Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VOOR DE BOTKIL, &c. tiè
noorden van de hooge zandheuvel komt, in de ftreek van Z. O. ten O. 4 O., en dan er
op aan ftuurende in die ftreek, doet dan als te vooren gemeld is.
Die gene die verder als Viisfingen wil, neemt een Loots.
Tusfchen Viisfingen en Rammekens is een Bank, die van het Eiland afrteekt, als een
foort van een drempel, op eenige plaatfen maar 2 en 3 vadem, bij laage Ebbe-, de door-
vaard tusfchen dezelve is tusfchen Walcheren en het eind van de Calot een breede
Bank ten Oosten. Dit vaarwater is op zommige plaatzen een kwart Engelfche Mijl wijdt
en ftrekt zich van Viisfingen uit O. Z. O., zi Engelfche Mijl, en O. ten N., if Engel-
fche Mijl, tot aan het Kasteel van Rammekens. Deze Bank verandert dikwijls; het vaar-
water is gemeenlijk betond, en de Ton die cp de Staart van de Calot is, legt Z. Z. ,0.
van Viisfingen, en wordt zomtijds Dog's-head,of Hondskop,genaamd. Men kan een wei-
nig beneden het Kasteel, of voor dc haven van Middelburg len anker komen, in 7, <5
of 5 vadem bij laag water.
De Botkil-Kanaal, of vaarwater. Om na Viisfingen te zeilen door het vaarwater de
Botkil, ftuurt op de Toren van Westkappel, tusfchen Z. O. ten O. en Z. O., tia mate
van wird en ftroom, en zoo verre genadert zijnde van het geheele Eiland te verkennen,
houd dan een groot Baken, het zuidelijkfte dat binnen Westkappel ftaat, of en aan met
de groote zandheuvel , ftuurende Z. O. tusfchen de Rasfen en de Calloo-Banken, tot dat
gij digt aan Land komt. In de buitenmond van het gat is 15 of 16 voet bij laag water,
ftuurt op een kabelslengte langs de wal na binnen, als fteil zijnde, en aan de noordzijde
langs de Rasfen, alwaar het vlak is. In het binnendeel van dit vaarwater is 5 a 6 vadem
bij laag water. Vervolgd verder langs de wal te ftuuren, om het Zand, de Geer ge-
naamd, te mijden, die li Engelfche Mijl lang en meest al droog bij laag water, en legt
een halve Engelfche Mijl van de wal, beginnende een weinig te voren. Eer men bij het
Baken van Zoutlanden komt, en uitftrekkende Z. O. ten O., lè Engelfche Mijl, en op
de oostpunt, legt een roode Ton. Dc dwarsmerken zijn: een kleine vierkante Toren,
met een Torentje op dezelve in een rijdweg. Uit de waterkant opwaards gaande, weest
zorgvuldig om langs het Land heen le houden, tot dat gij hier komt. alsdan Z. O.'ftuu-
rende, in 6, 7 a 8 vadem, tot dat gij op een Engelfche Mijl nabij Viisfingen komt, dan
krijgt gij 9, 10, II, 12 en 13 vadem bij laag water.
Oostgat, of Visfers inkomen. Uit de Noord komende, na Viisfingen, door het Oos-
tergat, brengt alsdan de Toren van Westkappel, zoo dra als gij die komt te zien, in
't Z. i O., en in die ftreek op de Toren aanftuurende, tot dat het Baken bij Westkappel
in een komt met de Toren, bevorens gij aan de Steenbank komt; zoo de Toren vrij van
het Baken (t) mogte zijn, b-j de cers-e ontdekking, brengt dezelve dan zoo fpoedig mo-
gelijk in een; op dit merk loopt gij midden over de Steenbank, in 5 a 6 vadem bij laag
water; de Toren vrij van de Baken heeft meu minder water. Over deze Bank zijnde, krijgt
men dircct 12 vadem, en voortftuurende op de voormerken, zal men door het Oostgat
lopen , tusfchen de Calloo- en de Querei s-Banken, in 3! en 4 vadem, bij laag water,
en digt aau de wal komende, ftuu.t dan langs dezelve, ingevolge de voorgaande onder-
rigting.
De Tijen zetten hier als volgt: de Voorvloed zet om dc Zuid, en de verdere en Ag-
tervloed zetten regt na blunen toe ; door het Ocstgat loopt de Voorebbe fterk uit om di:
Noord;
Dit en alle Vaarwaters aan en in clc Wester Schelde, zijn tc zien in de Nieu.ve Overzicning vaa
dien Rivier, uitgegeven bij steel en godüard, 70 Cornlilll.
Ct) Dit Baken was in den Jaare 1^103 weggebroken. Ziet de voorgaande Befchrijving,
Pa