Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 109
de midden de Banken mede Influitende; de dieptens op deze vlakte zijn regelmatig 6 of
7 vadem.
Rtjpthart-zand ftrekt van de Elleboog, aUvaar het vaarwater van Wielingen door het zei»
ve geformeerd word na Viisfingen, en alwaar nabij het een Slink heeft, doch zeer on-
diep, maar heb voor dezelve geen merken, doci volgens raporten zeer fteil-, oirif-cnt ha'f
Tij aan de wal, onjuist bij de verandering van de ftroom liepen wij over het Rijpthart-
zand in 5 vadem, hebisende da Toren van Bruggj even vrij ten westen van Lieswegcn,
waar uit onze Loots belloot dat hij het droogfie zijn moest bij de Pol, en wij wenden
altoos kort van d_zelvc af, als Brugge zich ten Ojsten van Lieswegen vertoonde, zijnde
het Dieplood altoos onze leidsman.
Ten Westen van Lies wegen, to: voorbij Blankenbu-g, verliest deze Bank zich ten naas-
ten bij in de vlakte , zijnde weinig droger als de vlakte, als hij zich met de witte Bank
te zamen voegt; doch is een zagte grond, waar door men m?t een Schip zeilende dc op-
welling van de grond in het zog kan zien in 7 vadem en min.ler. In het kruisfen van
Rijpthart-zaiid en Blankerburger vlakte, om de Noord, diepte het af tot 9 vad;m, en dan
weer opdrogende tot 6 en 7 vadem aan dc Smalbank,
De Smalbank, die 8 a 9 Engelfche Mijlen van het Land aftelt, en uit de ftroomloop,
van de Ram , alwaar hij eindigt. Deze Bank ftrekt omtrent O, N. O. en W. Z. W. en
verliest- zich zeiven ten Westen in de vlakte van Blankenburg, alwaar hij, zoo ik prefu-
meer, zich met de Rijpthatt-zand vereenigt, alzoo ik geen reden voor het tegendeel heb,
dat zulks niet konde zijn. De dieptens op de Smalbank zijn regulier, in het werpen
met het Dieplood; het is een uitnemende waarfchouwing in de nacht cn bij donker we-
der. Ik zal echter hier, hoe zeer het ook mag wezen, kruisfcndc, niet gaarne onzeker
zijn van de plaats daar ik mij bevir.de, uit vrees dat door de verleijing van de ftroom
oostwaards te worden gedreven, en dus van op de Smalbank te zijn, mij op den Dro-
gen zoude kunnen bevinden.
The Ridge, of't Rif, (zoo als wij het noemden), altoos fchijnt iret zich ten naasten
bij te vereenigen met de witte Bank, zoo uit de legplaats als de diepte, fchoon het in
andere hoedanigheden en in het zakelijke met dezelve veel verfchilt; hij ftrekt zich uit
W- Z. W. van dc Steenbank, waar van het in fubftantie een vervolg is, als deelende het
diep water Kanaal van Schooneveld, in iwce deelen. Deze Ridge, of Rif, legt 3! Engcl-
gelfchc Mijl van dc Smalbank, en 4 Engelfche Mijlen van den"Droogen; hij is nagenoeg
een halve Engelfche Mijl overdwars, en heeft van 8 tot 10 vadem diepte, over weder-
zijden regelmatig afdiepende.
Witte-Bank, bij ons zoo genaamd, fchoon deszelfs gedaante zeer verfchilt met de Witte
Bank, in do Kaarten aangewezen; althans deszelfs ligging beantwoord meer naar legging
van de Ooster ; of aan de naam die aaii dezelve gegeven word, of aan die, zoo als in de
Engelfche Kaarten de Westbank word geraamd, als leggende volkomen li Engelfche Mijl
aan de buitenzijde van dc Ridge of Rif, in de ftrekking O. ten Z. en W. ten N. , ieis
oostelijker, verliezende zich zelvcn in een afgebrokene diepte van 8 tot 10 vadem, en
vervolgens in een vlakte van 12 of 14 vadem, digt .lan de ruwe grond, hier a,'ter te be-
fchrijven; het gebroken eind van de Bank legt omtrent 13 a 14 Engelfche Mijlen N. W.
ten W. i W. van Westkappel.
Omtrent op het midden aan de binnen of zuidkant legt een droge plaats , bij ons
genaamd:
Thorton-Ridge,of Rif, na een van de Lootzen die hem gepeild heeft, van de uitgeftrekt-
heid van een Engelfche Mijl O. ten N. en W. ten Z., en daar deze Bank zeer fteil is,
en fchielijk opdrogende van 19 tot 6 en 2i vadem, maar zeer fmal; als niet meer als
tweemaal toelatende om het Lood te werpen; in over dezelve heen te roeijen met een
O 3 Cha-