Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 AANWIJZING NAAR NOORWEGEN EN HOEK VAN SCHAGEN.
Zuiden of Noorden waaijende: en wel bijzonder loupt de Siroom het fierkde om de Noord',
en de wind doorllaande, zoo neemt de Siroom toe, en zomtijds boven de twee Knopen,
in het midden, tusfchen Ter Neus en Orkneii, na een gedurige ztiiüwestelijke wind.
Oost en Westen wind waijen zijlings op deze Stroom en maken dezelve zomtijds op de
ruimte onmerkbaar , cn op 3 a 4 lïngelfche Zeerrójlen van de Eilanden nemen de 'fijeu
en Stroomen een regelmatigen loop, zoo als die hebbeu tusfchen Orkneij en Hitland,
Anders Hoeg , een ondernemend en ervaren Deensch Stuurman, die een Kaart heeft
uitgegeven, met oordeelkundige waarnemingen van deze zeevaard, in 't Jaar 1769, heelt
waargenomen , „ dat in het zeilen van Ter Netis tot Fair-Isle , de aflland hem zomtijds
„was voorgekomen 5 a 10 Engelfche Mijlen korter te zijn als de verheid op de Kaart
„ word aangewezen," het geen hij toekent aan de Stromen die om de Noord en om de
West zeiten, en bijzonder bij Zuidelijke en Oosten winden.
Geen beier aanwijzing kan voor de ^vaart in de^e Zee gegeven worden, als de dieptens
in deze Kaart (♦; uitgedrukt, en me't vertrouwen kunnen aangenomen worden, en waar
op men in het bijzonder kan toetzen, als men aan de gisfing twijfeld, of dat dezelve door
de winden, die de Stroomen voortbrengen, zoo als wij befchreven hebben, mogten verward
zijn, en in de werkzaamheden een genoegzamen toegift moet gefield voorden, wil men wei
uitkomen.
Aanwijzing van Hosleij-Baai naar Ter Neus, in Noorwegen, en de hoek
van Schagen.
Gedestineerd zijnde van Hcsleij-Baai naar Noorwegen , of het Kattegat, houd rondom.
Orfordness, en volgende de voorgenoemde kustaanwijzing, zoo als om vrij van de Onion,
Nathaniëls Know'l, de Ridge en Alborough Knapes , en fluuit dan O. N. O., 15 Engei-
fche Zeemijlen, dit zal u in diep water brengen van , 27 of a8 vadem, en op een
goede ruimte van da Smits Knowl, en na dat men in dit diepfte gedeelte van het water
Kanaal bevind , het geen moet zijn li Engelfche Zeemijl ten Noorden van de Paralel van
IJarmouth, dan ftuurt N. O. è N. , 16 Enge'.fche ' Zeemijlen, en alsdan pasfeerende de
Staart van de Zwarte Kank , hier agter nader te befchrijven, tot aan de Well Bauk, na
dat men ten Noorden van de noordcibreedte van 530 8' gekomen is, dan is het verfchil
in de droogte en diepte qo tot 39 vadem donker gecouleurd zand,en aan de zuid-
zijde van de Well Bank zal men hebben 17, 18 of 19 vadem olijfcouleurd zand.
Van de laaistgemelde komende op de breedte van 530 27', een rechtwijzende noorde-
lijke koers ftuurende , dat is N. N. O., een weinig oostelijker op 't Kompas, in de ver-
heid van 17 Engelfche Zeemijlen, alsdan zal men over de Well Bank lopen , en de groote
Zilverput, tot aan het Z. O. deel van de Doggersbank, op de breedte van 540 i8' en
oosterlengte 2° 55'. In deze koers, in de 5 eerste Engeifche Zeemijlen, zal u op het Lig-
chaam van de Wellbank in'17, 18 en 17, en dan (met een gunstige wind) en uw beftek
goed zijnde , zal men in dieper water vallen, tusfchen de twee deelen van de laatstge-
noemde Bank, van 24 tot 27 vadem , en dan weder aan de Noorder-Arm van de Well-
bank komen, in 17 tot 19 vadem grof vermengd zand en fchelpen,met eenige fteentjes, en
ten laatsten in de Zilverput, waar in gij zult vinden een zachte en lichte grond, cn na
de Doggersbank komende, veranderende in zandgrond.
Heb-
(*) De Nieuwe Kaart van de Noordzee, «li de waarnemingen van den Admiraal Knigt, 4cc, en bg
iea uitgever dezes te bekonjea.