Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lid AANWIJZING OM TE ZEILEN NAAR BROUWERSHAVEN.
„ Met Nieuwe cn Volle Maan is het voor Viisfingen, ten 12 uur 40 minuten, hoog
„ water; het water wascht lö voet, met doode Tijen ra voet.
„ De koers en de ftrekkingen zijn alle rechtwijzend opgegeven."
Broifwershaven, op het Eiland Schouv/en. Het Eiland Schouwen legt ten N. O. van
het Eiland Walcheren,en waar op een menigte Zandduinen, waar van eenige groot en wit,
gewoonlijk de Wolbaaien genaamd, en de andere vcrtoonen zich als verllrooide kegels;
de Kerk van Zierikzee,op dit Eiland, vertoond op een aflland te gelijken naar de St. Paulus
Kerk te Londen.
Omtrent N. W. ten N. van Schouwen, en agter het gat van Brouwershaven, zijn twee
Zandbanken, waar van de buitenfte genaamd de Breedbank, op zijn droogfte gedeelte
6 vadem heeft, met laag water, en de andere de Middelbank genaamd, heeft 7 vadem op
zijn droogfte; tusfchen de Breed- en Middelbank beeft men 15 vadem water, en tusfchen
de laatfte en in het gat is 12,10,8,6 en 4 vadem; de buitenfte Bank legt omtrent 17En-
gelfche Mijlen van Schouwen en de andere 11 a 12 Engelfche Mijlen daar van.
Daar zijn twee gaten om naar Brouwershaven te zeilen , en door drie Banken veroor-
zaakt worden, genaamd het Nieuwe Zand, de Hille en de Ooster- of Oostbank; het Zuid-
gat, genaamd het Nieuwe Diep, loopt tusfchen het Nieuw-zand en de Hille, en het Noor-
dergat, of Keel, tusfchen de Hille en Oostbank in; de laatste heeft de minste diepte, als
2è en 3 vadem, en de eerste 3! en 4 vadem, maar is niet zoo veilig en zoo bekwaam
als de Keel.
De merken voor de Keel , welke de beste en ook de meest gebruikelijkfte en de kortfte
zijn, is de Toren van Renesfe, nagenoeg in 't Z. O., in een met de oostlijkfte van de
hooge zandduinen; loopt op deze merken tot dat de Toren van Ouddorp, zijnde een witte
fcherpe Toren op het Eiland de Goeree, in een komende met de Kerktoren van Goeree;
dit laatste merk zal u brengen bij de tweede Ton, cn zoo er geen Tonnen mogten leg-
gen, dan als de N. O. hoek van Schouwen, een weinig vrij ten Noorden van 0-'ctail,of Osten-
fleets,(houdende een hoek van Schouwen, leggende een weinig ten Westen van Brouwers-
haven;) dit merk brengt u geheel voor Brouwersraven. Het vaarwater is wijd en diep,
en gefchikt voor groote Scheepen: om het in te laveeren, zoo moet men bij de eerste en
tweede Ton, ruim en bij tijds voor de wallen of kanten op een afftand wenden; de derde
Ton, waar bij een Staart legt, die van een l^aiik affteekt , die uit de Oostbank affteekt,
en ten Zuiden van dezelve voorbij lopen. Bij het Land van Schouwen is het doorgaande
zeer fteil, en het droogfte gedeelte is in 't gat, tusfchen het westcind van dc Oostbank
en Ililie-zand , alwaar 3^ vadem bij laag water, eu op de andere plaatzen heeft men
4^S>ö,7,8cnio vadems.
Goedereefche Gat. Het Eiland van de Goeree legt ten Oosten van Schouwen, en op
een afftand in hoogten van kegelvormige gedaante cpleverer,de. Het Land aan het west-
eind is het hoogfte en doet zich wit voor, op het Eiiard ziet men, het zelve uit Zee na-
derende, een groote vierkante Toren; en een groot Kaken, uit fteen: de laatste zich ver-
tóonende als een Naald, zoo dat, als men langs de wal loopt na het gat van de Goeree,
zal men de vierkanie Toren zien welke beoosten het Baken, genaamd Ouddorp,en ook een
Molen, ftaande bij de Kerk van de Goeree, allen tot de merken moeten dienen, om u
na Hellevoetfluis te geleiden.
Om naar het gat toe te zeilen, zoo brengt de Kerktoren van Goeree in een, met het
Baken, in het Z. O. 's Nagts is er een vuur op de Kerktoren; het diepfte water is digt
aan de Oostbai.k , als de Kerktoren van Goeree in een is met een Boerenhuis, bezuiden
bet Baken ; de drempel loopt over dwars van de Hinder tot de Oosterbank , 14 a 15 voet
heeft men daar bij laag water; het water rijst bij gemecne Springtijen alken 738 voer.
Stormwinden uit den N. Westen doet het water hoger rijzen, ais de Kerk van Zierikzee
ia