Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'AANWIJZING VOOR DE EEMS. 129
dan Z. O. \ O. (a'zoo de Voorvloe'd van het Rif van Borkum afzet,) bouJ deze koers
tot dat de twee Bakens op het Oos;land van Borkum, tievens de vijfde zwarte, en de derde
witte Ton komt •, iluurt dan een ftreek zuidelijker , tot dat de Koningston , het weik de
tiende /.warie Ton is, alwaar een goede Rheede is voor groote Schepen, in 10 of 11 va-
dem; van de KoninjiSion,ftuurt Z. itn O. tot aan de Kaapton , alwaar het ondieper word,
cn het inkomen van'^ dc Westerbalg, de beste Rheede is, in 6, 7 of 8 vadem.
Boven de zevende zwarte Ton , zet de Vloed fterk op de Randzel aan, tot aan de Ko-
ningston, en de Ebbe, op de zesde zwarte Ton aan, leggende op de Brouwersplaat.
Van de Kaapton door de Westerbalg is de koers Z. W. ten Z. tot de Emshoorn : een
zeer goed merk om er op in te lopen is de groote Naaldetoren van Holwijrde aan de
Groninger wal, in een Bosch, genaamd het WouJ van Wdtrum brengt de Toren even
rakenje van het Woud aan de westzijde ; dit merk zal u door de \^'esterbalg leiden tot de
Emshoorn; in het ooorlopen zal u een zwarte Ton cn eenige St:ekbakens aan de Randzel,
a.n Stuurboordzijde hebben, en twee witte Tonnen aan Bakboordzijde, leggende tegen het
Schuitezand, aldaar is de oostzijde vlak, en kunnen aangelopen worden in 4, 3 of 2 vadem.
Aanwijzing voor het Uommegat.
^ Brengt de Bakens, aan het oosteinde van Borkum, in een, in het Z. ten W. i W., en
de Toren op Borkum, in een, met de westzijeie van een ronde Ruggcduin , (i^enaamd bij
de Eilanders Katduin,; die zeer bijzonder en kennelijk is, de Toren in 't Z. VV. ten Z.;
dit zyn de merken voor de Buitenton, die rood is, en legt in 6 vadem water; houd deze
koers met dc twee Bakens in een te houden, en op ete wind en Tij agt gevende, alzoo
de Vloed in dit gat zuidoostwaards overzet, en dus voortzeilende, vindt u niet minder als
15 voet met laag water; deze diepte houd men maar een korte reek, en alsdan bekomt
men 5, ó en 7 vadem tot in de Oost-Eenw.
Bij het inzeilen, van dit gat, zal men aan'^dc Bakboordszijde een witte Ton vinden, met
een Vaantje op dezelve , en aan Stuurboordszijde een Drijfbaken , waar op een Tienen
Mand (of Bol) aan de top van dit Baken, ftuurende Zuiden, en brengt de Baken open ten
Zuiden, maar komt niet te na aan het Memerzand, aan de oostzijde, die fteil is, als 10
of 9 vaJcm; alhier in het vaarwater van de Ooster-Eems komende, zal de zuidelijke koers,
te voren befchreven, u brengen aan de Konings-ton.
Bijzondere Aanmerking om het Uommegat in te komen.
De Schepen uit de Oost komende, moeten het Eiland juist niet nader komen als in lo va-
dem, op die diepte kunnen dezelve veilig zeilen, tot aan de Buitenton,van het Hommegat.
En die dit gat voorbij gaan, en de wil, na de Oost-Eems hebbende, moeten langs hec
Juister Rif zeilen in 5, 6 of 7 vadem, tot dat de Toren, ia het Z. ten W- komt , als dan
mag men over het Rif zeilen in 3 a 3! vadem,oneffen grond,en de diepte bekomende van
5,637 vadem, als dan de koers op de Ooster-Eems aanftuuren , zoo als reeds is aan-
gewezen.
De
(•) In de Winter, en de Tonnen opgenomen zynde,als dan kunnen de varendsUeden zich van dit merk
bedienen.
R