Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HOSLEIJ-BAAIJ TOT TER. NEUS IN NOORWEGEN. 14»
Hebbende op de Doggersbank fterk gelood , zal men de Peilings zeer ongelijk vinden ,
als 18, 15, 12, 17, lö en 14 vadem, meest fijn zandgrond.
De koers over de Doggersbank tot aan liet Z. O. deel van de groote Visfer, of Lange-
bank, zal nu zijn N. O. i N. , 27 Ergelfche Mijlen, en in de geheele loop zal men in
't algemeen fijn zmd vinden.
Daar het nu tijd word om uw koers te, veranderen , cn hem fiellen voor Ter Neus in
Noorwegen , of voor Schagen, overeenkomende mei de wind die men alsdan heeft, het zij
uit den Zuiden of Westen; zoo hij uit de laatste hoek mogte zijn, ftuurt :N. O. ten O.,
omtrent 48 Engelfche Zeemijlen, welke koers u over het jutfehe Rif zal brengen, en als-
dan een Oost of O. ten Z. koers, zal een goede koers zijn in het Schager Rak. Als men
nu het noorderdeel van de Doggerbank verlaten heeft, en 15 of 20 Engelfche Zeemijlen
tot of naar het jutfehe Rif gevordert zijt, dan is het nodig om dikwijls te Looden , en dat
met alle mogelijke nauwkeurigheid, om van de laatstgenoemde Bank verzekerd te wezen:
feonder deze voorzorg zoude men deze laatste kunnen overlopen, zonder het te weten, en
daar de Stroom gemeenlijk oin de Noord loopt , en bijzonder als de wind is in 't Z. W-,
Zuiden, of Z. Z. O. en vermogten op de Visfchers Bank, die tusfchen het Jutfehe Rif en
Listerland legt , en verbeelden op het jutfehe Rif te zijn, zoo dat dit, in mistig weder, of
in de nacht, u in 't gevaar fteld om op de Noordfche Kust te raker.
Tusfchen Doggersbank en het Jutfehe Rif, in de gemeene weg, daar is 33 tot 35 va-
dem, de grond een zachte flijm, maar meerder ten Oosten is minder water, en de grond
zandig. De peiling op eenige delen van de kleine Visfcher-Bank fchijnt wti gepelde ha-
ver, maar in eenige plaatzen en wel bijzonder aan de noordzijde, daar heeft men zand,
vermengd met kleine fteenen.
TWEEDE AFDEELINGi
Waarneming van de Vuuren van Scuddesnes en de Jlvilling-'Ellanden , hij hel
inkomen van het Lied van Bergen,
Ten einde de Zeelieden, die de Haven van Bergen bevaren, meer vertrouwen te kunnen
inboezemen in hunne omftandigheden, zich aldaar op de Kust bevindende, en bijzonder in
het zeilen bij de Hoek of Neus, genaamd Scuddenes, alwaar een Lantaarnvuur opgericht
is, op dien hoek, en waar op het eerste Licht ontftoken is geworden den iften JanuariJ
I799, en blijven doorbranden onder dezelve bepaling als alle de Vuuten •, ziet geduurende
"de zomer, van Paasfchen tot Michieltnas, word bet Licht ontftoken een uur na zonsonder-
gang, en geduurende de winter van Michielmas, (of St. Michiel,) tot Paasfchen, word het
Licht een half nur na zonsondergang aangeftoken , cn blVift, tot den dageraad aanbreekt,
brai.den. De Lantaarn is 300 voeten boven de oppervlakte van de Zee , en word aan de
top van een mast geheezen, en dgt tegen aan is een Schutting, wit geverfd, om te meer
te lichten.
Het is algemeen bekend, dat er voor lang een Koolvuur op de Eilanden van de Hvid-
dings, en een Lantaarnvuur digt bij Hoijvarden is geweest, de laatste dienende om de geene
die in Karm-Sound gaan, en. daar een goede ruimte verkiezen, om er in ten anker te komen;
de Zeelieden, dte den Ingang in Karm-Sound bekend mogten zijn, mogen met oplettend-
heid onderfcheiden dc Vuuren van Scuddesnoes en van de Eilanden de Hviddings; dc laat-
T f:e,