Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
kaa AANWIJZING OM HET GAT VAN TEXEL IN TE ZEILEN.
te voren gemeld, en een groot Baken, bij dag naar een vierkante Toren gelijkende : m;n
ziet de HoUandfclie Kust als mon op 12 vadem water komt, het zij Lgmond, Kamperduin,
of Petten, en nader aan lopende, tot in 6, 5 of 4è vadem Jangs de wal.
Weest voorzigtig om Kamperduin niet voor Kijkduin te nemen, alzoo tusfchen Kampor-
duin en Petten, of de duinen van Kniensoog, het Land zoo laag is, dat het een ruime
haven fchijnt te gelijken, cn dit voor het inkomen kunnen nemen.
Het zuidelijke inkomen van Texel is 41 Engelfche Zeemijlen,N. O. ten O. 4 O., verbe-
terd, of nagenoeg Oost van Orfordness, op 't Kompas.
Kamperduin aangelopen zijnde, in 9 of 8 vadem , ftuurt dan N. O ten O. of N. O.
langs de wal naar Petten, alwaar het Land ten zuiden waterpas Is leggende, met eenige
Huizen cn Molens voorzien.
Weest bedagt om de Polder mis te lopen, als men Petten voorbij is, loopt langs de
Wal N. O. ten N. of N. N. O., nagenoeg drie Engelfche Zeemijlen, alsdan komt u twee
kleine Bakens te zien, ftaande op een zandduin, ten zuiden van Kijkduin-, als deze Ba-
kens zijn in 't Z. O. ten O. i O., dan zijt gij nevens de eerste zwane Ton, leggende
op het zuideinde van de Haaks, dan zal het buitenfte Baken boven Kijkduin komen in het
han-^en van voorzeide duin, ten Noorden in 't N. O. i-O.
Bij nacht houd het Vuur van Kijkduin N. O., dan loopt u in 't midden van het gat, en
houdende de diepte van 4i en 4 vadem water, tot dat men op zijde van de TonneQ
komt aan de landzijde.
De Haaks.'of Banken, die de gaten formeeren van Texel, zijn uitgeftrekt, zeer gevaar-
lijk en fteil; bij dezelve komende, moet men nimmer naderen,'minder als op la vadem,,
hebbende alsdan het Land van Texel in 't gezicht.
Texel heeft drie gaten , twee zuidwaards en een naar het noorden; een dezer zuide-
lijke is genaaind: het Schulpe-gat, en de tweede: 's Lands Diep, en het noordlijkfte: het
Spanjaards-gat.
Het Schulpe-gat,of het binnenfte gat,is zeer nauw,doch is regulier betond, aan weder*
zijden met witte Tonnen aan Stuurboord of landzijde, en met zwarte aan de andere zijde,
die voldoende zijn om er op door te zeilen, fchoon gemeenlij'c aan verandering onder-
worpen , na het verlopen der zanden: da minste diepte is 13 voet, met laag water, met
gewoonlijke Tijen, en daar loopt een zwaare zee op de Haaks bij llormweer.
Het Lands Diep is naast aan de Haaks en ook bejond, en heeft meer diepte als het
andere.
In het zeilen naar de Rheede zoo zal men een zwarte Ton vinden op de laan, zijnde
een zand die van de Wal uitfteekt; het meik voor dezelve is s het bovenfte Baken aan de
Helder in een met het middelfte huis of boom , ftaan-ie op het plein, in het zuiden.
Gemeene Tijen rijst het water in Texel 4 voet, en bij Springtijen omtrent 637 voet.
Do algemeene ankerplaats is beoosten do Schans, aan het Eiland , alwaar men een goede
Rheede heeft, als de Texelfche v/al hebbende, in het Noorden tot N. O., in 7^-3 8 en
9 vadem.
Als de winden hevig uit den Westen of W. N. W. waijen , heeft men in Te.ïel altoos
een holle en ftortende zee, en de grond is niet best, maar los voor het anker, om in te
houden; het best is om in diep water ten anker te komen , als op de banken , op 10 a 11
vadem , wijl de grond daar beter is, en dan hebt gij nog dat voordeel met doorzetten om
legen do hoogte aan le drijven; daarentegen op de hooge gronden komende, die los is,
ioopt men gevaar om weder in het diep te drijven, of tegen de wal aan de grond, eer
bet mogelijk is om er van af te houden agter vier ankers ; de grond is flegt, van zagt llijk.
Groo-.e Schepen kunnen door deze gaten niet naar zee, ten zij de winden waijen uit
den Noorden tot 0. ten Z,
Spaft'.