Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 108
en de Rasfen len Zuiden, heeft tot 12 a 15 vadem op het diepst bij hoog water. De
opdroging aan wederzijden is hier voren reeds befchreven, in dat van de Sieenbank, Dom-
burg vlalcte, &c. maar in 't overleggen rair de Callo wenden wij, bij hoog water,in 7 va-
dem, hebbende fiet Wagthuis aan de hoek van Westkappel, in de Zandheuvels bij Zaut-
Jande in Z. ten O. 4 O., de Kerk van Westkappel in een met de laan Bomen, agter de
groen getopte Zandheuve's O. Z. O. en de T orenfpits van Domburg Z O. ten O.; dc
Bodein van het Stccndiep is bijzonder goed , als zijnde kleij en modiUr , alzoo alhier de
Visferlieden altoos bij voorkeur met de Kor bezig zijn , en als hun beste grond daar toe
oordeelen. Volgens mijn gevoelen, is hier, een volmaakte cn veilige rnkerplaats.
De Ooster- of Middel-Stcenbank, waar van het westeind legt N. i W.. omtrent 10 En-
gelfche IMijlen van Westkappel , heeft 7 vadem op zich, cn jg a 23 vadem tusfchen de-
zelve en dc Stcenbank.
De Breede of Buiten - Steer.bank heeft 8 a 9 vadem op zich, en daar is 16 a 17 vadem
tusfchen deze en -de Middel Steenbank.
Drooge Raan, of wel de Droogen: tusfchen deze Bank en dc Rasfen legt de Deurloo,
en wel het voornaatrfte vaarwater na Vlisfmgen. 0:n het inkomen hier van aan te wij-
zen, waren voorheen aldaar drie Tonnen geplaatst. De Lootsmerken voor deze Tonnen,
en hunne legplaatzcn, was een klein Bosje, agter Westkappel, leggende tusfchen het lange
ftrook zwart Land, bij dc ZanühDuvcls, aan do westzijde van het Eiland; de Windmolen
van Westkappel aan het ooueinde van het Bosje, en de Toren van Brugge een zeilsbreedte
op en na Stuurboord , of ten westen van de Kerk van Heijst, was de plaats voor de
Westton , zijnde rood, leggende in 44 vadem, de Windmolen aan het midden van 't Bosje
gaf de Middelton, (zijnde zwart), leggende in st vadem, en de Windmolen aan het west-
einde van 't Bosje, gaf de Oostton, (zijnde wit), leggende in 6 vadem.
De Droogen is nagenoeg droog op zommige plaatzen , en fteil aan de oost- cn noord-
zijde, men kan niet wel op het Lood aanlopen, alzo wij gemeenlijk aan de noordoostzijde
van dien wenden op 8 vadem, met Middelburg in een, met de kennelijke Zandheuvel,
omtrent een kabelslengte ten zuiden van Zoutlands Zeinhuis, (kenbaar, door ftaande in een
holle weg , tusfchoia dc Zandheuvels) dit is een zeer nabij cn goed merk : en zoo het
nodig is kan men met zekerheid tot op 6 vadem er tegen aanlopen;na het N. W. zijn de
peilingen regelmatig en ook alzoo opdrogende aan die zijde , daarom is het Lood in alles
de beste leidsman.
De vlakke Raan, op welke wij veronderftellen dat er, drie vadem op is bij laage Tijen,
en legt ten westen van den Drogen, cn droogt aan wederzijden op met regelmatige ver-
mindering, en bijzonder aan de westzijde, alwaar het zich voegt, en fchijnt een vervolg
van de Blankenburger vlakte (of Plaat) te wezen. Bij de vlakke Raan zijn, de volgende
peilingen en dieptens genomen nadat de Vloed op drie kwart van het Tij had gelo-
pen, en bij doode Tij als volgt, met Westkappel O. ten Z. cn LicswegenZ.tcn W. 4 W.,
5i , si en 5 vadem, en met te ftuuren Z. ten W., tot dat wij Westkappel hadden O. i Z.
en L'.eswegen Z. Z. W., 44 vadem, tot dat Oostkappel was gebragt in 'r midden van
Domburg en de hoogfte Zandheuvel, ten westen van Wcstkappel in O. i N., het water
dan aandiepende met een Z. Z. W. koers, tot 5 en 5i vadem, als ook tot Westkappel
in 't Oosten kwam , en het zuid gedeelte van het Eiland Walcheren Z. O. ten O.. J O.
cn 5i vadem, als Westkappel was in 't O. ten N. en Lieswegen Z. Z. W. en het zui-
delijke gedeelte van Wa'cheren Z. O. ten O. i O. Voor deze Bank is het Dieplood de
beste wegwijzer, en de peilingen zijn zeer regelmatig en naar het westeind van den Dro-
gen kunt gij tot de vlakte aanlopen, tot dat de Toren van Middelburg, is in een met het
Zeinhuisje van Zoutland.
Blankenburger vlakte ftrekt van de vlakke Raan westwaards voorbij Blankenburg, en in
de