Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 122
Chaloep, diept regelmatig af, noordwaards, tot 6 en 7 vadem, als de gemeene diepte van
de Witte Bank; dit Rif had niet meer als 13 voet bij laag water, na het Oosten regelma-
tig afdiepende tot 4 a 5 vadem. Op dit Rd' z'iinde was de Toren van Brugge nagenoeg
in 't midden van Blankenburg, en Lieswegen , de laatste plaats in Z. è O. en Westkappel
O. Z. O. omtrent 5 Engelfche Zeemijlen afftand. Even bewesten Lieswegen is een (ke-
gelvormige Zandheuvel) , Bruggen in een gebracht met deze kegelduin, brengt u digt :an
het oosteinde van dit Rif, vrij er van. Beoosten Blankenburg is een zeer kennelijk plekje
Land, dit gebracht in een met de Toren van Brugge, brengt u vrij ten Westen van de-
zelve. Hier is op aan te merken dat, daar het Land laag cn verre af is, dat dan dezp
merken moeijelijk te zien zrm van 't dek van een Schip dat niet hoog boven water legt.
De Witte Bank heeft mede op andere plaatzen 637 vadem fteil af, en wel in het
Zuiden, maar ten Noorden regelmatig afdiepende tot op 19 of 20 vadem. Het westeind
van deze Bank bekenne niet te weten, alzoo ik dezelve verloor in de einde van de
Bree &c aan de Vlaamfche Kust.
Rough-grond, (of oneffene grond,) met een Bank aan deszelfs oostzijde, 2 volle En-
gelfche Mijlen N. N. W. cn Z. Z. O. en niet algemeen in de Kaarten aangetoond, cn bij
ons alzoo genaamd, van dc ongelijke dieptens cn naar onze Loots.
Wascall's Rabs, beginnende nagenoeg in de leiding van de Witte Bank, en rakende het
oosteind van de Buitenbank, in de Hollandfche Kaarten de Ooster genaamd. Deze Rabs
zijn twee of drie Reefen of Ruggen van een ruwe en oneffene grond, waar in zeer on-
regelmatige peilingen van 4 tot 10 vadem gevonden worden, cn daar zijn ongelukkig geen
■andere peilingen van dien aart hier omftreeks, uitgenomen het eind van de Witte Bank,
die te fmal is, om deze daar voor bij misflag te nemen, als M'as het bij nacht, als heb-
bende op zominige plaatzen maar 17 voet bij laag water. Deze is omtrent 4 Engelfche
Mijlen van Wi;stkappel, wiens Toren in een, met die van Middelburg in 't Z. O. i O.
brengt u aan het zuideinde, en als de Toren van Brugge even vrij is van Lieswegen in
Z. f W., of Z. ten W. zoo ik denk; doch dit laatste merk is op zoo een verren afftand,
dat het alleen bij het helderftc weder kan gezien worden; de kabbeling van de Stroom,
en van het Dieplood, wijden het met, veel meer zekerheid aan.
Aan de buiten zijde van de Rabs, op de destantie van 536 Engelfche Zeemijlen van
Westkappel, is de grond ook zo ruw, doch niet zo droog, maar een ongelijke diepte
van 12 tot ii5 vadem.
De Banken aan de oostzijde van deze Rabs is een lange vlakte van 7 vadem, mogelijk
ontftaan door de vergadering van het zand dat de fterke Ebbe uit de Sleuven van de Steen-
banken derwaards voeren, of uit den Oosten, hier in ben ik niet zeker; doch hij is zeer
na aan de Steenbank, en het is diep aan de zuider- en noorderzijde; Westkappel Z. O JZ.
dan is Middelburg nagenoeg in een met het westelijke gedeelte van het zwarte Land ten
Oosten van het zelve, of zo vCrre ten Oosten van de Windmolen, als de Windinolen is
ten Westen van Westkappel, brengt u aan deze Bank.
De Ooster; zijnde, de buitenfte Bank voor Vlisfingen, ftrekkende O. N. O.en W. Z. W.,
nagenoeg van Wascall's ruwe grond, hier voren befchreven , digt aan ten Oosten, of zeer
na aan de Rateel, van wien ik ond;rfte) dat het een vervolg is , en legt twee Engelfche
Mijlen aan de buitenzijde van de Witte Bank, en daar is 8 a lo vadem op dezelve, zijn-
de omtrent een Engclfche Mijl over dwars breed , en droogt aan wederzijden regel-
matig op.
Het Schooneveld, daar in heeft m^en diep water , uitgezondert de 10 vadems Rug, leg-
gende tusfchen het ICanaal de Deurloo, de Raan, cn de Smalbank ten Zuiden, en de Witte
Bank ten Noorden; omtrent 6 Engelfche Mijlen er door heen.
In het Schooneveld zijn de peilingen zeer regelmatig, van de Banken van de zuid^iijde
af