Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
HEILIGELAND NAAR DE EIJDER EN HOEK VAN SCMAGEN. 141
Sal gevonden worden in 4i vadem -, bij Iielder weder kan men het Baken brengen in een
agtfle van het Kompas, beoosten van de buitende Hoorn of hoek van Ameren, en de oude
loren van Piiiworm, tusfchen de Noord- en Zuidoog, doch nader in vergelijking aan de
eerste, als een tot twee.
Om de Hever aan te lopen. Brengt het Baken 8 Engelfche Mijlen ten Oosten, laat dan
de vorengemelde koers Z. O. ten Z. gehouden worden tot aan Noord-Holt , dat is het
N. W. Land van Eijderllad, tc zien in het O. Z. O. , of tot dat de Kerk cn de Toren
van Westhever vrij konien van de Zandduinen,en alsdan het Baken, dat men zeer duide-
lijk zien kan in 't Noorden op 't Kompas van u is , zullende alsdan de uiter roode Ton
van de Hever komen te zien.
Om de Eijder in te lopen: laat dan het Baken 8 Engelfche Mijlen ten Oosten komen,
en de kcers zijn Z. Z. O. , tot dat het Baken in het Noorden verdwijnt ; de Zandduinen
van Eijderftad zal men alsdan komen te zien , en de koers moet zoo lang zuidwaards ge-
houden worden in 4 tot 35 vadem , tot de twee Bakens aan het Zuidhoofd of bij St. Pe-
ter verfchijnen in een rechte ftreek, in 't O. N. O., als wanneer men de uiter Ton zal
komen te zien.
Lister Diep. In dezelve reden is het Baken nuttig om het Lister Diep aan te lopen :
of zoo dra het zelve in het Zuiden verdwijnt, zal men het Eiland Siit ontwaren; en a!s
het midden van het Eiland , genaamd Rothklift", in het Oost gezien word, moet de koers
Noordelijker genomen worden, tot digt aan de Kust, tot dat men de Noordhoek bereikt
heeft; dan Oost en Zuidoost ophoudende, zal men een goede ankerplaats vinden agter List.
De Stad van Varde, of Warda; aan het Z. O. van de Hoornpunt of hoek , heeft men
een goede Haven; op de drempel is niet minder als i3 voet, bij hoog water: twee Tonnen
ftrekken tot leidslieden bij het inkomen ; de eerste is zwart, daar de Schepen digt aan
langs lopen met dezelve aan Stuurboord te houden , cn de tweede, een witte , houd men
aan Bakboord , den ingang word aangewezen door een kleine witte Toren aan de Noord-
zijde, maar hier is, zoo als iu andere ingangen, een Locts noodzakelijk voor die hier
niet bekend zijn.
Van Heiligeland tot aan de Hoornpunt, is N. N. O. j O., 80 Engelfche Mijlen langs
de Kust; tusfchen deze twee plaatzen heeft men eenige kleine Eilanden, reeds te voren
gemeld , die omringd zijn door Banken , die op een groote afftand in Zee uitftrekken,
doch leggen uit de weg voor Schepen, noordwaards gaande.
Schepen , gedestineerd van het Heiligeland naar Bovenbergen en Schagen, moeten de
koers zoodanig ftellen om er vrij van te zeilen; de uitftekende gronden ten Westen van
de Hoornpunt uitftrekkende, gemeenlijk het Hoornrif genaamd, en die zeer gevaarlijk
zijn, op zommige plaatzen droog leggende, bij laag watcr;even op den afftand vau 12315
Engelfche Mijlen van de punt , en de uiterfte uitgeftrektheid wel 8 Engelfche Zeemijlen
van de wal is.
Vau Heiligeland tot Bovenbergen ïs eerst de koers om het Hoornrif te vermijden N. §0.,
30 Engelfche Zeemijlen, en dan N- O., 20 Engelfche Zeemijlen.
Van Bovenbergen tot de Holmen, of Holms, is het N. O. i O., omtrent 11 Engelfche
Zeemijlen , cn van de Holms tot Robbeknuit, en dan ngar Schagen, word het ombuigend
door de droogtens &c. op de Kaart (*; aangewezen.
Bij de Holms langs lopende blijft op een afftand van niet minder als vijf Engelfche Mij-
len , om de gevaarlijke klippen te vermijden die benoorden de hoek leggen.
Het
C*) In de niciiwc Ka.irt van de Noordzee, geformeerd uit de overziening van den Admiraal Knigt,
Mr. Downie, &c. deze droogtens waren zeer ongepast in voorgaande Kaarten ter nccrgefléki.
S 3