Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 112
handfpaaks lengte vrij ten Noorden van het Gevangenhuis , hebbende de Galgen in het
N. O. ten O. k O., en verder opgedroogd tot 3 voet. Wij liepen toen in de Deurloo,
en daar na de Elleboog weer aan, oi' en aan Zoutlande, of iets hoger, en vonden 7 a 8
vadem in de buiten WieUngen; de wind fterk opkomende bjleitende mijne verdere peilin-
gen in dit vaatwater, zoo als wel mijn voornemen was geweest.
De Franfche Pol legt bij Sluis, die de Wielingen verdeeld ia twee vaarwaters, in bui-
ten en binnen-, het laatste Is meest in gebruik bij de Smokkelaars, en daar in heeft men
het diepfte water, doch is na-auw en zeer na aan de wal.
De Buiten-Wielingen, of dat vaarwater, is niet zeer bekend, en loopt een kanonfchot
verre langs de wal , en zoo als ik vernomen heb zeer naauw tusfchen de Pol. Ik was
niet in dc gelegenheid om dezelve eens te peilen , en om die reden daar van geen merken
kunnen nemen. De Conflict, (of Vechter) , Kanonneerboot, liep dezelve dikwijls in en
uit, en zijn raporten war^Mi: van altoos water genoeg te hebben gevonden; en daar door
is bij mij in bedenking gekomen, om te geloven, of niet wel boven de Pollen, tusfchen
dezelve en de Elleboog, een ankerplaats zijn moet, gedekt tegen de zee, niet minder als
op de Rheede \an Viisfingen.
De grond is hier als ook de Blankenburger vlakte , fiijkgrond cn zagt.
De Tijen. De reguliere ftroom van de Tijen, tusfchen de Banken, zijn O. N. O. en
W. Z. W.; de ftroom dl? oostwaaads aanzet word de Vloed genaamd, en die na het
Westen de Ebbe; het vloeit :ian de wal en in de havens tot li uur bij Volle en Nieuwe
Èiaan, en de ftroom loopt tot si uur, zoo dat de laatfte 4 uren van het geen men Vloed
iioemt, door de loop van de ftroom, in efl'ect is vallend water.
Om, en in Ostende is het Tij een uur vroeger- Er__is waargenomen, dat met hooge
Tijen dc Viocd dan langer doorloopt, als de beftemde tijd, en bij vallend water korter.
De Stroom, of Ebbe, uit den O. N. O. door ons in 'c algemeen waargenomen ; dat hij
zeer regulier blijft doorlopen tot op een uur, voor laag water, in de richting van het
Tij: en als de Haven vloed zijn fterke loop verkregen heeft , als dan komt de Stroom uit
den N. O., tot dat bij de loop tot Vloed aanneemt en verandert.
De Vioed loopt, of deszelfs Stroom, de eerfte twee uren zeer getrouw uit den W. Z. W.
tot dat het hooge water in de havens is,als wanneer hij met de havens voor Ebbe draijen-
de, dan loopt een uur uit den Z. W. en alzoo trapsgewijze voortdraijende na ' het
Z- Z. W. en Zuiden, bekomende alsdan een fterke aandrang, (nagenoeg van een Knoop),
na dat de Ebbe | uur dc tegenftroom komt te maken , waar na de Schepen zich trapsge-
wijze draaijen, zoo dat de Stroom van de Tijen, in hunnen loop, in geen ftreek ftand
houden.
De Springtijen lopen of 2 Knopen, cn bij doode Tijen 1 of 1} Knoop ; de drang
van de Stroom uit het Zuiden is het felfte, aan de buitenzijde der Banken, en tot een
groot voordcel als men fterk zeil moet voeren om er van af te prangen.
Generale Aanmerkingen. In het kiutsfen naar de \\ ind en ftroom , of wel zoo a's
mijn order lag om 's na-^is de Drogen niet nader te komen als in 8 vadem, en van niet
verder af, of tusfchen de Ruggen, nog op dieper water aan de buitenzijde, als op 17 a 18
vadem, als dan zeer dicht aan de Witte Bank zijnde, en of en aan wendende; maar in
dit te ven-igt?n vereischte veel omzichtigheid , uit vrees van gedurende de Vloed niet tc
veel om de Oost le ve leijcren , tot aan de Steenbank; bij half Vloed konden wij zorgen
om vrij van alle dc Banken tc biijven, bij heel goed weder, en wij bevonden een zeer
merkelijk onderfcheid , tusfchen de Steen- en Witte-Bank , als : dc eerste wüs fteil aan
wederzijden, en de loatste alleen aan de zuidzijde. In het naderen uit den Zuiden tegen
de S;eenbank , heeft men onderfcheidene werpen van 9 vadem , in het naderen v^n de
Witte-Bank is men dircct aan dezelve, van de 17 vadem af, in het overlopen van de
Oos-