Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lid AANWIJZING OM TE ZEILEN NAAR BROUWERSHAVEN.
Noord-, de Middel- cn Agterebbe zet regt uit door het oostelijke inkon-.en. Als de Vloed
op Zee begint te lopen, is het Voorebbe in het Oostgat, en als de Ebbe op Zee begint
door te lopen, is het Voorvloed in het ocs'lijk inkomen. De Tijen vloeijen alhier bij\'olle
cn Nieuwe Maiin tot 12 uur; bij de Buiten-Tonnen van 't vaarwater dc Deurloo, zet de
Voorvloed zeer lierk om de Zuid, cn op het m.idden van de Vloed loopt dezelve Z. O.,
cn de Agtervloed recht na binnen, en de Ebbe loopt in het tegengeftelde.
Ora na Kamperveer, uit Zee komende voor ter Veerc, om het oostcind van da Steen-
bank mis te lopen, brengt de Toren van Westkappel aan de Z. W. kant van dc Tafel-
zandheuvel, in het Z. Z. W., en houd f.et zoo tot de Toren van Middelburg, die hoog
cn rond is, in 't midden komt van die van Domburg en Oostkappel, die zal u brengen
ten zuiden van de uiteinde van de Banjaard-, een zwarte en witte Ton lag voormaals, zoo
iils gemeld is. op het uiteinde van de Banjaard, bij de Hollanders genaamd de Risgsns,
van de Banjaard; het zwart aan de kop van de Ton is als een Zandloper, en het oveiige
van de kop is wit, en het witte gedeelte van het ligchaam van de Ton is in de vorm
vr.n ccn diamant; hij legt in 34 vadem bij laag water, (mtrent 4 Engelfche Mijlen van
de wal van Walcheren, in de richting dat de Toren van Middelburg is tusfchen "die van
Oostkappel en die van Domburg, een vierde van de afftand van de beide Torens ten wes-
ten van Oostkappels Idien, en drie vierde ten oosten van de Toren van Domburg; hij
moet omtrent een Engelfche Mijl aan Bakboord gehouden worden. \'crder icn Oosten is
nog een Ten, op dezelve wijze gcncrkt a's deze Buitenton, in 3 vadem met laag water;
deze moet verre aan Bakboord gehouden worden. Na deze Tonnen gepasfeerd zijnde,
lo pc voort op de wal inn met de Toren van Middelburg te houden, tusfchen de Torens
van Oostkappel en Don burg in ae midden , in 10 tot 9, 8 , 7 en 6 vadem ; dan vervol-
gens O. ten Z. ftuurende largs de wal, in 5,6 cn 7 vadem, cn zal u aan de westzijde
van de Ton van Lozel, of Banjaard, brengen, cn de Queerens, alsdan zuidwaards aanlo-
pende, tot dat de 'ioren van Middelburg in een komt met de Toren van Domburg, en
tlan weer noordwaards aan , tot dat de Toren van Aiiddelburg komt in die van Oostkap-
pel , -cn langs de Banjaard lopen in 10 a 9 vadem, en tegen de Queerens tot in 7 a 8
vadem, en ten Oosten van de Queerens gekomen zijnde, alsdan de wal aanlopen op in
7 , 6 a 5 vadem.
De Ton aan de westeinde van de Lozel is zwart, legt op drie vadem, bij laag water,
vertoond vrij wel na ccn Visfchuitje, cn moet aan Bakboord gehouden worden,zoo als ook
KOg twee andere zwarte Tonnen , langs die Bank liggende, mede aan Bakboord zijde ge-
houden moeten worden. De Banjaard is aan beide zijden fteil en de Vloedftroom zet fterk
de Roompot in,hier vooral wel acht op te geven. Een Ton, hebbende veel van een hoog-
aars, legt op een droogte, die van het Eiland afileekt , cn moet aan Stuurboord gehouden
w orden; cn deze Ton voorbij zijnde , zoekt dan de kant van de wal, om een kleine
droogte te vermijden, geni;amd de Ronipel, die twee kabclslengte van de wal af legt. De
langsmerken, voor 'i \tcregat zijn: de oude Kerk van Ter Veer, die een platte Toren
heeft. Even vrij van de fchuinfche hoek en de dwarsmerken zijn: de Toren van M'ddelburg
in een met de fchuinfe hoek : de drie Tonnen in het Veercgat leggen in het midden van
't vaarwater; doch het is best tusfchen de Tonnen en het Eiiand door te varen ; tusfchen
de eerste eu tweede Ton heeft nen 2 a 2i vadem, tusfchen de tweede en derde Ton is 4,
5 a 6 vadem,en tusfchcn de derde Ton en he' Hoofd ,orHoek, is 6,7 a8 vadem bij laag water.
De merken om itsfchen de Onrust cn Schotsman door te zeilen , is de Toren van het
Gevangenhuis, of de Molen, in een, met de Toren op het Hoofd. De langsmerken voor
de Schotsman zijn: de Toren van Oostkappel, in het derde Schermhoofd van de fchuinfche
Hoek , en dedwarsmcrk,de Toren van Middelburg, in een met een Boerenhuis beneden de Stad.
Diiar legt een Toa op ieder eind van het Z.and, dic aan Stuurboordszijde moeten ge-
bou-