Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 AANWIJZING OM DE GOEREE &c. IN TE ZEILEN.
,, Z. ten O, i O., in si vadem: liier tegen over is de Hinder (leil. Daar na dc vijfde
„ Tonj zijnde de laatiie, leggende op de merken: de Toren van den Briel O.N.O jO.,
j, die van Goerce in het Z. ten W., in een Boschje, op 6 vadem. Alle deze Tonnen
» zijn zwart , en men houd dezelve aan Bakbcord ; alle koersfcn en peilingen zijn recht-
„ wijzend.
„ De Tonnen gepasfeerd zijnde , zeilt men met de koersfen van Z. O. j O. en Z. O.,
n tot dat de Toren van de Nieuwe Hoorn,even buiten die van Hellevoet, binnen is, dat
„ is in het N. O. I N., dan ftuurt men in die ftreek, tot dat men het Pampus gepas-
n feerd is , of diep water krijgt; men vind er op het droogfte ^ { vadefn. Vervolgens
» ftuurt men op Helievoetduis aan, waar men beoosten de haven ankert , met kleine
„ vaartuigen kan men , wanneer men de Toren van de Oude Hoorn in het Smitshuisje,
„ dat is in het O. ten N. heeft, en welk huisje op het Hellevoetfluife Hoofd ftaat, kan
„ men op Hellevoetfluis aan ftuuren.
„ De Goereefche wal kan men op twee plaatzen uitgezondert op 5 vadem aanlopen;
„ de eerste plaais is : wanneer de Toren van Goeree in de wooning van Jan Paulus
„ komt , fteekt er een punt of Bol van de wal, ruim een fcheepslengte, af; de tweede
„ plaats is: wanneer de Goereefche Toren in de Oos-Nol komt, fteekt er wederom een
„ gelijke punt af, op het welke een wrak zit.
„ In het gat vind men 6, 5, 7, en op het droogfte 3 vadem met laag water.
„ De Hinder is vlak, doch bij de tweede Ton fteil , het verval van water is met ge-
„ woone Tijen 5 a 5I voet. Voor Hellevoetflüis is bet met Volle en Nieuwe Maan ten
„ 2 uur 30 minuten hoog water, en bij de Goeree 2 uur 15 minuten ; de Ebbe loopt
„ binnen de gaten 8, en de Vloed 4 uren , buiten de Tonnen beide even lang; de Voor-
„ ebbe trekt om de N. W. over de Hinder."
Het Eiland van Voorn. Ten Oosten van het Goereefche gat heeft men het Eiland
van Voorn (♦), het vertoond zich uit Zee in verftrooide Kegels; op het oosteinde van het
Eiland heeft men de Brielle, of de Kerk van den Briel, met een groote vierkante Toren,
en omtrent 435 Mijlen van den Briel ftaat de Toren van Gravezande (t). Op een
kleine afftand van de wal, tusfchen deze twee Torens, legt het inkomen van de Maze.
De merken voor de Uiterton van de Maas zijn: de Kerk van Goeree, Z. Z. W. i W.,
de Toren van den Briel Z. O. ten Z., de Kerk van Gravezande O. ten N.
Om op de Ton aan te lopen, uit den Zuiden komende, zoo brengt het westeinde van
Schouwen W. Z. W. 4 Z. en ftuurt O. N. O. 4 N., in 4 of 5 vadem: de Ton legt op
drie vadem bij laag water, alsdan heeft men nodig om verder een Loots te nemen.
Tweeëntwintig Engelfche Zeemijlen en een halve, N. O. i N. van de Maas, legt het
Eiland Texel ; het Land tusfchen beide is doorgaande laag en eften, en de Kust is langs
heen zuiver, kunnende het nagenoeg de geheele weg digt langs lopen cp 4 a 5 vadem water.
Een weinig ten Noorden van Gravezande, aan dc noordzijde van de mond van de Maas,
heeft men een vierkante Toren, met een klein Torentje op het zelve; aan de ftrand, op
zijde van deze Toren, is een witte Zandduin: en drie Engelfche Zeem,ijlen ten Noorden
van deze Zandduin is Schevelingen, een klein Visfchers Stecdje, hebbende een Kerk met
een kleine Naaldetoren. Het Land vertoond zich in verfpreide Kegels. Schevelingen is uit zee
kenbaar aan onderfcheidene NaaldetoretiS bij elkander, als die van den Haag, welke is
de
(*) Agter het D^rp Oostvoorn, is door het tegenwoordig bcfiuur een Vuur geplaatst, voor i
:n van het Briclfche Gat, tot n-.iiigt voor de Zcelicdeu.
_ . _ ' het inzei-
len _ _ _ ,
Veertalbr.
(t) De Toren vau Gravezande beftaat niet meer.