Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONDERRIGTING en ONTLEDING. 5
het Eiland Unst, het Noordliikfte der Eilanden van Hitland, is zeeri naauu keurig aangewe-
zen, door iVlr. de Kerguelen , van de Koninklijke Franfche-Marine,in i7ö8,en iedêrf dien
tijd door Mr. Lovenorn , van de Koninklijke Deenfche Marine, en andere Officieren, le
zijn 61° 45'. en de Lengte overeen Hemmende met Mr. de Kerguelen, iS 46 minuten, eu
een half West van Greenwich; en Mr. Lovenorn's bevinding is 59 minuten het gemid-
delde. Van deze vergeleken tegen andere waarnemingen, heeft men genomen voor de geftel-
de Lengte van Lambaness. in de Nieuwe Kaart, en te zijn 43 minuten West.
De legging van Lambeness, te voreiT door Kapitein Ross Donellij, in 1795. bepaald,
(zijnde de lireedte 60° 52' en de Lengte 0° 30') als ook die van den Luitenant JofephBro-
die, in 1798, die het op de Lengte fteld van o" 15' West, zijn ten eenemale verworpen.
Sumbro'head is geplaatst op de Breedte van 59° 47' 30" overeenftemmende, op een halve
Engelfche mijl met de Breedte, door den Luitenant Brodie aangenomen, in 1798', die de
Breedte Held van 59° 4B'; de Lengte, uit die van Lambanees, getrokken, is 59' minuten
West.
HangclifT, of Nosshead, is overeenftemmende met de Kaart van Mr. Lovenorn, van Hit-
land, 18 minuien, ten noorden van Sumbro head, en als de Breedte van deze plaats word
afgetrokken van dit; van Sumbro-Head, zal dezelve als dan zijn (of voorkomen; öo" 5' 30", daar
nu de waarneming van zijn Edele, den Kapitein Phipps,naderhand Lord Mulgrave, wegens
Hangcliff, op deszelfs reize naar de Noordpool, in 1773, waar van het refultaat is geweest
Co* 9', is dezelve uit die aanmerking gemiddeld en gefteld op 60° 7' Noorder Breedie.
De Breedte van Fair Isle , 59° was alzoo waargenomen door Mr. de Kerguelen in
1768 , en Mr. Lovenorn heeft het geplaatst op 59° 27'. Wegens de Lengte is weinig ze-
kerheid, Mr de Kerguelen, bij Cronometer, fteld 1" 55' West, Mr. Lovenorn 1° 33' ea
Kapitein Ross Doneilij 1° 15'. Uit overweging van deze waarnemingen en uit de (Ireek-
wijzing en afftand van de Zuidhoek van Hitland, is het ter neergefteld op de Lengte van
1° 36' West.
II. De Orkneij Eilanden.
Dennisness, de Noordhoek van Noordronaldsha, is geplaatst, na de waarneming van wij-
len Mr. George Eunfon , Lid der Lootzen van Kirkwall,op de Breedte van 59° 25', en op
de Lengte van a° 36' West; Mr. Makenzie, in zijn navorfchingen van de Orkneys , Qeld
het op de Breedte van 59° 23, zijnde een verfchil van 2 Engelfche mijlen in de Breedte*
Volgens andere waarnemingen, welke ook, is er ook reden om te denken, dat Dennisnes,
inderdaad, wel een weinig noorderlijker raag leggen , als in deze Kaart word aangetoond.
De Stad van van Stromness, in Pomoiia, of MiJdelland, is op dezelve gronden op de
Breedte van 58° 59, en op de Lengte van 3° 20' gefield.
Het Vuur van Pentland Skerrij, is in de overeenftemming met Mr. Downie, op de Breed«
te van 5 S'- 43' en de Lengte van 3' 2' West.
III. De Oostkust van Schotland.
Van deze Kust kan weinig meer gezegd worden, zedert dat dezelve geheel op nieuw is
ter nedergefleld, en ingevolge de navorfchingen van Mr. Murdo Downie waar van
het
O Mr. Oownie's opnemingen van de Oostkust van Schotland, uitgegeven door STEEL en-GODDARD,
NAVIGATION WAREHOUSE, London, en beftaat in de vier volgcmt. Ivaanen , ingebonden in de vorm
van een Loodsman! Wegwijzer, (nevens een Boekje, waaria de oudcniciitiDg^ de prijs is lóScheUingen,
•f ieder afzonderlijk, als dani
A 2 »"• Kaart,