Boekgegevens
Titel: Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Auteur: Knight, John; Asmus, J.P.
Uitgave: Amsterdam: J.M. Kleman en zoon, 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-624
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206094
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de wereldzeeën
Trefwoord: Zeekaarten, Stuurlieden, Noordzee, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verbeterde bestiering voor de stuurlieden in de Noordzee en derzelve havens en zeegaten: geschreeven ten geleide voor de nieuwe kaart van de Noordzee, van Londen tot de eilanden van Hitland en van Calais tot Schaagen en Christiania: tezamengesteld uit de echte opnemingen en navorschingen van den admiraal Knight, & c. 1817, waarin nog gevoegd zijn: verbeterde aanwijzingen wegens de vuuren van de Duitsche, als mede ook die der Noordsche kusten en de havens van Noorwegen: overgenomen uit de beste schrijvers en opnemingen in de laatste tijden, gedaan en publiek gemaakt ten nutte der zeevarenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo6. BANKEN EN .VAART'NAAR VLISSINGEN.,
De oostzijde is niet zoo iioog, maar vertoonen ook als verfpreide kegels. De geheele
Kust is vol met witte Zandduinen; aan de westzijde van het Eiland heeft men WéstkappeJ,
die heeft een ftompe Toren, met een klein Torentje daar boven-, even bewesten Wes>
kappel is een Windmolen; ten noordoosten van Wcstkappel heeft men Domburg, met een
hooge Naaldetoren, en ten oosten van Domburg heeft men Oostkappel, met een vierkante
Toren en een kleine Spits er boven. De Toren van Middelburg is zeer hoog en gemak-
kelijk te zien, uit zee komende. Vlisfmgen legt 7 Engelfche Mijlen Z. Z. O. van West-
kappel, en heeft twee havens, welker inkomen door hoofden bepaald word. De oostlijke
haven heeft een Dok, waar in de Schepen altoos vlot blijven leggen.
Vlisßngen. Om van Sluis na Vlisfmgen te komen, door de binnen Wielingen, fiuurt
voor eerst O. ten N. langs de wal, in g, 6 of 7 vadem, tot dat de langsmerken in
een gebragt zijn, dat is: als de Toren van Vli:f:ngen met een lange Naald even vrij is
van een Baken, die in dezelfde wijzing, als voor dezen het gewezene Stadshuis, heeft
gedaan, daar is een Zandbank, leggende digt bij het N. W. gedeelte van Kadzand-, de
dwarsmerken voor dien zijn : een Naaldetoren in Kadzand, cn een klein huis, in een
gebragt in 't Z. O.; het huis is met roode pannen gedekt, en ßaat digt aan de kant ; in
't laveeren door de binnen Wielingen, kan men de wal aanloopen tot 6 en 5 , en af tot
8 en 7 vadem: in 't midden van 't Kanaal is 8 , 9 en 10 vadem. Na het Zuiden over-
leggende, kan men de Toren van Viisfingen een zeilsbreedte uit het Baken brengen, en
noordwaards overleggende kunnen de Toren en Baken nagenoeg in een worden gebragt.
In dit Kanaal voorigaande, houd zuidwaards over om de Elleboog mis te lopen. Een
Bank , hier na nader le befchrijven, die droog valt bij laag water; deze gepasfeerd zijnde,
houdende langs dezelve heen over na Vlisfmgen, en komt ten anker in 10 of 12 vadem.
Beschrijving van de Banken en de Vaart naar Vlisslngen, medegedeeld bij een
Officier uit de Koninglijke Vloot, in i8o3.
De Banjaard-Bank , leggende bij het westeind van het Eiland Schouwen, en voor het
inkomen van de haven van Kamperveer, is op het eene einde ten naasten bij droog bij
laag water, doch daar lopen veel Sünken door dezelve, als ook een naauw Kanaal tus-
fchen dien en het Eiland Schouwen ; aan het westeind is men gewoon een Ton te plaat-
zen, genaamd de Risgues, of Rifl'kcns, waar van dc merken zijn: de Toren van Middel-
burg, een fcheepslengte West van Oostkappel, en de westhoek van Schouwen in 't ö i Z.
en de N. O. punt van Walcheren Z. O. cn Westkappel Z. W. ten Z.
Ik had geen gelegenheid om de Bank beter te leeren kennen, als hebbende maar een-
maal geweest ter plaatze alwaar de Ton van Riffkens behoorde te leggen in 5 vadem,
hebbende de Ebbe reeds doorgelopen een vierde van de tijd, hij loopt fteil toe; voor de
Schepen die in het Veeregat willen inzien of befpieden , kunnen zulks best van agter van
de Bank de Banjaard doen.
De Queerens, een droogte, zich hechtende aan dc fchuinfche punt van Walcheren, bij
het Rif van Oostkappel, Ik gelove niet dat daar een vaarwater doorloopt, of het moet
voor zeer kleine vaartuigen zijn. Van deze droogte noordwaards loopt een lange Plaat af,
genaamd de Plaat van Domburg, die men op het Lood kan aanloopen.
In 't laatfte kwartier van de VJoed kwamen wij op nagenoeg 2 Engelfche Mijlen in
6i vadem, en opdrogende tot 6 vadem , hebbende Westkappel Z. Z. W- in de eerste
holte of laagte, van de buitenfte ruwe Zandheuvels: de Toren van Middelburg ten Oosten
van de eerste puntige heuvel, ten oosten van de Kerk van Domburg, en deze laatste in
een met het Zeinhuis in *t Zuiden.
Calloo-Bank. Tusfchen deze en de Queerens heeft men het Oostergat, een diep maar
naauw