Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING NAAR DE EEMS. 127
dem blaauwc klcigronJ, in dat gedeelte genaamd liet Heilige Lands Diep, 35 of iieb-
b ndc, is men ten Nooi-den, en manr 14 of 15, met witte zandgrond, dan is men ten
Zu den , loopt niet zuidelijker als op li of 12 vadem: en zoo de winden'zuidelijker zijn
mogten , loopt dan met gerustheid in 13 vadem. Het Land is laag, doch bij helder weder
te zien op de diepte van 12 vadem water.
Het is ten hoogflen noodzakelijk met een ru'inï wind, om het in 15 of 16 vadem te
houden, tot dat gij ten Noorden van het Borkummerrif zijt, het geen men uit de diepte
van het water en aart der grond, die op dezelve is, kan ontdekt worden, als kleine roode
fteemjes, en fchelpen van een donkere roode kouleur, of geel, zich uit.irckkende 9 Ei.-
gcitche Zeemijlen ten Noorden cn N. N. Ü. van Borkum, en op de afftand van 19 En-
gclfche Zeemijlen van 't Heilige Land, alzoo er geen zoo een diepte of zoort van gronJ
van dian eigenschap omtrent deze Kusten gevonden word als deze, en dus daar in niet
gedwaald kan worden, en daarom hier op als een zekere leidsman te kunnsn verlaten als
men naar de Elve of Wezer beftemd is. Daar is op het Rif een of lè vadem minder als
3an wede.-zyJen van dien.
Aanwijzing voor de Ooster- en JFester-Eems, het Hommegat, en het
vaarwater naar Delfziel an Embden.
ALGEMEENE AANTFIJZING NAAR DE WESTER-EEMS.
Op Rottum heefc men tyvee Baken en een Huis, brengt die in het Z. Z. O. en de'
zuidelijkfte of groote Baken tusfchen het midden van het Huis, ten Westen en de kleine
Baken ten Qosicn.
Op Borkum zijn twee Bakens en een Vuurtoren (*) (of Baken) en een groote hooge
-Toren, brengt de kleine of zuidelijkfte Baken in een met dc Toren en zal dan in Z. O.-
tcn. O. 4 O. zijn ; op dat merk legt de Uiter-Zwarte-Ton op 6 vadem water: opwaards
gaande moet deze Ton aan Stuurboordzijde gehouden worden, zoo ook alle de zwarte
jTonnen, in dit en de an'ere Gaten, en vaarwaters cn de witte Tonnen aan Bakboordzijde.
Van de Uiter-Zwarte Ton ftuurt Z. O. ten O. 4 O., of houd het zuidelijkfte Baken op
Borkum cn de Toten in een , die zal u bij een witte Ton brengen op de Geldzaksplaat,,
-houd die aa.i Bakboordzijde. Omtrent d;e Ton is de droogfte plaats in de Eems, en heeft
-niet meer als 3f en .34 vadem bij l.iag water; houJ in dezelve koers, dat is het Baken
cn da Toren in een , alsdan in veiligheid na binnen gaande , alleen zorgende van niet ag-
ter of ten Zuiden van Hubertsplaat te komen, waar op een zwarte Ton is leggende, die
aan Stuurboord moet gehouden wgrden.
Hubertsplaat is een Wellig zand, -ten zuiden van dezelve is meer water als in 't vaar-
water van de Eems, maar geen doorvaard door dezelve , om die reden moet men
nic:er ten Noordoosten van het Borkummerrit houden.
Als men bij de witte Ton van Geldzaksplaat is, zullen de Bakens op Rottum zich als
dan
(»5 Volgens Advertentie in de publieke papieren dient: Het nieuwe Zeevuur op Borkum is een Lan-
taarn van 12 voet diameter, met Parabolike llcflectoren, eii gelijk aan die op 't nieuvi-e werk voor de
mond van dc EIbt , eii is op dc ftecne Kerktoren van 't Eiland r.orkura, welke met de op het Eiland
bevindende Kapen tot Dnszeiiien dienen voor de Schepen, by het inkomen van dc Eems ; het oude Vuui-
wa« 71 voeten boven dc Zee, cn de?.c is op 150 voeten boven de Zee verheven gepl-iatst. — Het Eiland
Borkum legt, zoo als bekend is , voor de üems, volgens Steenjira , op a'J" 23' lengte cii 53° 31' noor-
deibxecdte , volgens Generaal KraijenhQ^ op 24* 20' 11 " lengte Oostlijk van Ferrs, en 53° 35' ao " breedte..
Aiuich den 12. Maart 1817,