Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING OM DE GOEREE &c. IN TE ZEILEN. np
in een komt met liet westelijke gedeelte van het Eiland Goeree, in 't Z, ten W. , dan ïs
men buiten tegen de drempel , en als de Toren van Renesfen in een komt met het zelve
gedeelte van Goeree, in 't Z. W. ten W., dan is men over de Staart van de Hinder of
de drempel; en over de drempel zijnde, alsdan loopt men noordwaards aan, tot dat de
Kerk van Ouddorp komt in het Baken, en dan zuidwaards, tot dat de Toren van Goeree
Li eeni komt met het Boerenhuis, ten Zuiden van het Baken; aan dc Hinder droogt het
regelmatig op, maar de Ooster is fteil, en langs de wal, van het Eiland , zijn de die^-
tens niet zoo regelmatig. Binnen de drempel gekomen zijnde, ftuurt langs de wal O. ten Z.
in 5 , ö en 7 vadem, tot dat men de lengte heeft van de Goereefche Hoofden .alwaar eeu
Zand legt, van de wal uitllekende, genaamd Slimhoek; deze hoek geeft een genoegzamen
afftand bij het roiidzeilen, van de noordhoek vau dit Eiland. Tusfchen deze hoek en de
haven van Goeree kan men ten anker komen op 7 vadem.
Van de Goeree naar Hellevoetfluis is de koers Z. O. , in acht nemende, om de Molen
een zeilsbreedte vrij te houden van de Toren van de Goeree ten Noorden. Tusfchen
beide heeft men 4, 5, 6, 7, 6 en 5 vadem water,en moogt gij ten anker komen beueden
de iioolden , of af en aan dezelve, op 5 a 6 vadem. De haven loopt N. N. O. in tus-
fchen de Hoofden ; de Vloed loopt alhier fterk voorbij de Hoofden oostwaards , en de
Ebbe westwaards
De merken om door het Quax-diep te zeilen , zijn die tusfchen het noordeinde van
de Hinder,en de Plaat,die van het «esieindc van het Eiland Voorn affteekt,de Boomen,
die noordwaards van de Hellevoetfche Hoofden ftaan; even vrij ten Noorden vau het huis
aan de Quax.
- De Tijen vloeijen in het Gocrecfche gat bij Volle en Nieuwe Maan tot hnlf twee uren,
en de fitoom loopt door op de luinne tot half vijf uren; zoo dra als de Vloed buiten het
gat begint te lopen, alsdan valt de ftroom het Goereefche gat ook in.
Vsrvolg van den Officier der Koninldijhe Marine der Vereenigde S'eder^
landen, wegens het inzeilen van het Goercesche gat, in 1837.
„ Om dit gat aan te doen, moet men de Goereefche Toren in het O. 3 Z brengen,
,, dan is dezelve tusfchen de Telegraaf cn een Boerewooning, ger.aan d Stede van Jan
„Paulus; men is dan vrij van den Ooster, welke zich ij Mijl cnitrcnt bewesten de
„ Goeree uitfteekt , fterk brand en zeer fteil is, om welke reden men dezelve niet nader
„ moet komen als in 6 a 7 vade.m Op het bovengemelde merk zeilt men door, lot dat
„ de eciste of Uiterton, welke op de Hinder legt, en men niet nader moet komen als op
34 vadem ; bij dezeive ziet men de Toren 'vim Zierikzee, bij het V/e.cthoofd van de
„ Goeree in 't Z W. i W., het welk ook het merk is, om net de koers van N. O. bui-
„ ten den Hinder langs te zeiler , hebbende de hoek van Hi.llard recht voor uit cp
„ 5 vadem diepte. Vervolgens pasfeerd n^en de tweede Ton, leggende op her volgende
„ merk: de Toren van den Briel N. O. ten O. 4 O , en die van de Goeree circa twee
„ windboomslengten benooiden de Telegraaf, dan ftuurt men O. 4 N., de Hinder inet na-
„ der komende als cp 3J vadem, houdende de 'J oren van Goeree boven de duinen in het
„ gezicht. Benoorden de Telegraaf ftaat rog een huis, genaamd bet huis van Meester
„ Jong, in het welke de Toren van Goeree komende, is de ftrekking O. Z. O. J O., in
„ welke men een Guil over de Hinder heeft, waar in met hoog water 17 voeten water
„ js, men kan van bet zelve, in dringende gevallen, uit de Noord komende, gebruik ma-"
„ ken. Dan komt men aan de derde Ton, welke legt op het merk: de Toren van den
„ Briel, O. N. O. j O., en die van Goeree Z, O. ten Z. i Z., in 5 vadem. Vervolgens
» de vierde Ton, leggende de Turen van den Briel O. N. O., en die vao de Goeree
„ Z.teaO.