Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING NAAR TEXEL, &c. Isl
de grootfie vierkante , met een Naaldefpits op dezelve. Twee Engellche Zeemijlen ten
Noorden van Sclievelingen, heeft men het Dorp Katwijk, flaande digt aan etc ftrand, cij
heeft een groote Kerk met een kleine Naaldetoren ; ten Zuiden van deze Kerk Haat een
Baken, vertoond zich ut zee als een Toren: — Rijnsburg en Valkenburg hebben Naalde-
torens. Het Land bij ftrand is vol met Zandduinen, die op een afftand als verfpreide Ke-
gels zich vertonen. Drie Engelfche Mijlen ten Noorden van Katwijk heeft men Noord-
•wijk, met een vierkante Toren en een kleine Naaldetoren: digt aan deze Kerk is een
Vuurboet. De kegelvormige hoogtens alhier vertoonen hoger als aan de zuidkant , ten
Noorden van Noordwijk, genaamd Noordwijk op Zee, heeft men Noordwijk Binnen;
deze laatste heelt een Kerk met een vierkante Toren, een klein Baken op dezelve, en
een kleirc Toren op het midden van de Kerk. Agt mijlen ten Noorden van Noordwijk
heeft men Zandvoort , met een hooge Naaldetoren; als men daar nevens is, ziet men een
groot Huis met een Schuur; digt aan dezelve,en ten zuiden van dien, een kleine hoogte,
gelijkende na de kop van een Baken: hier is een Vuurboet. Het Land vertoond zich alhier,
als op de andere plaatzen van de Kust, in verfpreide hoogtens. Drie Engelfche Zeemijlen
van Zandvoort,ten Noorden, heeft men Wijk op Zee, alwaar een Kerk met een vierkante
Toren , cn een Vuurboet; daar is een zandduin digt aan de ftrand , hoger als daarom-
ftreeks al de andere Torens, en deeze zandduin over een zijn, dan fchijnt de eerste bij
de laatste te ftaan als een Vuurtoren ; het Land fchijnt alhier dubbeld te zijn , door du
witte Zandduinen, en zommige hoger als het Land ten zuiden. Dit Land is zeer kenbair,
•Uit zee komende, bij de Kerk van Hiarlem, die op een afftand landwaards in ftaat , met
^ecn Naaldetoren in de midden van dezelve , en dan Beverwijk een weinig ten noorden
van Haarlem, met een hooge Naaldetoren.
■ Zeven Lngelfche Mijlen ten noorden van Wijk op Zee, is Egmond op Zee, alwaar een
Baken, vertonende als een ftompe vierkante Toren, en nog twee Bakens of Vuu en; digt
aan dezelve, hier is het Land laag, hier en daar met een verftrooide hoogte; dit gedeelte
van de Kust ts kenbaar bij drie Naaldetorens, ftaande in Egmond Binnen, een van dezelve
is gioter als de andere twee. Omtrent vijf Engelfche Mijlen, of twee Engelfche Zeemij-
len, ten noorden van Egmond op Zee, heeft men fCamperduin , (hier na tc befchrijven,)
op een afftand vertoond het verftrooide kegelvormige iioogtecs; drie Engelfche Mijlen ten
noorden van Kamperduin heeft men Petten, een klein Visfchers Dorp, vertoond mede mee
als verfpreide hoogiens, met onderfcheidene Huizen en iVlolens doormengt, cn heeft eert
Kerk met een Naaldetoren , vertoond zich als een Schuur, en nevens het Doip zijnde
fchijnt dc Toren midden in de Kerk te ftaan: digt aan het Dorp is een zandheuvel, waar
op men, daar nevens zijnde , zal zien een groot gebouw als een Vuurtoren ; bij Petten
legt een Hompel, genaamd de Polder, welke droogte digt aan de wal legt, en heeft maar
2 vadem met laag water. Drie en een halve Engellche Zeemijlen ten noorden van Petten
heeft men Kijkdtiin: het is een hooge witte zandduin mat een rood gebouw en een Vuur-
toren op dezelve; in het naderen van Kijkduin, alwaar een Batterij is, zult gij twoe Bakens
ontwaren, welke dienen tot een leidingmerk voor de Uiterton van Te.xcl, genaamd de
Ton van 's Lands Diep. Het Land tuslchen Kijkduin en Petten is vol met Zandduinen,
vertonende op een af'ft.md als verfpreide hoogtens; een weinig ten noorden van {vijkduin
heeft men Texel: het Land op dezelve is laag cn vertoond op een afiiand in gebrokene
deelen. Üp dit Eiland zijn vier Kerken , crie hebben Torens en de eene heeft er geen en
is met blaauwc leijen gedekt.
'lexel. Schepen uit Engeland naar Amftcrdam,of eenig andere haven in de Zuiderzee gedes-
tineerd, zulien iragien om Kamperduin aan te doen .leggende 6 Engelfche Zeemijlen ten zuiden
van Kijkduin. Bi,) 't inkomen van Texel. Kamperduin is een haoge Zanddu,n , leggende op de
Noorderbreedte van 51° 42', 5 Engelichj Mijien, ten zuiden van dezelven , zijn twee Vuuren,
Q te