Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
BANKEN EN VAART NAAR VLISSINGEN. 107
naauw vaarwater, (waar door de Pluto in zee liep), door welke wij het geluk- niet had-
den om een goede langsmerk te bekomen, alzoo de Bakens weggenomen waren. Zoo als
. men zegt, heeft men dit vaarwater open,, met Wesikappels Kerk in 't Zuiden te brengen,
bij het aflooden van de Calloo met op deszelfs punt in vadem, vonden wij in het
vaarwater 6 vadem, hebbende Westkappels Kerk Z. 4 O., Doniburgs Toren Z. O. i O.,
ten westen droogt het trapswijze op , en kan op het Lood aangelopen worden maar het
N. O. eind is volgens rapport fteil af. Om dit eind te vermijden, zoo brengt de Kerk
van Oosikappel ten oosten van de hooge Zandduin , waar op het Zeinhuisje van Dom-
burg ftaat.
Rasfen-Bank, waar op de zee brand bij laag water, op zommige plaatzen, maar droogt
trapsgewijze op, cn kan op het Lood aangelopen worden, zoo wel aan de noord- als aan
dc westzijde. Tusfchen deze Bank en de Calloo is een naauw vaarwater, of de Botkil,
zoo ik' geloove voornamentlijk door de Visfchers gebruikt wordende. Wij ontdekten in
dezelve twee kleine Tonnen , denklijk ter afbaaking van het vaarwater. Bij het aflooden
van de Rasfen liepen wij de N. W. kant tot op 4 vadem aan, bij de twee derde van de
Vloed, hebbendj Zoutlands Zeinpost Z. O. ten Z., de Kerk van Westkappel O. Z. O.
en Oostkuppel Kerk O. i Z., in een met een klein ruwe getopte Land, omtrent een
halve ftreek meerder vrij ten Zuiden van Domburg, ten naasten bij Oost van ons, en wij
kiuistcn het eind op si vadem met de twee derde van Vloed, hebbende de Kerken van
Oostkappel, en Domburg, in een, in het O. ten Z., iets zuidelyker van ons.
Steenbank: het westeind legt omtrent 8 Engelfche Mijlen N. N. W. van Westkappel,
en zich uitftrekkende in een Oost of O. ten N. ligging, binnen dc Staart van de Banjaard,
latende een goede doorvaart tusfchen beide , doch hoe breed of diep is mij onbekend;
maar heb waargenomen dat de Steenebank oostlijker legt als wel in de ICaarten is ter neer»
gefteld, en ben van gevoelen, dat in de waarneming van de kabbeling aan de Bank , dat
hij zoo groot niet is als wel op de Kaart word aangewezen, om het westeind van de
Steenbank aan te lopen; uit zee komende , houd de Windmolen bij Westkappel in een
met de oostkant van de Zandheuvel, die de westzijde van het Eiland uitmaken, die men
als dan, als in een zich vertoonende, befchouwd; of wel Middelburg in het midden, van
het donkere Land, ten oosten van de Kerk van Westkappel; deze laatste zal dan Z. O,
ten Z. van u zijn , en zult dan op deze merken hebben op de Staart 7 vadem : en als
men de Kerk van Oostkappel brengt over het midden van de eerste witte Zandheuvel, ten
oosten van het Zeinhuis van Domburg, zoo is men binnen de Bank, zijnde aan weder-
zijden fteil , en zoo wel op het eene als andere eind is maar 11 voet bij laag water,
Springtij, of zoo veel, maar in het midden van die Bank word gezegt een goede Siink
in te zijn; met Middelburg een fcheepslengte ten oosten van Domburgs Toren, hadden
wij nagenoeg 4 vadem bij laag water, met Westkappel Z. Z. O. en Lies wegen Z.-Z.W. i W.
en de Toren van Middelburg een fcheepslengte West van een Poeltje , ten Westen van
de Zandduinen, bij Domburg, dan is men aan het westeind; digt aan draaiden wij ovcr
(aan de binnenzijde), en hadden 9 vadem, en alzoo op laveerende naar Kamperveer, en
weder tegen de kant van de Bank in de midden vadem, hebbende alsdan Middelburg
over een humpel, in een Poel, tusfchen de Zandduinen , een fcheepslengte ten westen van
Domburg, in 't Z. Z. O. 4 O., en de Kerk van Westkappel Z. J O.; in dit gedeelte
was II vadem, en w«l het diepst water in 't kruisfen door het Steendiep, en wij had-
den 9 vadem een geruimen tijd naar de Bank toe; vervolgens wenden wij de Steven naar
het binnen oosteinde toe , met Oostkappel Z. 4 O. en Middelburg in de tweede Poeltje
of laagte; een groote fcheepslengte ten Westen van het eerste, aan het oosteind bij de
kwart van de Ebbe hadden wij maar 3 vadem.
Het Steendiep, leggende tuslchcn de Steenbank ten-Noorden, cn de Queerens , Callon
O a en