Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
OM DE ELVE BIJ DAG IN TE ZEILEN. »35
Aanwijzlr.g om hij dag de Elvc in te zeilen.
Ds vorengenoemde Lootsgaljoot ontdekt hebbende arn de buitenzijde van de roode Ton,
en alsdan brengende in 't Z. O. van u, en op die ftreek op haar aanzeilende, en onder
do Leij doorlopënde en bydraijcnde, om de Loots over te nemen, ten einde u te geleiden
en uw verdere koers te dirigeeren.
Maar 7.00 er geen Lootzen aan boord van het Lootsgaljoot meer mogten zijn, of geen
mogelijkheid om er een van boord te bekomen,door het ftormweder en felle Zee, en ook
tegelijker tijè om dezelve reden de Tonnen moeijelijk gezien worden, alsdan doet »et
Lootsgaljoot zein met de Vlag in Sjouw te hijzen: dit zein ziende, moet men geen Loots
verwagten, en niet mogelijk zijnde om ten anker te komen , zeilt dan op de volgende
koersfen en merken in als volgt: — Loopt het Lootsgaljoot aan ds eene of andere zijde
voorbij en brengt hem in 't N. W., en ftuurt dan Z. O. ten O., ontrent 4§ Engelfche
Mijlen, tot dat men de groote Toren en Noorder Baken in een heeft gebragt, of de twee
Vuurtorens ten westen vrij van de groote Vuurtoren, als dan is men op de merken van
de Schaarton , en alsdan ftuuren Z. O. ten Z. op ds Vleugelton aan, alwaar men het
tweede Lootsgaljoot zal ontdei:ken, en op dezelve aan ftuurende, met die verzekering om
van dezelve een Loois te zullen bekomen, om u het vaarwater verder op te brengen.
Zonder Loots zijnde, van het eerste Lootsgaljoot tot de tweede, in ds verheid van nage-
noeg 3 Engelfshe Zeemijlen, moet men wel oplettend zijn op de verleiding der ftroom;
in het begin zet de Vloed noordoostelijk tegen de Staart van het Vogelzand; omtrent half
Vloed loopt dezelve regiftreeks het gat in, tot nevens de Hondsbalg, zoo dat de trekking
van de ftroom na daf gat de Schepen wel zuidelijker brengt, zoo dat men wel oplettend
zijn mag op de Tonnen, op de punten der golven re zien, cn daar door het vaar-
water te ontdekken, dat mogelijk is aan de branding cn dc rolling van de golven, op de
zoomen der droogtens , en voor alles naauwkeurig te zijn, om het Looden niet te
vergeten, als voor een moment opdrogende mogt voorkomen; en het zuidelijker te hou-
den na het tweede Lootsgaljoot, is het mogelijk dat men uit het vaarwater zijn kan, agter
de Zanddrift , dan houd af, ten zij het Lootsgaljoot na u toe mogte komen , of wel dat
het niet mogelijk mogte zyn, om Z. O. aan te houden, tot dat de kleine huizen cn de
oostelijke hoogte van den dijk fchijnen in een te komen, dan houd op de zuidwal aan,
en komt alsdan weder in het vaarwater. Deze Bollen of Ru^'gen van zand veranderen
kontinueel, dan hogende en weder wegfchuurende, van tijd tot tijd; om die reden is het
beter om een Loots uit het eerste Lootsgaljoot te hebben , als het vaarwater tusfchen de
leggende Tonnen te moeten gadellaan ,waar in ook geen groote zwarigheid is om te doen,
als het weder niet te ongu:istig is, om die behoorlijic te ktrnnen zien, als men oplettend
genoeg is om de zwarte Tonnen aan Stuurboord, en de witte aan Bakboord, bij het inko-
men van 't vaarwater, in acht te nemen.
IMaar als het Lootsgaljoot niet op zijn post is, op de btiitenkant van het inkdtnen, uit
oorzaak van de ijsgang of ander toeval, cn dat ter gelijker tijd alle de Tonnen of IJsboeijcn
door het ijs mogten verdrevcü zijn, en men boven dit alles beflotcn heeft om na binnen
te zeilen, weest dan in zulk een geval opmerkzaam , dat dc wind als dan noodzakelijk
tusfchen het Zuiden tot atin het Wes'en zijn moet, alzoo het onmogelijk is om bij ijsgang
met Oost- en Noordelijke winden in Cuxshaven te komen.
In
C) Met Zui:'. cn Z. W. v/inden, zijn de branding cn ftorting der golven op Schaarliorn , zeer kort
en onregelmatig, en hebben veel van kokend water; daar in het tegenovergcftilde de ftorting der
golven o? het Vogelz.and langzaam zijn, en in het vaarwater, tusfcl^tn deze Banken, ecu en regel»-
ï.:;.Ü3 j bij ten ftorm r.it het ri. ten \V, is alles br,vvlins»