Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 123
af regelmatig' tot i6 en i8 vadem, en opdrogende tot aan de lo: Vademsbank in 8 en •
lo vadem, van waar weer afdiepende tot de 19 en 17 vadem, tot digt aan de Witte Bank.
Het vaarwater, uit zee komende voor liet ga: van de Deurloo, legt tusfch'.-n liet droge
van d^ Witte Bank en Wascalt's ruwe grond, a's Westkappel is in 'c Z. O. ten O. en de
Toren van Middelburg halfvvegen tusfchen de Kerk van Westkappel en de Zandheuvel, in
deze overloop over den Ooster in 8 of 9 vadem, bekomt men diep water en niet minder
als 12 vadem, tot dat men de 10 V'ademsbank of Rug nadert; in Schoonevcld, binnen de-
zelve, kan men ten anker komen in de diepe Geul, zoo als wi.i gewoon waren tc doen
op een genoegzame afftand van de kanten , om een goede Rneede te hebben, en da
ruimte om me: goed weer, onder zeil te kunnen komen, of om ons met andere kruisfers te
verecnigen, op 14 va icm, hebbende Oostkappel even vrij van Domburg, ten Noorden,
en de Toren van Middelburg in de holte van de twee voorde witte Zandheuvels, West
van Westkappel, cn de Toren van Brugge twee derde of niet wel zoo veel van Lieswe-
gen tot Helst, Westkappel in 'c O. Z. O. en Lieswegen in 'c Z. Z. W.
De Hekelag, het diep tusfchen de Witte Bank cn de Ooster Bank , alzoo in de Hol-
landfche Kaarten genaamd: van de Witte Bank regelmatig afdiepende in 18 of 20 vadem,
en weder regelmatig opdrogende tot aan den Ooster.
Hart of Hard-zand, binnen dezelve is een diep vaarwater langs de wal; digt aan het
vaste Land cn nevens en in dezelve ftrekking lopende bij Sluis langs op Ostende, en al-
daar afwijkende op de afftand van 3! Engelfche Mijlen, en alsdan de buitenftroom uitma-
kende, welke Bank maar 10 voeten water heeft bij laag water; hij droogt regelmatig op,
en kunt dezehc, op welke diepte gij verkiest, aanlopen op het Lood. Bij Wenduln,
(tusfchen Ostende en Blankenburg), liepen wij dezelve aan met hoog water, ten naasten
bij op 4i vadem.
In het oplaveeren van Ostende met harde oostelijke winden, konden wij in de nagt
met veel gerustheid dezelve aanlopen cp het Lood, en van daar op de Rijpt aan, over
en weer.
Witter-Bank, zijnde een vervolg van de Hart-Bank, legt omtrent 5 Engelfche Mijlen
N. N. W. van Ostende, nagenoeg drie kabelslengte binnen de Witter, was ons anker»
plaats op een genoegzamen afftand van Ostende in een goede fteekgrond, op 7 vadem, de
Stad Ostende Z. ten O., Middelkerk Z. Z. W. § W., het Gat in de Wal, juist in Nieuw-
poort Z. W. i W., en Blankenburg O. ten Z.; op de Bank is 3 tot 3§ vadem bij
laag water.
Staartcind, of de Dijk , droogt regulier op ten Zuiden en ten Oosten met 12 of 13 va-
dem; een goede waarborg om de Hart-Bank te vermijden, die aan de buitenzijde van deze
is leggende.
Hart of Hinder Bank, aan de buitenzijde van het oosteinde van de Dijk, hebbende maar
14 voet bij laag water, van waar men geen Land kan zien ten zij bij geheel helder weer;
hij droogt regelmatig op, en kan rondom aangelopen worden op 8 of 9 vadem. Ik ben
er overgelopen in de nagt met hoog water, en heb daar op gevonden 4' a 5 vadem.
Elleboog, droog bij laag water. Deze Bank legt bij het inkomen in het vaarwater na
Vlisfmgen, en fchcidende de beide vaarwaters, zoo als de Deurloo van de Wielingen. In
het befpieden van de haven van Vlisfingén met onze Boot, hebben Avij eerst het Haven-
hoofd van Vhsfingen gebraclit in 't O. 4 Z., en de 64iiger met dezelve in een, en de
Galgen der zeinen op Dishoek N. O. ten N. Wij ftuurden als toen Noorden omtrent
2 Engelfche Mijlen in 12 vadem met hoog water, cn regelmatig opdrogende tot 4 vadem
tegen de Elleboog , zijnde de Toren van Middelburg in een met een kennelijk klein Ge-
bouw, dat alleen ftaat op een zandgrond, tusfchen de Galgen en Vlisfingén, (zoo als ik
gelove dat genaamd word het huis van de Nolle) , en de Kerk van Vlisfingén, een korte
band-