Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
131 VAN HET HEILIGELAND TOT DE WEZER.
dan die diepte, en liet zal u brengen bij de eerste zwarte Ton, die aan Stuurboord moet
geiiouden worden, en zoo met alle de volgende zwarte Tonnen; echter weest wel ver-
zekerd van uwe dieptens van de zuidwal, om dat in het N. W. van de eerste zwarte
Ton een Plaat legt bij het inkomen, waar op maar 9, lo en 11 vadem. Het wejtcinde
van deze vlakte is in het N- N. W. van de Toren van VVrangcroog, als men in de We-
zer komt, of daar voor, het ft men een zachte of wecke grond , en een zeker merk voor
i) is, van daar te zijn, houd het in 11 vadem water, en dat zal u brengen in het gezicht
van de ICeijdeutel-ton, die legt aan de zuidzijde, hebbende de Toren van Wrangeroo!ï in
't Z. W. ten W. è W. , leggende op loi vadem water, zijnde de eerste zwarte Ton
No. 47, met een vergulde Sleutel op dezelve.
De tweede zwarte Ton, gemerkt A., met een kleine S:ok cp dezelve, waar op een
vergulde Piek.
De derde zwarte Ton, gemerkt B.
De vierde zwarte Ton, gemerkt C., daar op een verguld Kruis, leggende dc Toren
van Wrangeroog bijna in het West : dc kcers van de eerste zwarte tot de vierde zwane
Ton is Z. O. è O., alhier loopt de Vioedftroom flcrk na het Zuiden de Jade in , tn de
Ebbe het tegendeel, noordwaards aan.
De vijfde zwarte Ton is gemerkt D. en de zesde E.
De zevende zwarte Ton is genaamd ftlellum , en gemerkt met een F. en heeft een
kleine Stok met een Vlag op dezelve, alsdan is Wrangeroog in het W. ten N. van u; de
koers van de vierde tot de zevende Ten is Z. O.; de zevende Ton voorbij zijnde, houd
een hoog houten Baken op de Smitsftaait, Z. ten W. van u,dan is men in het vaarwater.
De achtfle zwarte Ton is gemerkt G., de negende H., de tiende I. en de elfde K., en
legt een weinig beneden het Baken op de Smitcliaart'.
Van de zevende zwarte Ton tot de achtfle is de koers Z. ten O., van de achifle tot
aan het Baken van Smitsflaart is de koers Z. Z. 0.
De twaalfde zwarte Ton Is gemerkt L. , legt van het Baken van Smitsflaart nagenoeg
N. W. •, van deze Ton tot de dertiende , gemerkt ]\I., genaamd Hallcrs-ton, en de veer-
tiende, gemerkt N., welke voor de hooge weg legt, ds koers is Z. O. i Z.
De vijftiende zwarte Ton is gemerkt O. en genaamd de Bogt-ton.
De zestiende is gemerkt P. cn heeft een Stok met een witte Vlag, en legt, de Kerk
van Langweerden in het Z. W. ten Z. van de Ton voor de hooge weg, gemerkt N. tot
die gemerkt P. is de koers nagenoeg Z. ten O.
De zeventiende zwarte Ton is gemerkt Q. en de achttiende R. , de negentiende S. en
de twintigfte getnerkt T. ; deze Ton voorby zijnde , zeilt men digt langs de wal tot
B'.exunv, bij Blexum komt een Rivier-Loots bij u over, om u opwaards na Bremen ie
brengen, zijnde de verheid van 11 Engelfche Zeemijlen.
De witte Tonnen zijn als volgt genuqamerd:
No. I. De Uiter-ton van de Wezer in *t N. 0. ten O. J O. van Wrangeroog.
No. 2. De tweede l:gt nevens de zesde zwarte Ton.
No. 3. en 4. leggen voor de Tegeliers zand, hebben ieder een Stok met een Viag.
No. 5. legt nevens de elfde zwarte Ton , hecfx ook een Viag.
IMo. 6. 7. cn 8. leggen boven de Middelplaat en hebben ieder ook een Stok met een Vlag".
No. 9.. 10. en n- zijn eenvoudig, maar genummerd, en leggen in het vaarwater langs
de vi'al.
NB. Op alle de zwarte Tonnen zijn de Letters met witte Verw gemerkt, en op de
witte Tonnen met zwarte Nummers, en zeer duidelijk, cn men kan rond dezelve om
zeilen, om de Merken en Nummers te verkennen, zoo als alle de Schepen, na de Haven
gaande, doen. Van de Sleutel -Ion tot ajn het iiouien Baken op Smitslluart, is de afftand
CtElf