Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AA-NWI'JZING VOOR DE GAATEN VAN.TEXEL, &e. isj
Spaiijöardl-gaf, of het No,order-gat yati TC»c!. Kieine S(Ae;peïi, ui:,het coordcn. ko-
mende, lopen gemeenlijk door dit gat naar binnen. Tusfchen de Keizers Plaat, aan "de
eene zijde, cn de Horat aan de andere zijde in het vaarwater, was voor dez^en 6, s,
4 cn 3 vadem.,, doch het. is van tijd tot tijd «pgedroogt, zoo dat vree mdelingen het niet
mogen wagen om zonder Loots er door te komen; de koers is na ;enoe.; Z. W. | W.,
op dc afliand van 2 Engelfche Zecmij.lcn van het inkomen cn ronddraijeiide naar het Oos-
ten naar de Rheede, zoo als hier voren is befchreven.
Vervolg van den Officier van de Komnklijliü Marine dcr Voreenigde Nederlan-
den , ■wegens het inzeilen van het Zuider- of Schulpc-gat, naar da Rheeda
van Texel, in den Jaar& 1817.
t. Om dit gat binoen te zeilen , heeft men tot merk de kleine Kaap en de Vuurboet
n van Kijkduin, dan is de koers N. N. O. | .0», lopende tusfchen de Zuider Haaks en
„ de vaste wal door. Op de Zuider Haaks.leggen zeven zwarte Tonnen, welke men
„ aan Bakboord houd", aan de zijde van de vaste wal vind men , bijna binnen zijnde,
in twee Witte Tonnen, welke leggen op de twee eindens van de gczonkene Hoofdens;
„ men houd dezelve aan Stuurboord en pasfeerd dezelve mat groote Schepen ra^kelings,
„ zijnde het vaarwater titsfchen belde Tonnen het ondiepst en flechts, 70 voeten voor
■„ groote Schepen breed: deze ondiepte noemt men de Drempel, men heeft op dezelve
„ 28 voeten met hoog water. De Drempel gepasfeerd zijndCiWord het vaarwater ruimer,
,, cn men zeilt langs ds wal > tot het Nieuwe Diep vrij van de Hoek van de Helder
„ komt, en verders na de Rheede van Texel. Uit zee komende heeft men tot een merk
„ om vrij van de Uiterton te zijn : twee Boerewonirgen , ieder aan een zijde van de
r, zuidelijke bol aan de Zaï'ddijk, in het O. Z. O.; het andere merk van de Uiterton is;
„ de kleine Kaap aan de voet van Kijkduin in het N. N. O. è 'O., dezelve legt gelijk
i, de drie volgende in 3 vadem: de iwee daar op volgende op 1.7 voet, en de binnen-
n fte, of Zwemmer, op 15 voeten, met laag water. Dé laveerqerken in het gat zijn; de
i„ BÜrgttOrén vflj van de htSek van Kijkduin, dm vrij van dö' vaste wal fe blijven, en de
„ hoek Van het Hoorentje, even vrij van het hoo'^d van de Revolutie-Battery, is h t merk
„ van de drie binnenfte Tonnen, in het n. O, i O. ; buiten de derde binncnfte Ton is
„ het merk: de kleine Kaap, aan de voet van Kijkduin.
■ „ 's Nachts het gat willende aandoen, móet men het Vuur van Kijkduin In het N. N.O;
„ brengen, en dan recht op het zelve aanzeilen, tot dat. men op het Lood en ge«icht
-„ bemerkt nagenoeg aan de wal te zi^n-, de vaste wal fteil zijnde, kan men dezelve op
'» S a 6 vadem aanloqden: dan houd men noofdlijk langs dezelve heen tot voorbij Kijk-«
„ duin , waar zich de wal oostlijker begint te ftrekken: zorgende dan, de witte Tonnen
„ zeer na te nemen; met noordelijke winden zelfs kan men zonder gevaar de wal zeer
„ na nemen, met de Vloed binnen komende, want dc Vloed loopt dwars uit de wal.
„ Tuslchen de derde en vierde Ton kan men veilig ankeren. Met Schepen van 15 voet
-„ diep ftekende, kan men tusfchen de zesde en zevende Ton ovcr de ftaart van de Haaks
„ op da BreeWijd loopen, wanneer de Schoutkaap tusfchen Hu sduinen en Kijkduin is;
„ en in Huisduinen komende, legt de Binnenton op 15 voet. Met Nieuwe en Volle Maart
„ is het hoog water bij de Uiterton om 8 uren, op de Drempel ten 8 uur 15 minuten,
„ op de Rheedê ten 9 uren; de Vloed cn Ebbe lopen even lang; verval van wai{^
„ 4 voeten, met gewoone Tjjen, met Spring 5 voeten. Men pasfeerd in het gat de dtep-
,, tens van ö cn 8 vadeths."
Q 2 ^afp-