, (die alhier veel en fterk is,) ten einde het
Schip niet naar de andere zijde gedreven wordt.
derde afdeèlïng.
Aamvijzlng mor de Zmdkust van Noorwegen en het inkomen van het
KatlcgüU.
De Zuidkust van Noorwegen is zeer lioog, en de Havens zijn zonder getal; de nadB-
nr.g is zeer moeilijk, door de menigte der kleine Eilanden en onder water leggende Klip»-
pen, langs de geheele Kust. Ook zijn de Lootzen alhier de beste in de wereld, en ko-
men uit, wat weder het ook zijn mag.
Ter NeuS is die zuideüjkfte Kust van Noorwegen , en legt Engelfche Zeemijlen
jN. N, W. vän de Holms, het naastbij zijnde gedeelte van de jutfche Kust ; hier tusfchen
beide heeft men het Schagerrak,. Ter Neus is een roodachtig Bollhoofdland : de twee Vuu-
ren op dcrclVe branden het geheele Jaar door, over het zelve ziet men een weinig Bm-
nenland, Zynde het hooge Land van Spangereid , in het algemeen in 't voorjaar gekapt met
fneeuw , cn het geen by helder weer op de afliand van 12 Engelfche Zeemijlen gezie»
kan Wüldtn..
Eenlü