Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
13(5 OM DE ELVE BIJ DAG IN TE ZEILEN,
In II vadem water zijnde , en de zeemerlcen op 't nieuwe werk kennelijk kunrcnde
onderfclieiden, brengi dan Sohaarnoin Baken in liet Z- Z. O. van u, en ten Westen van
het Nieuwwerk; het Noorder-Baken ten Oosten van de beide Torens, en de groote To-
ren tusfchen beide deze Bakens, doch het naast aan het N oordcf Baken, als dan is u op
de legplaats van het Loot.'galioot, en dan voortzeilen, ingevolge de aanwijzing reeds hier
voren opgegeven , met Z. O. ten O. aan te ftuuren , en daar na zuidelijker tot aan de
Vleugelion, alwaar, of mogeiijk fpoediger, een vaariui- met Lootzen van Cuxshaven zal te
gemoet zijn gekomen-, alzoo de Lootzen bij ijsgang met zuidwestelijke winden dagelijks
uit en in varen, ter hulp van de inkomende Schepen.
Als dc groote Toren op Nieuwwerk verfeheint , nagenoeg in het midden tusfchen het
Noorder-Baken en Schaaihorn Baken, op die merken zal u de roode Ton, aan de oostzijde
voorbij lopen, nagenoeg van hem te kunnen zien , zoo die niet van zijn legplaats verdre-
ven is; en zoo men gelukkig genoeg is om de huizen op het Nieuwwerk tc zien, eerder
als de roode Ton , brci^gi dan de kleine huizen , die men te rechter van de Vuurtoren
zier, in het midden van de twee Bakens, en op die merken voortzeilende, dan kan men
zeker zijn om tusfcl en de eerste zwarte Ton en eerste witte Ton in te komen , en de
zuidwal "naderende , zal men de zwarte Ton of de IJsboeij komen te zien, als dezelve
niet verdreven ziin. Inmiddels maaki van het Dieplood en de merken aan land het nodig
gebruik, en ftelt niet te veel vertrouwen op de Tonnen, die mogelijk door de Stromen
en hooge Zee van hun plaats verwijdert zijn.
Veronderjlellende dat de merken noch land gezien kunnen worden, uitgezondert het
Baken van Schaarhorn, alsdan brengt het gerioemde Baken in 't Z. Z. O , en op die
ftreek loopt op dezelve aan op g vadem, als hebbende de kant, ftuurt dan Oost of O. Z. O.,
cn afdiepende tot op 11 of 12 vadtm, loefd dan weer op, en op deze wijze langs het
Sehaarhorn-zand , tot dat men nagenoeg is om de Toicns en Huizen op 't Nieuwwerk te
verkennen , daar het van zelfs ipreekt van op eieze wijze de Elve in te lopen, dat het
Dieplood geftadig moet gaan , om dat het Schaarhorn-zand langs de wzl zeer fteil is, en
dat uit dien oorzaak alleen mair aanteraden , in het geval zijnde, dat de wind zuidwest
mogte wezen, alzoo met oostelijke en noordelijke winden de kant van het Vogelzar.d ver-
kiefelijker is, alihars bij het uit gezicht verliezen van het Schaarhorn-Baken , moet men de
Kaart in de hand hebben , waar uit men dc diepte van het vaarwater, en de legging der
Banken ziet, waar uit men als dan ziet de koers die men houden moet, na de gelegen-
heid van Winden en Tij, van de eerste en momentecle plaats, tot aan een andere, verder
het vaarwater op.
En over het geheel op te merken, dat dc koers van het inkomen de Rivier tot aan
Cuxshaven, vier a vijf malen verandert, bij tijverloop •, van de roode Ton tot aan de mer-
ken van de Schaarton is de koers O. Z. O., 3 Engelfche Mijlen van daar tot de Vleugel-
ton, die zwart is, met een ijzer Vl.ggetjj er op, is de koers Z. O. ten O., 35 Engelfche
Mijlen; van de vicug-lton tot aan de Busfchenton Z. O. ten O. , 5 Engelfche Mijlen , en
van de laatste Ton Z. O., li Engelfche Mijl, en ten laatften nog 3 Engelfche Mijlen tot
aan Cuxshaven, Zuiden aan, of een ftreek beiosten of bewesten, na dat de \'loed« of
Ebbcftroom loopt. Dc koersfen zijn raar de ftrekking van het vaarwater, en de kocrsfen
om te ftuuren, worden altoos door de ftroom en winden bepaald.
Het volgende zijn de merken waar op de voornoemde Tonnen leggen, alwaar de kocrs-
fen veranderen, als: — De merken voor
De roode Ton in JO vadem water, de Schaarhorn-Baken in de groote Toren, of de
Vuurtorens in een in 't Z. O. ten Z.
De Schaarton in 8 vadem , liet Noordbaken en groote Toren In een met den anie-
ren.
Da