Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
X38 OM BIJ nacht DE ELVE IN TE 2EILEN.
kan men het Vuur van Cuxshaven reeds beginnen te zien, echter te verre om er koers
na te zetten. .
Zijnde dan in de diepte van jo of n vadem en met half Tij , verandert de koers tot
het Z. O., tot dat het kleine Vuur ten Westen van het hooge Vuur,een halve handfpaaks-
lengte is, zullende als dan op de merken van de Schaarton zijn , en ftuuren als dan
Z. O. ten Z. tot cp de Vleugelton, hebbende het hooge Vuur in 't Z. Z. W. ook heeft
men aldaar een aannemelijke ankerplaats, om ten anker te komen, tot den dag aanbreekt,
dat de Tonnen en merken gezien kunnen worden , of dat de Lootsboot van Cuxshaven u
komt vinden.
JV^aar zoo men door gebrek van anker en touwen genoodzaakt word om naar Cuxsha-
ven, in den nacht, te lopen. Iaat dan het Dieplood kontinueel gaat?, en fiaat wel acht op
het Vuur van Cuxshaven en Nieuwwerk. De dieptens naar het Vogelzand zijn regelma-
tig, dat het voorfchreven zand moet aangehouden worden op 5 en 6 vadem, houdende
het hooge Vuur van het Nieuwwerk in het W. ten N. en dat van Cuxshaven Z. Z. O. ,
dan is men op zijde van de Ton K., genaamd de Boschton; van daar grceit het vaar-
water in breedte en diepte aan , en op de koeisfen van Z. O., Z. Z. O. cn eindelijk Zui-
den, kan men bezwaarlijk de haven van Cuxshaven misloopen, als aangewezen wordende
door een goed en geftadig Vuur.
Zoo de wind te fchraal mogte zijn om de Vuuren van het Nieuwewerk in een te kun-
nen brengen in het Z, ten O. i O,, zoo kan men op het verfchijnen van het hooge
Vuur, op de afftand van 3 of 4 Engelfche Zeemijlen , een ftreek oostelijker, ftuuren,
namentlijk Z. Z. O. i O. en houden het Vuur in die ftreek op 't Kompas , als dan zal
het hooge Vuur zijn ten Westen van het kleine Vuur,een bandfpaaktlengte, houd de Vuu-
ren alzoo , en daar op aan ftuurende , en zulks kunnende , zoo het Schip niet te veel
wraakt, al zachtjes een weinig oostelijker aanhouden, bij het naderen der Vuuren, en alzoo
de Staart van het Vogelzand overlopen in 8 a 9 vadem, en in het midden van het vaar-
water komen , en bij Schaarhorn in 1®, 12 tot 13 vadem, en dan langs de kant afhou-
den en o. Z. O. houden , tot dat het laage Vuur komt een halve handfpaakslengte ten
Westen van het hooge Vuur, zullende als dan op de merken van dc Schaarton zijn, en
opzeilen Z. O. ten Z. tot aan de Vleugelton, zoo als boven is aangewezen.
Deze laatste regel om de Elve in te komen , met het houden van de Vuuren een hand-
fpaakslengte uit een, kan alleen bij zuidelijke winden ondernomen worden, dat men de
Schaarhorn, zonder gevaar, kan aanlopen, en met naauwkeurig de dieptens te nemen; eu
het is ook maar bij gelehenheid van een fchraale wind dat men zulks onderneemt, want
in het geval van een ruime wind moet de eerste aanwijzing van de Vuuren kort in een te
brengen,bij voorkeur,genomen worden, als gevende een duidelijker merk, om de koers er
na te ftellen, en ter gelijker tijd meerder verfchil in de dieptens aan het Vogelzand , als
ook in het vaarwater, en daar door meerder zekerheid van de weg en de plaats waar men
zich bevind, mids zorgende om het Vogelzand niet hoger over te lopen als wel hier voor
is aangewezen, en het laage Vuur niet ten Westen van het hooge Vuur te brengen, voor
dat men verzekerd is in het vaarwater te zijn, in 9 of 10 vadem water. De Vuuren zul-
len mogelijk op de oogen teisteren en voorkomen in een te zijn, zonder de hoogte eiv
onderfcheid der ftandplaatzen zich te kunnen verzekeren, daarom is het nodig om van
tijd tot tijd niet een Kijker daar na te zien.
' De Schepen die het ongeluk hebben om aan de grond te raken op het Vogelzand, bij
ftormweder, met een W. en N. W. wind , zijn ten eenetr.aal met lijf en goed weg; daar«
entegen, die aan de Schaarhorn in dezelve ongelukkige omftandigheden mogten konien, die
«anfchappen, die zich tot het Baken begeven, zijn gewoonlijk gered, als ook een gedeelte
der lading , het zij droog of nat, behouden. In alle gevallen zoo is er zeewaards voor de
El*