Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
I40 VAN 'T HEILIGELAND TOT DE EIDER.
kanten der Banken met Baken afgedoken; doch dezelve zijn zoo fterk aan het verzanden
blootgcfteld, dat het n'et wel voorzigtig is om het zonder Loots te wagen.
De hooge Spits van St. Peters, aan de noordzijde in het O. N. O. is het merk bij het
inkomen, en deze hebbende, gaat dan voort om twee Bakens in een rechte lijn te bren-
gen , die digt aan de kant ftaan, aan dezelfde zijde, en zal u bij de eerste zwarte Ton
brengen, leggende aan de Stuurboordzijde. Bij deze Ton kan men bij helder weder het
Heiligeland zien, nagenoeg in het VV. N. W.
De Tonnen , enz. zijn zodanig gelegd , dat die het vaarwater aanwijzen , de zwarte
Tonnen aan Stuurboord en de witte aan Bakboordzijde. Nabij de vijfde zwarte Ton
ftrekt een vlakte uit, dwars over bet vaarwater, waarop een kleine Vatboeij, met een
Vaantje, leggende in twee vadem met laag water, die aan de Sttturboordzijde moet ge-
houden worden , daar boven beginnen de Rakken fterk te bogten , en dus veel omzigtig.
heid word er vereischt in het op en neer zeilen, en wel bijzonder daar de Baken op de
kant der zanden droeg ftaan, met laag water.
Daar is een Kanaal, of Vaart, door de Eijder, waar door Schepen, van 50 a 60 lasten
naar de Oostzee kunnen komen , worden opgeheven en neergelaten door zes Sluizen. De
breedte van het Kanaal is ico voeten aan de bovenkant, eu 54 voeten aan de vlakke
bodem; de Sluizen wijdt 27 voet en 100 voeten lang, en dc minste diepte is 10 voeten ;
de lengte van dit Kanaal, de Eijder daar mede onder begrepen is, van Tonningen tot
aan het oostelijke inkomen, nagenoeg 76 Engelfche Landmijten, of wel nagenoeg 66 En-
gelfche iVIijlen.
Voor de veiligheid van de Schepen, gedestineerd voor de Havens of Rivieren, in de
nabijheid van 't Heiligeland, en die bij ongeluk of anderzins benoorden dit Eiland mogten
geraken, Boo is er een Baken opgerecht op de Zandbank, die een Engelfche JVlijl bezui-
ücn Amron, of Ameren, legr, ten Westen van het Eiland Pillworm, en die bij een ge-
menen vloed 5 voet boven de oppervlakte legt; het Baken is 60 voeten hoog en kan op
den afftand van 12 Engelfche IMijlen gezien worden, en vertoond, in het begin gezien
wordende, als een Vaartuig met een Topzijl bij; van het Vuur van 't Heiligeland legt
het Baken op een Kompas van 21 graden N. Westelijk, wijzeiide N. O., omtrent j Oost,
den afftand van 25 Engelfche Mijlen.
De voordeden die uit dit Baken voortvloeijen zijn als volgt: — 1. Om de Zandbanken
in die ftreken aan le wijzen, om, zoo dezelve van het dek gezien worden, moeten de
Schepen niet nader komen , om dat dc diepte als dan reeds is 6 tot 5 vadem, cn de af-
ftand 8 Engelfche Mijlen.
2. Is het Baken nuttig voor de Schepen, om hunne koers te verbeteren , als het gezien
word op den afftand van omtrent 8 Engelfche Mijlen, en Oost op 't Kompas van u, dan
geeft het de volgende magneetfche koersfen cn afftanden mits in aanmerking nemende het
geen de Stroom der Tijen aan de koersfen kan toebrengen.
Naar het Eiland Heiligeland........Z. W. 18 Eng. Mijlen.
Naar de uiter roode Ton van de Elve.....Z. i W. 30--
Naar de uiter zwarte Ton aan den Eijder . , . Z. Z. O. 20--
Naar de uiter roode Ton aan de Hever . . . . Z.O. t.Z. la--
Naar de uiter zwarte Ton vaa het Stnaldiep . . . Z. O. èO. 4I--
Lister diep..................N. O. i O. 18--
3. Het Baken dient ook verders als een voorname merk en aanwijzing, om de vaart na
de volgende Diepten en Rivieren aan te wijzen.
Om het Smaldiep aan te lopen, moet men het Baken in het N. O. i O, van het Schip
brengen , en deze koers moet men houden tot op 4 Engelfche Mijlen van het Baken daar
de oude Toren van Pillworm in 't 0. t. Z. komt,cn de uiter zwarte Ton van het Smaldiep
zal