Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lid AANWIJZING OM TE ZEILEN NAAR BROUWERSHAVEN.
houden worden; en de t«eede Ton voorbij ?,ijndo fiuurt men op Ter Veere aan , en komt
ten anker bij de Stad op 8 , 6 of 5 vadem viater. De leidingmerken , na dat men de
twee zwarte Tonnen voorbij is, op den drempel, zijn de twee Torens op de «al in ecu
gebracht , of neemt de zuidclijktlc, die een ronde kap heeft, een weinig vrij ten Oosten
van den anderen, die een vierkante kap heeft : ieder van deze merken zal u bezijden de
bchotsman langs leiden na Ter Veere;ier aanwijzing voor de Schepen , brand er een vuur
op de fchuinfche l.oïk bij nagt, beneden op de hoek met een fcherm geplaatst , zoodanig
gcdeld van het niet te kunnen zien als in 'c vaaraaier zijnde. Bij het inlaveercn in acht
te nemen, om, zoo dra het licht verdwijnt, alsdan te weidden , over welke zi|de pij ook mogt
overleggen; bij de bovenfie Ton is het zeer naauw en droog,als maar 12 voet bij laag water.
Van voornemers zijnde om uit Zee van daan , de Roompot iu naar Zicrikzee, alsdan
iroet men benoorden de Onrust inzeilen: en daar deze Bank,en allen,hier verlopen en ver-
anderen, kunnen dezelve niet naauw keurig befchreven worden, zoo dat dit vaarwater, als
ook dat van Ter \'eere, niet als rr.ct een Loots diende ondernotr.en te worden.
Beschrijdug ran de Bolldl naar Vlisslngen , medegedeeld door een Officier ran
de Koninklijke Marine der Vereenigde Nederlanden , ] 81 .
„ Om de Eotkil in tc zeilen raar ^'lisfingen. Het Oostgat is tusfchen de Bank, de
„ Queerens cn de Calloo; cn de Boikil, tusfchen de huitfte plaais en de Noordor Rasfen,
„ In het eerste geval houd men de roede Ion, die op de Calloo legt, aan ituurboord-
„ zijde, dan heeft men de Queerens aan Bakboord; de Toren van Westkappel is dan in
,, 'i Z. Z. O., het merk langs de Queerens; en de Molen van Wcitkappel iu 't Z. Z. 0.
„ het merk langs de Calloo.
,, De Boikil doorzeilci:de Iaat men de Ton van dc Calloo, aan Bakboordzijde, en de
„ NoorderRasfen aan Stuurboord ; men houd de Toren van (t) Wcstkappel in het Z. 0.4Z.,
cn zeilt lecht op dezelve aan, en vervolgens langs het ftrand, waar beiden gaten bij
,, elkander komen. In de Boikil vonden wij, met laag water, 34 tot 5 vadem water; het
,, ftrand naderende, word het vaarwater dieper en de kanten fteil tot 14 vadem. De hoek
,, waar op de Molen ftaat, gepasfeerd zijnde, zeilt men tusfchen het ftrand cn de Noorder
,, Rasfen verder naar binnen. Op deze Rasfen legt een bonte Ton, welke de Ton van
,, het Lange of Zuiderhoofd genaamd word, dezelve legt in 6 vadem ; men l:oud dezelve
aan Stuurboord : men komt deze wal niet nader dan in 4 a 5 vadem, hiudende de
Molen van Westkappel even binnen dc duinen, om vrij van de gronden te blijven; de
kust en vaarwater ftrekken Z O. en N- VV. Men krijgt vervolgci s het Torcmje van
,, Zoutlanden, tusfchen de duinen, te zien , dan word het vaarwa'er vlakker, men heeft
„ dan aan dc gronden 4 a 4! vadem, cn aan het ftrand 435 vadem , en midden in bet
,, vaari^ater 5 a 6 vadem. Men krijgt dan aan Stuurboord de tweede bonte Ton , leg-
,, gende op het plaatje van Zoutlanden in vadem water: in het vaarrtaier is van 4
j, tot 6i vadem , aan het ftrand 3 vadem. Deze Ton gepasfeerd zijnde, krijgt men N'lis-
„ fingen, vrij van de binnenduinen te zien ; en het vaarwater word ruimer. Langs de ftrand
„ is het diepfte,cn men kan het tot op 3 a 4 vadem aanlopen. Vervolgens Z. O. doorzeilende,
,, krijgt men Vlisfingén iu het O. ten Z., men kan alsdan voor de Siad ten anker gaan.
„ Met
(*) Dit Vuur is geatnoveert fedcrt twee Jaren.
(t) Dc rcgcering voornemsiis zijnde om op dc Tooren van Westkappel een Vuur te pl.natfen, reeds
daar aan werkzaam z|jnde, en te zullen lieftasn uit een Draaivuur met Reverbers, in de fmaak als het
Jjraaivuur op I'lambourout'-heatl, op pag. 58, in de loop van dit werk naauwkcurig befchreven,
vcktalea.
P 3